logo

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Vybudováním datového skladu pro Státní veterinární správu ČR (SVS) společnost Aquasoft rozšířila stávající Informační systém o kvalitativně nové možnosti centrální práce s daty, manažerské sestavy, statistiky a propojování s informačními systémy Evropské unie.

IS SVS ČR zahrnuje především realizaci registrů a katalogů souvisejících s řízením výkonu státního veterinárního dozoru. Zároveň je jeho primárním úkolem sběr a uchování údajů spojených s kompetencemi a činnostmi SVS. Data vznikají po celé České republice na více než 280ti lokálních pracovištích státního veterinárního dozoru. Odtud se pravidelně spojují do celorepublikových databází. Z nich se čerpá při přípravě výstupů jednak pro interní potřeby vedení SVS jednak pro potřeby Ministerstva zemědělství ČR.

Tato data vznikají v řadě tematicky rozdílných relativně samostatných aplikací a subsystémů. Datové modely jsou přizpůsobeny potřebám příslušných věcných oblastí a systémů. Pro potřeby vedení i uživatelů, kteří se zabývají jinou odbornou problematikou, jsou produkční datové zdroje a výstupy přímo nad nimi hůře uchopitelné, nevyhovují zcela potřebám řízení organizace či nadřízených orgánů. Proto bylo potřeba původně navržený produkční systém, založený na transakčním zpracování, doplnit i o prostředí umožňující centrální práci s daty, tvorbu manažerských sestav a statistik. A spolu s tím i zajistit nezbytné vazby na důležité evropské informační systémy.

Cíle projektu datového skladu SVS

Cílem projektu bylo vytvoření podpůrného nástroje pro hlavní úlohu SVS, což je ochrana spotřebitelů před případnými zdravotně závadnými produkty živočišného původu, monitorování a udržování příznivé nákazové situace zvířat, veterinární ochrana státního území České republiky, ochrana pohody zvířat a ochrana před jejich týráním. Toto řešení bylo realizováno formou tzv. datového skladu, tedy moderní technologie, poskytující širokou paletu nástrojů a prostředků pro řídící a manažerskou práci s velkými objemy dat.

Vybudováním datového skladu respektive databáze, obsahující extrakty a agregace z primárních dat produkčních systémů, byl SVS poskytnut vhodný základ pro získavání informací z původně rozdrobených datových zdrojů. Extrahovaná data jsou totiž během procesu přenosu mezi produkčním systémem a datovým skladem čištěna, validována a tématicky orientována. Navíc jsou pro určité specifi cké reporty do datového skladu přenášena také data z informačního systému Ministerstva zemědělství. Díky tomu je datový sklad ideálním základem pro analytické potřeby organizace.

Datový sklad pro SVS od Aquasoft je určen pro zařízení státní správy s velikostí cca 5000 aktivních uživatelů (PC) s předpokladem dalšího rozšiřování.

Datový sklad pro SVS - hlavní přínosy :

Použitá řešení :

Produkty a použité technologie technologie

MS SQL server 2000 (později 2005) a jeho nástroje pro DWH :

Specifikace zákazníka

Státní veterinární správa ČR je orgánem státní správy v rezortu zemědělství. Jejím cílem je ochrana spotřebitelů před případnými zdravotně závadnými produkty živočišného původu, monitorování a udržování příznivé nákazové situace zvířat, veterinární ochrana státního území České republiky, ochrana pohody zvířat a ochrana před jejich týráním.

Další články k tématům - DTS - DWH - eGovernment - ETL - IS - NET - OLAP - optimalizace - SQL - SSAS - SSIS - SVS

Článek ze dne 17. února 2011 - čtvrtek

Další články od Aquasoft s.r.o.

Výběr nového klinického informačního systému

Celní databáze EU pro mobilní zařízení

Manažerský informační systém Aquasoftu pomáhá Scania CER při rozhodování

Řešení Aquasoftu podporuje mezistátní poskytování zdravotní péče

Jan Volšík: nový manažer pro významné zákazníky Aquasoft

Pro Aquasoft byl rok 2012 velmi úspěšný

Reorganizace Celní správy ČR s podporou Aquasoftu

Správní řízení pod dohledem informačního systému Arame

Podnikový IS Arowana Projecta pro projektově orientované firmy

Michael Hanke posiluje obchodní tým Aquasoftu

Pomocná knihovna pro připojení k ISZR

Steno: manažerský IS pro státní správu a samosprávu

Axinella: nemocniční žádankový systém

Sotalia: informační systém pro zdravotnická zařízení

EMCS minimalizuje rizika podvodů při pohybu zboží podléhajícímu spotřební dani v rámci EU

Bezpečnost potravin v Turecku pomáhá zajišťovat IS od Aquasoftu

IS ZEUS: dokonalý přehled o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Aquasoft zmodernizoval datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě

Aquasoft oznamuje pozitivní hospodářské výsledky roku 2010

ITMS: integrovaný tarifní systém od Aquasoft pro tureckou Celní správu

Dovozci používají elektronické celní řízení

Iva Pavlousková: nový specialista externí a interní komunikace Aquasoft

Informační systém e-Vývoz pro Celní správu ČR

Aquasoft: první český Gold partner Oracle se specializací SOA Suite 11g

ECR brána: standard pro komunikaci deklarantů s Celní správou ČR

Datový sklad SVS: mocný nástroj pro řízení celého chodu instituce

Centrální úložiště receptů pro SÚKL

Aquasoft slavil 15 let od založení společnosti

Centralizovaný integrovaný IS pro zdravotní ústavy a zařízení

Dvě ocenění od CIO Business World pro Aquasoft

Vzdělávací programy Aquasoft s podporou operačního programu Praha Adaptabilita

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

Skokan roku: ocenění Oracle pro Aquasoft

Aquasoft se podílel na modernizaci celně-deklaračního systému Turecka

Aquasoft mezi 10 nejlepšími českými firmami

EMCS, nový systém přepravy zboží pro Celní správu ČR

Aquasoft potřetí mezi desítkou nejlepších zaměstnavatelů ČR

Aquasoft dosahuje nejlepších hospodářských výsledků v historii

Aquasoft implementoval propojení nového centralizovaného systému zdravotních ústavů ČR

Informační systém Celní správy ČR byl napojen na datové schránky

Aquasoft posiluje bezpečnost daňového území EU

Prestižní programátorská soutěž

Datový sklad Celní správy s novým SQL serverem 2008

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

Aquasoft hlásí nárůst tržeb i v době krize

Nový systém pro zdravotní ústavy

Aquasoft posiluje marketing

Informační systém pro vyhodnocování bezpečnostních rizik EU

Kontrola bezpečnosti potravin se systémem od Aquasoftu

Aquasoft partnerem konference Systémová integrace 2009