logo

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Společnost Aquasoft uspěla v grantové žádosti v rámci operačního programu Praha - Adaptabilita a získala tak prostředky na realizaci vzdělávacích programů a kurzů pro své zaměstnance. Dvouletý projekt je realizován již od dubna 2010 a má za sebou své první období.

Operační program Praha - Adaptabilita (OPPA) je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Cílem OPPA je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy pomocí posílení adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny. V rámci prioritní osy 1 "Podpora rozvoje znalostní ekonomiky" byl podpořen i projekt Aquasoftu.

Cílem prioritní osy 1 je zvýšení profesní mobility a adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů směřující ke zvýšení kvality a produktivity práce.

"Vzdělávací programy a kurzy, které díky OPPA realizujeme, umožní našim zaměstnancům prohloubit kvalifikaci a rozšířit jejich znalosti. A to nejen v oblasti informačních a komunikačních technologií, ale i v oblasti komunikačních a řídicích dovedností. Jedině podporou neustálého vzdělávání a rozvojem potenciálu našich lidí, kteří jsou naprostou špičkou v oboru, budeme na trhu konkurenceschopní," říká Dagmar Mrkosová, personální ředitelka společnosti Aquasoft.

V současné době pracuje v Aquasoftu 120 zaměstnanců. V první etapě projektu nazvaného "Rozvoj znalostní úrovně zaměstnanců společnosti Aquasoft s.r.o. v návaznosti na globální trendy ve vývoji informačních systémů", byla ze získaných prostředků realizována školení pro 24 osob. Školení byla zaměřena jak na oblast IT, tak i na oblast manažerských dovedností.

Vybraná realizovaná IT školení :

Pro další období od října 2010 do března 2011 jsou naplánovány další kurzy na podporu rozvoje znalostí informačních technologií v souvislosti s globálními trendy a vývojem informačních systémů, odborná školení zaměřená na ovládání nových technologií Microsoftu a Oracle a také školení na tzv. soft skills.

Jedná se např. o tato školení :

Zaměstnanci Aquasoftu budou moci využívat vzdělávací aktivity podpořeného projektu až do konce března roku 2012.

Další články k tématům - Adaptabilita - kurzy - OPPA - podpora - Praha - rozvoj - školení - vývoj - Dagmar Mrkosová

Článek ze dne 24. listopadu 2010 - středa

Další články od Aquasoft s.r.o.