logo

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

Společnost Aquasoft - člen Oracle PartnerNetwork (OPN), získala jako první český Gold partner společnosti Oracle specializaci pro oblast SOA Suite 11g (Service Oriented Architecture).

"V roce 2010 jsme na partnerském dni Oracle obdrželi ocenění Skokan roku, které je každoročně udělováno novému českému partnerovi s největším nárůstem prodejního objemu produktů Oracle za poslední finanční rok. Dalším naším úspěchem je získání SOA specializace," říká Iva Stanovská, ředitelka pro rozvoj a interní služby ve společnosti Aquasoft.

"Jsme potěšeni skutečností, že Aquasoft dosáhl statutu specializovaného partnera pro oblast SOA společnosti Oracle. Prokazuje to, že Aquasoft má osvědčené odborné zázemí v oblasti navrhování, poskytování služeb a podpory zákazníků, kteří investovali nebo zvažují investice do řešení SOA společnosti Oracle," říká Martin Pospíchal, Channel Manager společnosti Oracle Czech.

Technologie Oracle využívá Aquasoft pro řešení náročných projektů, především integrační a BI platformu (Oracle SOA Suite a Oracle BI). V průběhu posledních dvou let realizoval Aquasoft např. projekt Centrálního informačního systému Cross-Compliance pro Ministerstvo zemědělství. Projekt je vybudovaný na bázi Oracle SOA. Tato zakázka se řadí počtem geograficky distribuovaných systémů schopných souběžného propojení mezi největší projekty zrealizované v globálním měřítku.

K dalším projektům patří projekt Centrálního úložiště elektronických receptů pro Státní ústav pro kontrolu léčiv. Úložiště je vybudováno na aplikačním serveru Oracle a je například schopno analyzovat 100 milionů elektronických receptů za rok.

OPN - Oracle PartnerNetwork

Specializace Oracle PartnerNetwork je nejnovější verzí partnerského programu společnosti Oracle, která poskytuje partnerům nástroje pro lepší vývoj, prodej a realizaci řešení společnosti Oracle. Specializace OPN nabízí zdroje pro podporu odborných znalostí produktů a řešení společnosti Oracle a vyvinula se tak, aby bylo možno ocenit rostoucí portfolio produktů společnosti Oracle, partnerskou základnu a obchodní příležitost.

Klíčem k nejnovějším posílením u OPN je schopnost partnerů odlišovat se prostřednictvím specializací. Specializace jsou dosahovány přes rozvoj způsobilosti, obchodní výsledky, odborné zázemí a osvědčený úspěch.

Další články k tématům - 11g - BI - LinkedIn - OPN - Oracle - PartnerNetwork - SOA - specializace - vývoj - Iva Stanovská - Martin Pospíchal

Článek ze dne 1. března 2011 - úterý

Další články od Aquasoft s.r.o.