logo

BI GIST pro společnost KORADO

Společnost KORADO, a.s. Česká Třebová zahájila implementaci nástrojů GIST BI (Business Intelligence). Řešení BI od GIST je postaveno na nejmodernějších trendech a je zaměřeno na oblast prodejních procesů KORADO.

BI GIST přináší managementu společnosti KORADO komplexní řešení pro podporu rozhodování od datového skladu, přes transformaci dat, detailní adhoc analýzy, celopodnikový reporting, až po pokročilá řešení scorecardingu, vytváření manažerských dashboardů či profesionální plánování a modelování.

Řešení BI, které je zaměřeno na oblast prodeje, je implementováno do známého prostředí internetového prohlížeče nebo aplikace Excel, přitom při dodržení požadavku na centrální správu dat v rámci SQL Serveru.

Na celém projektu se jako partner GISTu podílí společnost Clever Decision.

Hlavní přínosy projektu pro uživatele BI řešení jsou :

Článek ze dne 6. října 2010 - středa

Další články od GIST, s.r.o.