logo GORDIC spol. s r. o.

Jakub Fiala

Ředitel technologií třetích stran společnosti GORDIC

Jakub Fiala - GORDIC spol. s r. o.logo GORDIC spol. s r. o.LinkedIn

Takto podepsané dokumenty neputují internetem a jsou stále bezpečně uloženy v systému, ve kterém byly vytvořeny a schváleny, tedy v elektronické spisové službě, přičemž veškerou odpovědnost za zabezpečení certifikátů nese dodavatel služby SecuSign, tedy společnost Software602.

Úředníkům odpadá i pro mnohé obtížná manipulace s tokeny nebo čipovými kartami, a výrazně se snižují provozní náklady díky možnosti pořizovat certifikáty za paušální poplatek dle velikosti organizace.

Vít Cvrček

Senior konzultant odboru metodiky archivní a spisové služby společnosti GORDIC

Vít Cvrček - GORDIC spol. s r. o.logo GORDIC spol. s r. o.LinkedIn

Řada obyvatel ČR tak disponuje dvěma a více prostředky pro elektronickou identifikaci, naopak počet těch, kteří žádný takový prostředek nemají, stále klesá. Přesto stále přetrvává dávno překonaná představa, že jediným správným nástrojem pro deklaraci identity klienta služby nabízené na internetu jsou právě přístupové údaje do datové schránky klienta, tedy v podstatě jméno a heslo.

A to žel nezřídka i u poskytovatelů služeb z oblasti veřejné správy, kteří tento přežitý, bezpečnostně i legislativně neodůvodnitelný požadavek stále propisují do funkčních specifikací k veřejným zakázkám.

Vojtěch Hvězda

Ředitel odboru CyberSec společnosti GORDIC

Vojtěch Hvězda - GORDIC spol. s r. o.logo GORDIC spol. s r. o.LinkedIn

V CSA zpracujete analýzu rizik mnohem rychleji, přesněji a pohodlněji, než kdybyste zvolili klasické tabulkové a textové editory. Svá aktiva a prostředí analyzujete v zabezpečeném online nástroji, v rámci kterého máte data kdykoliv dispozici a kde lze veškeré informace snadno a rychle nahrát, upravit či stáhnout.

Aplikace CSA umožňuje celou řadu užitečných pohledů na zpracovávaná data, přičemž neslouží pouze pro analýzu, ale pro celkové procesní řízení kybernetické bezpečnosti.

Vladimír Přech

Ředitel obchodně právní sekce společnosti GORDIC

Vladimír Přech - GORDIC spol. s r. o.logo GORDIC spol. s r. o.LinkedIn

Spisová služba GINIS SSD v edicích Education je šitá na míru školským zařízením, kterým umožňuje spravovat dokumenty v jednoduchém a uživatelsky přívětivém prostředí. Potřebují k tomu pouze internetový prohlížeč. Námi speciálně připravený licenční balíček obsahuje vše, co škola může ke své činnosti potřebovat.

Zároveň nyní testujeme integraci s nejpoužívanějším školským systémem Bakaláři, která školám usnadní celý proces přijímacího řízení nebo zápisu.

Miroslav Dvořák

Ředitel odboru Správa informační bezpečnosti společnosti GORDIC

Miroslav Dvořák - GORDIC spol. s r. o.logo GORDIC spol. s r. o.LinkedIn

Pracovníci bezpečnostních týmů ocení i bezpečnostní zpravodajství (TI, Threat Intelligence), v rámci kterého nástroj Monitorování externí útočné plochy nabízí informace o aktuálních zranitelnostech nasazených produktů, bezpečnostních incidentech na straně dodavatelů, aktivitách APT skupin kybernetických útočníků (Advanced Persistent Threat, útočníci, kteří se zaměřují na pokročilé a přetrvávající hrozby), nebo analýzy malwaru, indikátory kompromitace (IoC, Indicators of Compromise), postupy pro Threat hunting a mnoho dalšího.

Stránka 1/5 Další >