logo GIST, s.r.o.

ADIS: úspěšná spolupráce GIST s IBM pokračuje

Společnost GIST podepsala s IBM další smlouvu na vývoj aplikace ADIS pro Ministerstvo financí ČR. Tentokrát se jedná o aplikační moduly pro podporu Daňového řádu, který začíná platit od 1.1. 2011.

Podpisem smlouvy s IBM tak dochází k dalšímu rozvoji úspěšného projektu ADIS. Smlouva zahrnuje analýzu, programování, testování a další kroky dle vývojového cyklu aplikace ADIS pro specifikované úlohy aplikace ADIS předávané v dohodnutém počtu distribucí.

Verze 33 je verzí, ve které dojde k implementaci Daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.) do ADIS. Tyto zákony upravují daňové právo procesní. Daňové právo procesní je odvětvím práva, které upravuje práva a povinnosti správců daně, daňových subjektů a dalších osob zúčastněných na správě daní tak, aby byl naplněn základní cíl správy daní, kterým je především správné zjištění a stanovení daně, jakož i zajištění její úhrady.

Jedná se o právní předpis společný pro všechny druhy daní. Daňový řád bude účinný od 1.1. 2011 a nahrazuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

Vedle Daňového řádu dojde ve verzi 33 samozřejmě také k implementaci aktuálních změn v zákonech pro jednotlivé druhy daní.

Odborné služby, které realizujeme v rámci projektu ADIS, dodáváme firmě IBM ČR, která je systémovým integrátorem projektu ADIS. Projekt ADIS je realizován v rámci její konzultační divize - IBM Global Business Services.

Další články k tématům - ADIS - analýza - daně - testování - vývoj - zákony

Článek GIST, s.r.o. ze dne čtvrtek 7. října 2010

Další články od GIST, s.r.o.