logo

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Turecko - člen celní unie a kandidátská země, zajišťuje kompatibilitu svého celního systému s požadavky EU. Celní správa prochází soustavnou modernizací, jejíž součástí bylo i vytvoření integrovaného tarifního systému (ITMS) a jeho implementace do stávajícího celně-deklaračního systému Turecka (BILGE).

Celní správy členských států Evropské unie společně zajišťují dohled nad jednotným celním územím Společenství na základě společné celní legislativy. Pro všechny obchodní subjekty ve Společenství, které dovážejí nebo vyvážejí zboží, tak existují stejné podmínky.

Systém se skládá z modulů Taric, TQS, EBTI, SMS a Rizikové analýzy, které jsou nutné k harmonizaci celních postupů. Začleňují zboží podle společného celního tarifu, nastolují společnou logiku tarifních postupů a opatření, tarifních kvót apod. Riziková analýza posuzuje zboží dovážené na celní území Unie z hlediska bezpečnosti. Integrovaný tarifní systém tak chrání hospodářský prostor země. Vývoj a implementace systému trvaly 16 měsíců. Projekt byl financován Evropskou Unií.

Přínosy projektu:

Integrovaný tarifní systém splňuje požadavky dané EU, odpovídá specifi ckým potřebám turecké Celní správy a je schopen samostatného provozu i v období před vstupem Turecka do EU.

Použité technologie a produkty:

Turkish Customs Administration je úřadem s celostátní působností, který je zodpovědný za organizaci a koordinaci celního dohledu a celní ochrany území Turecké Republiky. Velikost řešení je cca 8000 aktivních uživatelů v rámci rozsáhlé sítě turecké administrativy.

Další články k tématům - BILGE - EBTI - ITMS - ochrana - SMS - TQS - Turecko - vývoj

Článek ze dne 28. března 2011 - pondělí

Další články od Aquasoft s.r.o.

Výběr nového klinického informačního systému

Celní databáze EU pro mobilní zařízení

Manažerský informační systém Aquasoftu pomáhá Scania CER při rozhodování

Řešení Aquasoftu podporuje mezistátní poskytování zdravotní péče

Jan Volšík: nový manažer pro významné zákazníky Aquasoft

Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Reorganizace Celní správy ČR s podporou Aquasoftu

Správní řízení pod dohledem informačního systému Arame

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Michael Hanke posiluje obchodní tým Aquasoftu

Pomocná knihovna pro připojení k ISZR

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Axinella: nemocniční žádankový systém

Sotalia: informační systém pro zdravotnická zařízení

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

IS ZEUS: dokonalý přehled o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Aquasoft oznamuje pozitivní hospodářské výsledky roku 2010

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Dovozci používají elektronické celní řízení

Iva Pavlousková: nový specialista externí a interní komunikace Aquasoft

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Aquasoft slavil 15 let od založení společnosti

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

Skokan roku: ocenění Oracle pro Aquasoft

Aquasoft se podílel na modernizaci celně-deklaračního systému Turecka

Aquasoft mezi 10 nejlepšími českými firmami

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Aquasoft potřetí mezi desítkou nejlepších zaměstnavatelů ČR

Aquasoft dosahuje nejlepších hospodářských výsledků v historii

Aquasoft implementoval propojení nového centralizovaného systému zdravotních ústavů ČR

Informační systém Celní správy ČR byl napojen na datové schránky

Aquasoft posiluje bezpečnost daňového území EU

Prestižní programátorská soutěž

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Nový systém pro zdravotní ústavy

Aquasoft posiluje marketing

Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009