logo

Jak na ochranu firemních dat při práci z home office

Pro práci z domova, kterou nyní v souvislosti s pandemií koronaviru hromadně zavádějí české firmy a instituce, nejsou z hlediska bezpečnosti dat dostatečně připraveny. Zaměstnanci tak většinou pro výkon své činnosti z home office využívají vlastní počítače - a to může být z hlediska bezpečnosti velký problém!

"Za standardních podmínek umožňují home office jen jednotky procent společností a navíc jen u části svých zaměstnanců. Práce z domu v takovém rozsahu je naprosto nevídaným krokem, který ve velké části případů zásadně dopadá na fungování společnosti. Některé na tento krok nejsou zdaleka vybaveny a připraveny. Ohrožují tím zejména interní data. Mezi nejčastější problémy patří nedostatečné vybavení zaměstnanců odpovídajícím zařízením. Až 75% všech firem nechává pracovat zaměstnance na svých osobních počítačích," upozorňuje Petr Žikeš, ředitel společnosti Safetica.

Zkušenosti se zabezpečením dat ukazují, že velkým problémem zůstává možnost vzdáleného připojení např. pomocí Remote Desktop Protokolu (RDP). Ten bez další aktivní ochrany umožňuje přenos souborů z pracovní stanice na stanici domácí, ze které se uživatel připojuje, a právě tím dovoluje únik souborů mimo pracovní prostředí.

Odborníci upozorňují, že dalším kritickým místem je nastavení přístupových oprávnění, řízených pomocí AD, k jednotlivým systémům, datům a aplikacím v rámci firemní sítě, které není mnohdy správně nakonfigurováno.

Taková chyba může dovolit uživateli přistoupit a tím ohrozit data, ke kterým ani nemá mít přístup.

Nejkritičtější místa pro ztrátu dat při práci z home office:

Safetica pomůže vašim zaměstnancům s prací z domova. Díky pokročilým funkcím ochrání vaše citlivá data i mimo prostory vaší společnosti a nejen to.

Desetina českých firem již zažila únik dat

Ve většině případů jde o neúmyslné jednání, způsobené neopatrností. S přibývajícím počtem lidí pracujících na dálku a ještě k tomu ze svého počítače a ne z firemního, tato pravděpodobnost problémů s únikem dál poroste.

Problém není jen využití osobního počítače a mobilních zařízení pro práci z domu, ale také zapojení na domácí WiFi, kterou lze snadno napadnout. Zaměstnanci často ani neví, jak by měli mít domácí síť zabezpečenou.

Článek ze dne 23. března 2020 - pondělí

Další články od Safetica Technologies s.r.o.