logo

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

Společnost Aquasoft - člen Oracle PartnerNetwork (OPN), získala jako první český Gold partner společnosti Oracle specializaci pro oblast SOA Suite 11g (Service Oriented Architecture).

"V roce 2010 jsme na partnerském dni Oracle obdrželi ocenění Skokan roku, které je každoročně udělováno novému českému partnerovi s největším nárůstem prodejního objemu produktů Oracle za poslední finanční rok. Dalším naším úspěchem je získání SOA specializace," říká Iva Stanovská, ředitelka pro rozvoj a interní služby ve společnosti Aquasoft.

"Jsme potěšeni skutečností, že Aquasoft dosáhl statutu specializovaného partnera pro oblast SOA společnosti Oracle. Prokazuje to, že Aquasoft má osvědčené odborné zázemí v oblasti navrhování, poskytování služeb a podpory zákazníků, kteří investovali nebo zvažují investice do řešení SOA společnosti Oracle," říká Martin Pospíchal, Channel Manager společnosti Oracle Czech.

Technologie Oracle využívá Aquasoft pro řešení náročných projektů, především integrační a BI platformu (Oracle SOA Suite a Oracle BI). V průběhu posledních dvou let realizoval Aquasoft např. projekt Centrálního informačního systému Cross-Compliance pro Ministerstvo zemědělství. Projekt je vybudovaný na bázi Oracle SOA. Tato zakázka se řadí počtem geograficky distribuovaných systémů schopných souběžného propojení mezi největší projekty zrealizované v globálním měřítku.

K dalším projektům patří projekt Centrálního úložiště elektronických receptů pro Státní ústav pro kontrolu léčiv. Úložiště je vybudováno na aplikačním serveru Oracle a je například schopno analyzovat 100 milionů elektronických receptů za rok.

OPN - Oracle PartnerNetwork

Specializace Oracle PartnerNetwork je nejnovější verzí partnerského programu společnosti Oracle, která poskytuje partnerům nástroje pro lepší vývoj, prodej a realizaci řešení společnosti Oracle. Specializace OPN nabízí zdroje pro podporu odborných znalostí produktů a řešení společnosti Oracle a vyvinula se tak, aby bylo možno ocenit rostoucí portfolio produktů společnosti Oracle, partnerskou základnu a obchodní příležitost.

Klíčem k nejnovějším posílením u OPN je schopnost partnerů odlišovat se prostřednictvím specializací. Specializace jsou dosahovány přes rozvoj způsobilosti, obchodní výsledky, odborné zázemí a osvědčený úspěch.

Další články k tématům - 11g - BI - LinkedIn - OPN - Oracle - PartnerNetwork - SOA - specializace - vývoj - Iva Stanovská - Martin Pospíchal

Článek ze dne 1. března 2011 - úterý

Další články od Aquasoft s.r.o.

Výběr nového klinického informačního systému

Celní databáze EU pro mobilní zařízení

Manažerský informační systém Aquasoftu pomáhá Scania CER při rozhodování

Řešení Aquasoftu podporuje mezistátní poskytování zdravotní péče

Jan Volšík: nový manažer pro významné zákazníky Aquasoft

Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Reorganizace Celní správy ČR s podporou Aquasoftu

Správní řízení pod dohledem informačního systému Arame

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Michael Hanke posiluje obchodní tým Aquasoftu

Pomocná knihovna pro připojení k ISZR

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Axinella: nemocniční žádankový systém

Sotalia: informační systém pro zdravotnická zařízení

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

IS ZEUS: dokonalý přehled o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Aquasoft oznamuje pozitivní hospodářské výsledky roku 2010

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Dovozci používají elektronické celní řízení

Iva Pavlousková: nový specialista externí a interní komunikace Aquasoft

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Aquasoft slavil 15 let od založení společnosti

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

Skokan roku: ocenění Oracle pro Aquasoft

Aquasoft se podílel na modernizaci celně-deklaračního systému Turecka

Aquasoft mezi 10 nejlepšími českými firmami

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Aquasoft potřetí mezi desítkou nejlepších zaměstnavatelů ČR

Aquasoft dosahuje nejlepších hospodářských výsledků v historii

Aquasoft implementoval propojení nového centralizovaného systému zdravotních ústavů ČR

Informační systém Celní správy ČR byl napojen na datové schránky

Aquasoft posiluje bezpečnost daňového území EU

Prestižní programátorská soutěž

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Nový systém pro zdravotní ústavy

Aquasoft posiluje marketing

Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009