logo

Indra ABUCASIS: zdravotnický IS s integrací do evropských systémů

IS ABUCASIS dává zdravotníkům k dispozici data o pacientech získávaná z procesů v nemocničních zařízeních, z doplňkových vyšetření či zkoušek vyžádaných v kterékoli oblasti zdravotní péče, nebo dokonce biometrická měření prováděná v domácím prostředí pacientů.

Informační systém ABUCASIS vyvinutý Indrou pro valencijské ministerstvo zdravotnictví umožňuje jeho integraci se španělskými i evropskými zdravotnickými systémy. Podporuje elektronickou zdravotní kartu pro více než 98 % obyvatel Valencijského společenství, pokrývá všechna střediska primární péče v regionu a podporuje externí konzultace nemocničních zařízení. Jeho přínosy pociťuje každý den přes 15 tisíc uživatelů.

Indra provede modernizaci systému pro správu ambulantních informací ABUCASIS, který v minulosti vyvinula pro Valencijské společenství. Cílem je zajistit odezvu informatického nástroje na současné potřeby zdravotníků a usnadnit jejich přístup k dostupným údajům pacienta a to nejen ve vlastních systémech valencijského ministerstva zdravotnictví (AVS), ale také v systémech ostatních regionů Španělska a Evropy. Projekt má stanovenu tříletou realizační lhůtu.

Nový vývoj systému Indra staví na významných technologických komponentech, umožňujících skokové zlepšení v ergonomii používání a ve spotřebě technologických zdrojů. Projektový rozpočet zahrnuje přes 50 tisíc pracovních hodin výlučně věnovaných další evoluci systému. Další hodiny práce budou vynaloženy na údržbu stávající aplikace v průběhu projektu, uživatelskou podporu a zaškolení odborníků.

Prvním krokem v rámci technologického vývoje byla fáze poradenských služeb. V jejím průběhu došlo k přezkoumání všech asistenčních procesů podílejících se na poskytování ambulanční péče. Výsledky konzultační fáze se zapracovaly do makety a návrhu dalšího vývoje, který bude uskutečněn v nadcházejících letech. První výsledky nového vývoje dostanou uživatelé do rukou v první polovině roku 2012.

Značnou část úsilí věnuje Indra v souladu se strategií valencijského ministerstva zdravotnictví problematice zabezpečení adaptace nástroje na asistenční procesy a na usnadnění jejich proveditelnosti. V tomto smyslu došlo k úpravě principů studie Microsoft Health Common User Interface na situaci Valencijského společenství.

Cílem studie je analýza bezpečnostních podmínek v lékařských zařízeních na celém světě z hlediska poskytování lékařské péče. Zdravotní informace jsou poskytovány způsobem vylučujícím vznik chyby. Náhodně vybraní uživatelé aplikace navíc získali příležitost zapojit se do pracovních schůzek a přispět svým názorem k vyhodnocení vhodnosti mechanismů prezentace zdravotních dat.

Smyslem projektu je přidat gesci poskytování zdravotní péče novou hodnotu. Na základě další integrační kapacity a interoperability s ostatními systémy má projekt odborníkům ve zdravotnictví zajistit rychlé a efektivní poskytování všech potřebných informací.

Indra v rámci evolutivního vývoje systému počítá i s novou pracovní plochou pro zdravotní odborníky, kde si budou moci snadno a vizuálně organizovat svůj denní program. Součástí pracovní plochy bude schránka zpráv usnadňující sledování pacientů. Další významné zlepšení nastane ve vyhledávání informací v rámci klinické historie, umožňující využít nejinovativnější postupy.

Nový systém se opírá o moderní návrhové strategie, zaměřené na pružnou práci s informačními strukturami velkého rozsahu charakteristickými pro zdravotnictví.

ABUCASIS je vývoj Indry sjednocující všechny ambulantní informace z klinických historických záznamů ve Valencijském společenství. V současnosti podporuje elektronickou zdravotní kartu 98 procent obyvatelstva. Pokrývá všechna střediska primární péče v regionu i externí konzultace nemocničních zařízení.

Denně poskytuje služby více než 15 tisícům uživatelů. K dnešnímu dni zahrnuje správu 1051 středisek v rámci 24 zdravotnických okresů, údaje celkem 5,1 milionů pacientů (98 % valencijského obyvatelstva) a téměř pět milionů klinických historií.

Spolupráce ve zdravotnickém sektoru

Produktem několikaleté spolupráce mezi Indrou a valencijským ministerstvem zdravotnictví není jen systém ABUCASIS, ale i další vývoje, které postavily Valencijské společenství do čela technologických inovací ve zdravotnictví.

Příkladem je systém GAIA - gestor farmaceutických výkonů zastřešující všechny služby v rámci elektronického předpisu, nebo systém elektronické zdravotní karty pro valencijské ministerstvo zdravotnictví, který umožňuje všem střediskům zdravotní péče přístup k zdravotní historii všech občanů z kteréhokoli zařízení, jež poskytuje občanovi zdravotní péči.

Požadované informace jsou navíc poskytovány různými cestami, patří k nim i mobilní telefon anebo veřejný portál Rady pro zdravotnictví. K dalším významným referencím patří jmenný registr vakcín anebo systém bezpečnosti v oblasti výživy pro Generální ředitelství veřejného zdraví.

To vše činí Valencijské společenství průkopníkem v projektu interoperability elektronické klinické historie v rámci Národního systému zdraví, jehož zásluhou získají zdravotní odborníci a pacienti přístup ke klinickým informacím z kteréhokoli místa ve Španělsku.

Valencie ostatně zaujímá první místo mezi všemi španělskými společenstvími co do objemu a typologie dokumentů, které lze prohlížet v ostatních regionech: jedná se přibližně o 3,5 milionů klinických zpráv integrovaných v centrálním nodu španělského ministerstva zdravotnictví, sociálních služeb a rovnosti, které je iniciátorem myšlenky v rámci akčního plánu pro eHealth v Evropě.

Valencijské společenství se rovněž stane prvním regionem ve Španělsku, který informaticky integruje řízení všech svých laboratorních služeb. To je předmětem projektu, jenž pro valencijské ministerstvo zdravotnictví realizuje Indra ve spolupráci s firmou Cointec z Alicante.

Další články k tématům - ambulance - eHealth - infrastruktura - IS - studie - zdravotnictví

Článek ze dne 26. září 2012 - středa

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.

Indra a univerzita ve Valladoidu spolupracují v oblasti I+D+i

SEILAF - simulační centrum boje proti požárům

Interaktivní služby telefonické podpory v cloudu

Obchodní procesy Ence - Energía y Celulosa bude řídit ERP SAP od Indra

Moje vzpomínky - aplikace pro postižené Alzheimerem

Indra integruje na Evropské univerzitě řešení pro elektronický podpis

iCar - podpůrná integrální řešení elektromobility

Technologická řešení Indra pro železniční sektor na veletrhu BCN Rail

CloudCERT - cloud platforma ke zlepšení bezpečnosti

Evropský systém námořního dozoru Perseus

Síť radarů Indra kontroluje letový provoz v Ekvádoru

Bezkabelový artroskopický systém WAD

Pilotní programy projektu I+D+i na poli smart cities CIUDAD 2020

Modernizace systému řízení letového provozu ukrajinského Simferopolu

Inovace systémů řízení letového provozu pro mezinárodní letiště Eldorado v Bogotě

HeadMouse a VirtualKeyboard dosahují 400000 stažení v 95 zemích

Biotermické systémy Indra pro vydávání víz

Simulátor Indra pro letové dispečery s nejvyšší akreditací NATO

Indra zavede systém řízení letového provozu v Rumunsku

Satelitní komunikační systémy Indra pro německé námořnictvo

Projekt CELTIC vyvíjí integrální řešení business inteligence

Indra ve službách leteckého sektoru

Indra se účastní projektu Evacuate

Cloudové řešení Indra pro řízení kvality životního prostřední

Indra je členem konsorcia patronů doktorantských studií ve Smart cities na univerzitě v Gironě

Airline eCommerce - integrální platforma služeb pro letecké linky

Televize budoucnosti zapojuje diváka do obsahu

Solární sledovač ICST-70 zlepšuje výkon fotovoltaických panelů

Indra modernizuje navigační systémy Airservices Australia

Řešení Elcano pro navigaci osob s postižením v interiérech budov

Hermes řídí efektivně městskou dopravu

Indra tvůrcem návrhu urbánní platformy Atenea k řízení inteligentních měst

Efektivní řízení měst budoucnosti

Panamský průplav pod dohledem technologií Indra

Indra se podílí na vývoji inteligentních identifikačních dokladů

Technologie Indra se podílí na řízení provozu a mýtného dálnic v Indii

Digitální zdravotní obrazová dokumentace v projektu Ykonos

Australské vzdušné síly budou v zahraničních misích používat zařízení Indry

IT pro železniční sektor

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Kalkatě

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Baku

Strategický plán implementace inteligentních sítí v Peru

IT služby Indra pro brazilské bankovnictví

Inteligentní sítě nabídnou domácnostem služby s přidanou hodnotou

Inteligentní technologie Indra pro řízení městského provozu

Dopravní systém SAE zvýší bezpečnost a kvalitu dopravních služeb města Savannah

Řešení kybernetické bezpečnosti Indra

Detektor radioaktivity León pro letiště a přístavy

Simulátory a výcvikové systémy Indra

Bezpečnost na fotbalových stadionech pod dohledem informačního systému