logo HUAWEI Technologies (Czech) s.r.o.

Smart Modular Data Center 5.0 - chytré řešení pro digitalizaci energetiky

Datové centrum Smart Modular Data Center 5.0 od Huawei je postaveno na ekologicky šetrné technologii SmartLi. Umožňuje zobrazení datových toků a při provozu a údržbě využívá robotickou technologii založenou na umělé inteligenci. Modularita jeho výstavby výrazně snižuje finanční náročnost na počáteční investice.

Chytré datové centrum Smart Modular Data Center 5.0 firmy využívá dotykovou obrazovku o velikosti 43 palců pro integraci informační a komunikační technologie (ICT), algoritmů umělé inteligence (AI), chytré komunikace a celé infrastruktury. Na ní se přímo v datovém centru zobrazují nejen nejdůležitější informace o provozu samotného datového centra, ale také informace z chytrých funkcí i3.

Přehled chytrých funkcí i3:

Mezi další funkce patří rozpoznávání obličeje při kontrole přístupu k aplikacím a přihlašování se do správcovského systému, což přispívá ke zvýšení bezpečnosti.

Datacentrum Smart Modular Data Center 5.0 firmy představuje další významný krok vpřed, v naplňování naší strategie podpory digitalizace energetiky a budování chytřejších a zelenějšího světa.

Datovým centrem se může stát jakákoli místnost

Datacentrum Smart Modular Data Center 5.0 nepotřebuje standardní prostory se zvýšenou světlou výškou pro instalaci rozvodů. Díky technologii SmartLi se tak datovým centrem může stát jakákoli místnost.

Slaboproudé rozvody a potrubí pro klimatizaci jsou vedeny shora, takže toto datové centrum lze instalovat již v místnostech s minimální výškou stropu 2,6 m, což je podstatně méně, než u ostatních datových center, která vyžadují minimální světlou výšku místnosti 3 m.

Zdroj nepřerušitelného napájení (UPS - Uninterruptible Power Supply) SmartLi navíc vyniká extrémně nízkými nároky na únosnost stavebních konstrukcí, a to pod 1000 kg/m2 pro datová centra úrovní Tier III a Tier IV (podle normy TIA-942).

To znamená, že napájecí systém i vlastní informační technologie (IT) potřebné k provozu datového centra, mohou být nainstalovány ve stejné místnosti.

Díky tomu, že pro instalaci tohoto datového centra není potřeba samostatná místnost pro napájecí technologie, dochází ke snížení prostorových nároků při použití lithiových baterií o 75%, ve srovnání s alternativní technologií olověných akumulátorů plněných kyselinou.

Díky tomu je možné nainstalovat v dostupných prostorech více informačních technologií (IT) a získat tak další příležitost k navýšení tržeb.

Díky modulární konstrukci datacentra s lithiovými akumulátory SmartLi, umožňuje toto řešení snadnou rozšiřitelnost s možností přidávání dalších bateriových modulů podle konkrétních potřeb.

To znamená, že firmy zaplatí jen za to, co aktuálně potřebují a případně svou instalaci mohou rozšířit, což významně snižuje investiční náklady (CAPEX).

Toto řešení se tak hodí pro všechny organizace s různě velkými finančními rozpočty, protože výrazně snižuje finanční náročnost počáteční investice.

Článek HUAWEI Technologies (Czech) s.r.o. ze dne čtvrtek 3. prosince 2020

Další články od HUAWEI Technologies (Czech) s.r.o.