logo Aquasoft s.r.o.

Aquasoft se podílel na modernizaci celně-deklaračního systému Turecka

Odborníci české softwarové firmy Aquasoft vyvinuli pro tureckou Celní správu integrovaný tarifní systém a implementovali jej do stávajícího celně-deklaračního systému Turecka.

Projekt byl součástí modernizačních aktivit, kterými turecká Celní správa soustavně prochází. Modernizace celního systému je pro Turecko nezbytná - jako člen celní unie a kandidátská země musí zajistit kompatibilitu svého systému s EU.

Integrovaný tarifní systém (ITMS) je srdcem celně-deklaračního systému každého státu. Hlavním úkolem tarifního systému je ochrana hospodářského prostoru země prostřednictvím kategorizace zboží a tarifních opatření. V případě EU se za hospodářský prostor považuje území všech členských států - všechny proto uplatňují jednotnou ochranu celého prostoru, a to právě prostřednictvím svých národních implementací společného systému ITMS.

Pro modernizaci tarifní části systému si turecká Celní správa vybrala konsorcium vedené českou firmou Aquasoft. To nejenže splnilo náročná kvalifikační kritéria tendru, ale ve velmi silném konkurenčním prostředí nabídlo řešení, které výběrová komise vyhodnotila jako nejlepší.

"Hlavním kritériem ITMS bylo, aby splňoval požadavky dané Evropskou unií, zároveň co nejvíce odpovídal specifickým požadavkům turecké Celní správy a byl schopen samostatného provozu i v období před vstupem Turecka do EU," říká Václav Červený, vedoucí projektu ze společnosti Aquasoft. "Jelikož jsme se svými subdodavateli obdobný systém implementovali v Česku, mohli jsme společně turecké Celní správě nabídnout dlouholeté zkušenosti získané právě při vývoji pro Celní správu ČR. Významným faktorem našeho úspěchu byla skutečnost, že české celní řízení vykazuje jednu z nejrozsáhlejších elektronizací a nejnižších chybovostí v celé EU," dodává.

Cílem projektu je posílení celní ochrany území Turecka a tím také území celé Unie. Vzájemná harmonizace celních postupů, a konkrétně tarifních opatření, významně napomůže firmám obchodujících mezi Tureckem a Evropskou unií - například začleněním zboží podle společného celního tarifu, společnou logikou tarifních postupů a opatření, tarifních kvót a podobně.

Projekt byl financován Evropskou komisí v rámci její pomoci kandidátským zemím se zaváděním systémů kompatibilních se systémy Unie. Vývoj a implementace ITMS trvala 16 měsíců.

Další články k tématům - ITMS - Václav Červený

Článek Aquasoft s.r.o. ze dne úterý 13. července 2010

Další články od Aquasoft s.r.o.

Výběr nového klinického informačního systému

Celní databáze EU pro mobilní zařízení

Manažerský informační systém Aquasoftu pomáhá Scania CER při rozhodování

Řešení Aquasoftu podporuje mezistátní poskytování zdravotní péče

Jan Volšík: nový manažer pro významné zákazníky Aquasoft

Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Reorganizace Celní správy ČR s podporou Aquasoftu

Správní řízení pod dohledem informačního systému Arame

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Michael Hanke posiluje obchodní tým Aquasoftu

Pomocná knihovna pro připojení k ISZR

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Axinella: nemocniční žádankový systém

Sotalia: informační systém pro zdravotnická zařízení

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

IS ZEUS: dokonalý přehled o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Aquasoft oznamuje pozitivní hospodářské výsledky roku 2010

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Dovozci používají elektronické celní řízení

Iva Pavlousková: nový specialista externí a interní komunikace Aquasoft

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Aquasoft slavil 15 let od založení společnosti

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

Skokan roku: ocenění Oracle pro Aquasoft

Aquasoft se podílel na modernizaci celně-deklaračního systému Turecka

Aquasoft mezi 10 nejlepšími českými firmami

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Aquasoft potřetí mezi desítkou nejlepších zaměstnavatelů ČR

Aquasoft dosahuje nejlepších hospodářských výsledků v historii

Aquasoft implementoval propojení nového centralizovaného systému zdravotních ústavů ČR

Informační systém Celní správy ČR byl napojen na datové schránky

Aquasoft posiluje bezpečnost daňového území EU

Prestižní programátorská soutěž

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Nový systém pro zdravotní ústavy

Aquasoft posiluje marketing

Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009