logo

Mobilní kancelář s podporou virtuálního serveru VPS Windows Plus

Čeští živnostníci stále častěji využívají aplikace mobilní kanceláře, proto společnost Coolhousing rozšiřuje svou nabídku virtuálních privátních serverů o program VPS Windows Plus. VPS je vhodnou variantou pro ty, kterým běžný webhosting nestačí a dedikovaný server by nebyl dostatečně využit.

Nový hostingový program VPS Windows Plus od Coolhousing.net nabízí výkon přesahující možnosti leckterého kancelářského počítače.

K dispozici jsou tři procesorová jádra o taktu 2400 MHz, 3 GB operační paměti, 90 GB prostoru na pevném disku s propustností cca 80 MB/s a 100 Mb/s internetová konektivita.

Cena spolu s operačním systémem Windows začíná již na 594 korunách měsíčně za první zvolené platební období. V případě potřeby většího diskového prostoru lze využít nabídky jeho rozšíření na externím datovém úložišti Coolhousingu.

"Zákazníci virtuálních serverů na platformě Windows si tuto službu pořizují velmi často kvůli provozu různých původně desktopových aplikací. Spolehlivou službou s pravidelným zálohováním dat a technickou podporou tak doplňují či úplně nahrazují své vlastní počítače. Kvůli nahlížení například do účetního systému již není třeba mít při sobě v terénu notebook se všemi citlivými daty", vysvětluje výhody virtuálních mobilních kanceláří Jiří Dvořák, sales manager Coolhousingu.

Nejčastěji jsou virtuální servery Coolhousingu využívány pro provoz účetních programů Prohoda od společnosti Stormware, mzdových systémů, jako je například Avensio od Alfa software, různých kancelářských balíčků, jako jsou Open Office, Libre Office či Office 365 a nebo v ne poslední řadě analytických systémů pro obchodování na burzách, např. MetaTrader.

Hlavní výhoda virtuálních serverů oproti klasickým spočívá v nižších celkových nákladech na provoz. Pořízení fyzického serveru znamená značné náklady na hardware, software a housing serveru. Virtuální servery naproti tomu sdílí jeden server či serverový cluster ve vlastnictví provozovatele, čímž umožňují rozdělení počátečních i provozních nákladů mezi více zákazníků virtuálních serverů. Virtuální servery se přitom z hlediska uživatele nijak neliší od fyzických.

Na rozdíl od tradičních serverů je možné virtuální servery kompletně za běhu automaticky zálohovat a v případě poruchy přesunout na jiný fyzický server bez jakéhokoli dopadu na dostupnost služeb.

Na virtuální servery je možné provozovat jakýkoliv běžný operační systém (Linux, MS Windows) a chovat se k virtuálnímu serveru stejně, jako k fyzickému serveru. Instalace OS se provádí ve webové administraci, kde prostřednictvím virtuální mechaniky vložíte do VPS instalační medium a poté se spustí běžný proces instalace, ke kterému je plný přístup skrze VNC konzoly nebo webové rozhraní.

Výhody VPS oproti fyzickému serveru:

Další články k tématům - hosting - housing - konektivita - server - VPS - webhosting - zálohování - Jiří Dvořák

Článek ze dne 13. srpna 2012 - pondělí

Další články od COOLHOUSING s.r.o.