logo Cloudflare

Podle reportu Cloudflare roste počet útoků typu Ransom DDoS

Zjištění DDoS reportu jsou postavena na informacích získaných během prvních tří měsíců roku 2021 z více než 200 datacenter společnosti Cloudflare, jež chrání přes 3 miliony zákazníků a poskytují zajímavé statistiky DDoS útoků a jejich trendů.

Podle reportu DDoS attack trends for 2021 Q1 z 1. čtvrtletí roku 2021 z pohledu dlouhodobého trendu obětí útoků typu Ransom DDoS v meziročním srovnání setrvale přibývá. Až 13% obětí DDoS útoků uvedlo, že se staly zároveň obětí vydírání.

"Po zahájení DDoS útoku jeho pachatelé většinou přislíbí zastavení výměnou za zaplacené výkupné. Bezpečnostní odborníci se ale shodují na tom, že je velmi krátkozraké podobné výkupné hradit. V komunitě kyberzločinců se velmi rychle rozkřikne, že ochrana dané společnosti byla prolomena a oběť je připravena platit. Pochopitelně další útoky mohou následovat," říká Michal Hebeda, Sales Engineer ze společnosti ZEBRA SYSTEMS.

K dalším zajímavým zjištěním reportu Cloudflare patří skutečnost, že nejčastěji se útočníci v prvním čtvrtletí 2021 zaměřovali na odvětví telekomunikací.

Pro toto odvětví to znamená skok ze šestého místa v posledním čtvrtletí roku 2020. Pomyslnou stříbrnou medaili získal průmysl spotřebitelských služeb a bronz bere odvětví zabezpečení a vyšetřování.

Ve sledovaném období trvalo více než 90% útoků méně než jednu hodinu. Útoky s takto krátkou dobou trvání se mohou pokusit způsobit poškození, aniž by byly detekovány detekčními systémy.

Útočníci mohou též využívat různé nástroje pro testování zátěže, které jsou dostupné na darknetu.

Krátkými výboji například SYN flood (záplava SYN pakety) mohou otestovat, jak je jejich cíl zabezpečen a dle výsledků se pak mohou rozhodnout pro větší útok s vyšší rychlostí a delší dobou trvání.

Další články k tématům - darknet - datacentrum - kyberbezpečnost - Ransom DDos - výkupné - Michal Hebeda

Článek Cloudflare ze dne pátek 25. června 2021

Další články od Cloudflare