logo

Dopravní IS Indra zkvalitní veřejnou dopravu v polské Wroclawi

Dopravní podnik města Wroclaw udělil společnosti Indra zakázku za 1,7 milionů eur na implementaci podpůrného provozního systému SAE. Součástí projektu jsou informace pro cestující, řízení vozového parku a videodohled.

Indra implementuje svůj vlastní podpůrný provozní systém SAE, jehož součástí jsou mimo jiné subsystémy informací pro cestující, řízení vozových parků a dohledový kamerový systém. Ten se bude instalovat na palubě 251 městských vozů (136 autobusů a 115 tramvají). SAE přispěje k účinnějšímu řízení, zvýší kvalitu služeb občanům, zajistí informace o poptávce, zvýší bezpečnost zaměstnanců a cestujících, zlepší kontrolu projevů vandalismu a zefektivní audity nehod.

SAE je opravdový "mozek" veřejné dopravy cestujících. Tvoří ho tři základní pilíře: palubní řídící zařízení, kontrola a lokalizace založená na GPS; infrastruktura mobilních komunikací založená na technologii GPRS a 3G, řídící dispečink provádějící monitoring a kontrolu služeb.

Dispečink je založen na systémech geografických informací (GIS), poskytujících trvalý přehled o aktuální pozici každého vozu a usnadňujících rozhodování v reálném čase v případě incidentů, potřeby posil aj. Součástí řešení jsou nástroje k tvorbě reportů a grafů. Slouží k supervizi služby a k měření parametrů jakosti. Společným cílem je lepší přizpůsobení služeb reálné poptávce občanů.

Dispečink bude pomocí implementované technologie řídit systém informací pro cestující na palubě vozů: název příští zastávky, události v dopravě, odhadovaný čas příjezdu do stanice apod. Další funkcionalitou systému informací pro cestující je např. vysílání reklam, zpráv a zábavních obsahů.

Dohledový kamerový systém pro vyšší bezpečnost

Systém SAE bude kompletně integrovaný s palubním kamerovým systémem pro záznam, přenos a vizualizaci obrazů v reálném čase. Každý vůz bude vybaven několika kamerami, některé vozy až deseti. Cílem je zajistit vyšší bezpečnost zaměstnanců a cestujících a odradit případné pachatele od agresivního počínání, ničení skel a sedadel.

Údržba a opravy projevů vandalismu představují pro dopravní podniky obecně vysokou nákladovou položku. Jedna z kamer, tzv. „řidičovo oko“, bude zaměřena do ulice a bude přenášet přesný obraz situace, jako ho vidí řidič. Tyto údaje znamenají velký přínos při auditech nehod, ale i při zjišťování dopravní situace a případných incidentů v reálném čase přímo z dispečinku.

Celkem 18 vozů bude navíc vybaveno systémem počítání cestujících, evidujícím počet nastupujících a vystupujících osob. Získaný přehled o aktuálním vytížení vozu umožní v hodinách dopravní špičky zavčas vyžádat posilu a zabránit překročení maximálního limitu cestujících.

Informace ze systému slouží ke zpracování studií o mobilitě apod. Součástí projektu je podpůrný navigační systém pro řidiče. Systém předává hlasové příkazy z řídícího dispečinku pro regulaci služby.

Veškerá Indrou implementovaná technologie je specificky navržena pro extrémní klimatické podmínky ve Wroclawi, kde se v zimě teploty pohybují i pod 15 stupni Celsia.

Další články k tématům - 3G - dispečink - GIS - GPRS - GPS - infrastruktura - IS - kamera - monitoring - navigace - video

Článek ze dne 22. října 2012 - pondělí

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.

Indra a univerzita ve Valladoidu spolupracují v oblasti I+D+i

SEILAF - simulační centrum boje proti požárům

Interaktivní služby telefonické podpory v cloudu

Obchodní procesy Ence - Energía y Celulosa bude řídit ERP SAP od Indra

Moje vzpomínky - aplikace pro postižené Alzheimerem

Indra integruje na Evropské univerzitě řešení pro elektronický podpis

iCar - podpůrná integrální řešení elektromobility

Technologická řešení Indra pro železniční sektor na veletrhu BCN Rail

CloudCERT - cloud platforma ke zlepšení bezpečnosti

Evropský systém námořního dozoru Perseus

Síť radarů Indra kontroluje letový provoz v Ekvádoru

Bezkabelový artroskopický systém WAD

Pilotní programy projektu I+D+i na poli smart cities CIUDAD 2020

Modernizace systému řízení letového provozu ukrajinského Simferopolu

Inovace systémů řízení letového provozu pro mezinárodní letiště Eldorado v Bogotě

HeadMouse a VirtualKeyboard dosahují 400000 stažení v 95 zemích

Biotermické systémy Indra pro vydávání víz

Simulátor Indra pro letové dispečery s nejvyšší akreditací NATO

Indra zavede systém řízení letového provozu v Rumunsku

Satelitní komunikační systémy Indra pro německé námořnictvo

Projekt CELTIC vyvíjí integrální řešení business inteligence

Indra ve službách leteckého sektoru

Indra se účastní projektu Evacuate

Cloudové řešení Indra pro řízení kvality životního prostřední

Indra je členem konsorcia patronů doktorantských studií ve Smart cities na univerzitě v Gironě

Airline eCommerce - integrální platforma služeb pro letecké linky

Televize budoucnosti zapojuje diváka do obsahu

Solární sledovač ICST-70 zlepšuje výkon fotovoltaických panelů

Indra modernizuje navigační systémy Airservices Australia

Řešení Elcano pro navigaci osob s postižením v interiérech budov

Hermes řídí efektivně městskou dopravu

Indra tvůrcem návrhu urbánní platformy Atenea k řízení inteligentních měst

Efektivní řízení měst budoucnosti

Panamský průplav pod dohledem technologií Indra

Indra se podílí na vývoji inteligentních identifikačních dokladů

Technologie Indra se podílí na řízení provozu a mýtného dálnic v Indii

Digitální zdravotní obrazová dokumentace v projektu Ykonos

Australské vzdušné síly budou v zahraničních misích používat zařízení Indry

IT pro železniční sektor

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Kalkatě

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Baku

Strategický plán implementace inteligentních sítí v Peru

IT služby Indra pro brazilské bankovnictví

Inteligentní sítě nabídnou domácnostem služby s přidanou hodnotou

Inteligentní technologie Indra pro řízení městského provozu

Dopravní systém SAE zvýší bezpečnost a kvalitu dopravních služeb města Savannah

Řešení kybernetické bezpečnosti Indra

Detektor radioaktivity León pro letiště a přístavy

Simulátory a výcvikové systémy Indra

Bezpečnost na fotbalových stadionech pod dohledem informačního systému