logo

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Společnost Aquasoft uspěla v grantové žádosti v rámci operačního programu Praha - Adaptabilita a získala tak prostředky na realizaci vzdělávacích programů a kurzů pro své zaměstnance. Dvouletý projekt je realizován již od dubna 2010 a má za sebou své první období.

Operační program Praha - Adaptabilita (OPPA) je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Cílem OPPA je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy pomocí posílení adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny. V rámci prioritní osy 1 "Podpora rozvoje znalostní ekonomiky" byl podpořen i projekt Aquasoftu.

Cílem prioritní osy 1 je zvýšení profesní mobility a adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů směřující ke zvýšení kvality a produktivity práce.

"Vzdělávací programy a kurzy, které díky OPPA realizujeme, umožní našim zaměstnancům prohloubit kvalifikaci a rozšířit jejich znalosti. A to nejen v oblasti informačních a komunikačních technologií, ale i v oblasti komunikačních a řídicích dovedností. Jedině podporou neustálého vzdělávání a rozvojem potenciálu našich lidí, kteří jsou naprostou špičkou v oboru, budeme na trhu konkurenceschopní," říká Dagmar Mrkosová, personální ředitelka společnosti Aquasoft.

V současné době pracuje v Aquasoftu 120 zaměstnanců. V první etapě projektu nazvaného "Rozvoj znalostní úrovně zaměstnanců společnosti Aquasoft s.r.o. v návaznosti na globální trendy ve vývoji informačních systémů", byla ze získaných prostředků realizována školení pro 24 osob. Školení byla zaměřena jak na oblast IT, tak i na oblast manažerských dovedností.

Vybraná realizovaná IT školení :

Pro další období od října 2010 do března 2011 jsou naplánovány další kurzy na podporu rozvoje znalostí informačních technologií v souvislosti s globálními trendy a vývojem informačních systémů, odborná školení zaměřená na ovládání nových technologií Microsoftu a Oracle a také školení na tzv. soft skills.

Jedná se např. o tato školení :

Zaměstnanci Aquasoftu budou moci využívat vzdělávací aktivity podpořeného projektu až do konce března roku 2012.

Další články k tématům - Adaptabilita - kurzy - OPPA - podpora - Praha - rozvoj - školení - vývoj - Dagmar Mrkosová

Článek ze dne 24. listopadu 2010 - středa

Další články od Aquasoft s.r.o.

Výběr nového klinického informačního systému

Celní databáze EU pro mobilní zařízení

Manažerský informační systém Aquasoftu pomáhá Scania CER při rozhodování

Řešení Aquasoftu podporuje mezistátní poskytování zdravotní péče

Jan Volšík: nový manažer pro významné zákazníky Aquasoft

Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Reorganizace Celní správy ČR s podporou Aquasoftu

Správní řízení pod dohledem informačního systému Arame

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Michael Hanke posiluje obchodní tým Aquasoftu

Pomocná knihovna pro připojení k ISZR

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Axinella: nemocniční žádankový systém

Sotalia: informační systém pro zdravotnická zařízení

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

IS ZEUS: dokonalý přehled o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Aquasoft oznamuje pozitivní hospodářské výsledky roku 2010

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Dovozci používají elektronické celní řízení

Iva Pavlousková: nový specialista externí a interní komunikace Aquasoft

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Aquasoft slavil 15 let od založení společnosti

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

Skokan roku: ocenění Oracle pro Aquasoft

Aquasoft se podílel na modernizaci celně-deklaračního systému Turecka

Aquasoft mezi 10 nejlepšími českými firmami

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Aquasoft potřetí mezi desítkou nejlepších zaměstnavatelů ČR

Aquasoft dosahuje nejlepších hospodářských výsledků v historii

Aquasoft implementoval propojení nového centralizovaného systému zdravotních ústavů ČR

Informační systém Celní správy ČR byl napojen na datové schránky

Aquasoft posiluje bezpečnost daňového území EU

Prestižní programátorská soutěž

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Nový systém pro zdravotní ústavy

Aquasoft posiluje marketing

Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009