logo GIST, s.r.o.

GIST, s.r.o.

Společnost GIST již od roku 1994 pomáhá svým zákazníkům z byznysové i veřejné sféry zpracovávat informace tak, aby jim přinesly co největší hodnotu. Vycházíme přitom z hlubokého porozumění danému oboru a špičkového know-how na poli vývoje SW na míru, controllingu a BI. Úzké propojení těchto tří kompetencí je unikátní a patříme k nemnoha domácím firmám, které ho mohou nabídnout.

Nedodáváme krabicová řešení, neimplementujeme cizí aplikace. Vlastnosti dodávaných řešení máme ve svých rukách a dáme je plně k dispozici k naplnění vašich cílů. Nashromáždili jsme zkušenosti z celé řady odvětví, které využíváme při realizaci nových projektů.

Aktuální články od GIST, s.r.o.