logo

CRISYS: evropský systém řízení záchranných akcí

Společnost Indra spolupracuje na návrhu evropského systému CRISYS k řízení záchranných akcí. Indra definuje strategický plán ke zlepšení koordinace při řešení nouzových situací v zemích Evropské unie.

Konsorcium tvořené 15 organizacemi, které se na akci podílejí, završilo první projektovou fázi představením plánu na zprovoznění systému řízení mimořádných událostí na našem kontinentu. CRISYS je projekt realizovaný v oblasti výzkumu a vývoje. K zahájení došlo v roce 2011, iniciátorem projektu je Evropská unie v rámci sedmého rámcového programu, která ho také financuje.

Hlavním cílem projektů v oblasti reakcí na krizové situace, zapadajících do sedmého rámcového programu, je vybavit Evropskou unii schopnostmi a technologiemi k řízení nouzových situací vzniklých v některé z členských zemí a připravit scénáře k jejich aplikaci na lokální, regionální a celostátní úrovni. Dodané schopnosti umožní obnovit bezpečnost po rozsáhlých celoevropských pohromách.

Příčinou podobných situací, přesahujících možnosti a hranice konkrétní země, mohou být lesní požáry, záplavy, průmyslové havárie anebo sesuvy půdy. Takový typ nouzových situací vyžaduje koordinaci bezpečnostních a vojenských složek a zdravotnických týmů a neobejde se bez těsné součinnosti úřadů několika zemí. Podstatným rysem zaváděných postupů a systémů řízení krizových situací je proto jejich interoperabilita.

Projektový tým CIRSYS definoval nezbytné náležitosti prototypu, který bude rozvinut ve druhé projektové fázi, a navrhl harmonogram prací k jeho uvedení do provozu. Prototypová či tzv. demonstrativní verze prověří v terénu, zda je návrh budoucího systému řízení krizových situací schopen zajistit náležitou odezvu.

Systém má garantovat potřebnou kapacitu pro rychlý sběr přesných dat, umožnit koordinované rozhodování a řídit rozvinutí potřebných zdrojů k řešení katastrofy a obnově normálního stavu.

Předpokladem zprovoznění takového systému je nejenom zavedení řady technologií, ale také zrevidování procesů, jimiž se zúčastněné orgány a bezpečnostní složky řídí. Další nutností bude vyškolení personálu a přezkoumání informačních toků.

Významnou roli v tomto smyslu sehrály podněty subjektů, které při předmětných katastrofách zasahují. Představitelé evropských bezpečnostních složek a záchranných jednotek nabídli realistický pohled na své potřeby a problémy z každodenní praxe. Indra naopak přispěla technologickým poradenstvím a zkušenostmi z implementace systémů pro civilní bezpečnost a řízení záchranných akcí.

V implementaci velínů a kontrolních dispečinků k řízení záchranných akcí je Indra průkopníkem. Po teroristických útocích v Madridu 11.3. 2004 ji město pověřilo, aby pro ně navrhla a implementovala systém tohoto typu. Každý incident, k němuž dnes v hlavním městě Španělska dojde, se řeší prostřednictvím Indrou vyvinutého integrovaného střediska bezpečnostních a záchranných služeb CISEM.

Další projekt firmy měl za cíl dodat vyspělý systém velení a kontroly pro španělský armádní záchranný sbor. Jeho prostřednictvím se dnes řídí a koordinují veškeré zásahy této složky na území Španělska.

Středisko nazvané SIMGE řešilo v minulosti různé paralelní krizové situace v několika místech státního teritoria. Indra rovněž implementovala systém řízení záchranných služeb pro hasičský sbor katalánské vlády a řadu vyspělých řešení v Latinské Americe. Konsorciu, v němž Indra participuje, zadala Evropská obranná agentura (EDA) definování budoucího evropského systému řízení a kontroly k odvrácení hrozeb CBRNe (jaderných, radiologických, biologických a chemických hrozeb a nebezpečí výbušnin).

Partneři projektu CRISYS

Partnery projektu CRISYS jsou: European Organisation for Security (EOS), Edisoft, Center for Security Studies, National Centre for Scientific Research, Altran BV, International Fire and Rescue Services Association, Teletron Euroricerche Security Engineering, Indra, Thales, Ministerstvo vnitra Finské republiky (Rescue Services), University of Central Lancashire, Societe Francoise de Medicine de Catastrophe, Istituto Affari Internazionali, Zanasi Alessandro, Transelectrica.

Další články k tématům - bezpečnost - EU - hrozby - security - vláda - výzkum

Článek ze dne 5. prosince 2012 - středa

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.

Indra a univerzita ve Valladoidu spolupracují v oblasti I+D+i

SEILAF - simulační centrum boje proti požárům

Interaktivní služby telefonické podpory v cloudu

Obchodní procesy Ence - Energía y Celulosa bude řídit ERP SAP od Indra

Moje vzpomínky - aplikace pro postižené Alzheimerem

Indra integruje na Evropské univerzitě řešení pro elektronický podpis

iCar - podpůrná integrální řešení elektromobility

Technologická řešení Indra pro železniční sektor na veletrhu BCN Rail

CloudCERT - cloud platforma ke zlepšení bezpečnosti

Evropský systém námořního dozoru Perseus

Síť radarů Indra kontroluje letový provoz v Ekvádoru

Bezkabelový artroskopický systém WAD

Pilotní programy projektu I+D+i na poli smart cities CIUDAD 2020

Modernizace systému řízení letového provozu ukrajinského Simferopolu

Inovace systémů řízení letového provozu pro mezinárodní letiště Eldorado v Bogotě

HeadMouse a VirtualKeyboard dosahují 400000 stažení v 95 zemích

Biotermické systémy Indra pro vydávání víz

Simulátor Indra pro letové dispečery s nejvyšší akreditací NATO

Indra zavede systém řízení letového provozu v Rumunsku

Satelitní komunikační systémy Indra pro německé námořnictvo

Projekt CELTIC vyvíjí integrální řešení business inteligence

Indra ve službách leteckého sektoru

Indra se účastní projektu Evacuate

Cloudové řešení Indra pro řízení kvality životního prostřední

Indra je členem konsorcia patronů doktorantských studií ve Smart cities na univerzitě v Gironě

Airline eCommerce - integrální platforma služeb pro letecké linky

Televize budoucnosti zapojuje diváka do obsahu

Solární sledovač ICST-70 zlepšuje výkon fotovoltaických panelů

Indra modernizuje navigační systémy Airservices Australia

Řešení Elcano pro navigaci osob s postižením v interiérech budov

Hermes řídí efektivně městskou dopravu

Indra tvůrcem návrhu urbánní platformy Atenea k řízení inteligentních měst

Efektivní řízení měst budoucnosti

Panamský průplav pod dohledem technologií Indra

Indra se podílí na vývoji inteligentních identifikačních dokladů

Technologie Indra se podílí na řízení provozu a mýtného dálnic v Indii

Digitální zdravotní obrazová dokumentace v projektu Ykonos

Australské vzdušné síly budou v zahraničních misích používat zařízení Indry

IT pro železniční sektor

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Kalkatě

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Baku

Strategický plán implementace inteligentních sítí v Peru

IT služby Indra pro brazilské bankovnictví

Inteligentní sítě nabídnou domácnostem služby s přidanou hodnotou

Inteligentní technologie Indra pro řízení městského provozu

Dopravní systém SAE zvýší bezpečnost a kvalitu dopravních služeb města Savannah

Řešení kybernetické bezpečnosti Indra

Detektor radioaktivity León pro letiště a přístavy

Simulátory a výcvikové systémy Indra

Bezpečnost na fotbalových stadionech pod dohledem informačního systému