logo

Indra modernizuje obchodní platformu v SEDAS

Společnost Indra završila první fázi implementace systému podnikového řízení pro turecký elektroenergetický distribuční podnik Sakarya Elektrik Dagitim A.S. (SEDAS). Svými řešeními procesů řízení konsoliduje Indra svoje postavení jako technologický partner velkých korporací a utilit na celém světě.

Předmětem projektu v hodnotě 3,5 milionů USD je modernizace systémové platformy, zajišťující podporu veškerých obchodních procesů SEDAS, jedné z hlavních elektroenergetických distribučních společností v Turecku.

Vedle smlouvy o projektu podepsaly Indra a SEDAS před nedávnem další dohodu, na jejímž základě převezme Indra údržbu systémů na počáteční období pěti let. SEDAS byla privatizována 11.2. 2009. Za poslední tři roky zmodernizovala své řízení a chod celé firmy: nová zákaznická střediska, efektivnější a kompletnější služby se projevily vyšší spokojeností zákazníků. Vedle toho společnost zahájila kmenový plán IT projektů s 5 a 10letým realizačním horizontem.

Součástí projektu je implementace nového ERP nad platformou SAP, který umožní integrované řízení veškerých dat z oblasti finančního řízení, logistiky a lidských zdrojů SEDAS včetně řízení mezd. Integrace a modernizace těchto procesů povede k zásadním úsporám v provozních časech a ke zlepšení produktivity. SEDAS tím získá solidní systémovou infrastrukturu a schopnost zvýšit svoji kapacitu - nutný předpoklad dobré konkurenční pozice na elektroenergetickém trhu.

Platforma Indry je současně připravena na úpravy, jejichž přijetí se v dohledné době v Turecku očekává v souvislosti s regulatorními změnami elektroenergetického trhu, a na zavedení nových kritérií, jež si vyžádá přechod k liberalizovanému trhu s energií, který má koncovému zákazníkovi umožnit volbu dodavatele.

Systémem Indry získá společnost SEDAS jednotný a vysoce efektivní model řízení. Ten přispěje k vyšší kontrole obchodní činnosti a většímu pokroku v procesech za současné optimalizace zdrojů a snižování nákladů. To vše se ve výsledku projeví ve vyšší kvalitě služeb. Do projektu implementace se zapojili odborníci Indry z České republiky, Bulharska, Rumunska a Španělska.

Údržbu systémů zajistí lokální tým tureckých profesionálů, který se právě sestavuje a který bude připraven kdykoli řešit potřeby v provozní fázi systémů SEDAS. Dohoda posiluje vazbu mezi Indrou a elektrárenskou skupinou ČEZ (vlastníkem 50 % SEDAS), s níž realizuje projekty spolupráce a implementace systémů v dalších podnicích skupiny v zemích jako Rumunsko, Bulharsko anebo Česká republika.

SEDAS je utilitní podnik zajišťující distribuci a dodávku elektrické energie v tureckých provinciích Sakarya, Kocaeli, Bolu a Düzce. Tyto čtyři provincie čítají 45 okresů a 66 lokalit. Přímo anebo nepřímo zaměstnává SEDAS přes 2 tisíce pracovníků a své služby poskytuje více než třem milionům obyvatel.

Nová smlouva upevňuje pozici Indry jako technologického partnera velkých korporací a utilit na celém světě a představuje další krok na tureckém trhu, kde již společnost v minulosti získala významné projekty v sektorech dopravy a transportu a bezpečnosti a obrany. V současnosti Indra pracuje na rozvinutí dohledové sítě pro celý vzdušný prostor Turecka s cílem posílit řízení letové dopravy v zemi. Pro turecké ministerstvo obrany vyvinula mobilní laboratoř připravenou analyzovat chemické, biologické, radiologické a jaderné hrozby (CBRN).

Technologická řešení vyvinutá Indrou pro sektor utilit a energetiku byla dodnes implementována ve více než 140 elektroenergetických, plynárenských a vodárenských podnicích a více než 30 zemích. Prostřednictvím systémů vyvinutých Indrou je dnes celosvětově řízeno přes 100 milionů zákazníků.

Další články k tématům - analýza - ČEZ - ERP - infrastruktura - platforma - výzkum

Článek ze dne 12. listopadu 2012 - pondělí

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.

Indra a univerzita ve Valladoidu spolupracují v oblasti I+D+i

SEILAF - simulační centrum boje proti požárům

Interaktivní služby telefonické podpory v cloudu

Obchodní procesy Ence - Energía y Celulosa bude řídit ERP SAP od Indra

Moje vzpomínky - aplikace pro postižené Alzheimerem

Indra integruje na Evropské univerzitě řešení pro elektronický podpis

iCar - podpůrná integrální řešení elektromobility

Technologická řešení Indra pro železniční sektor na veletrhu BCN Rail

CloudCERT - cloud platforma ke zlepšení bezpečnosti

Evropský systém námořního dozoru Perseus

Síť radarů Indra kontroluje letový provoz v Ekvádoru

Bezkabelový artroskopický systém WAD

Pilotní programy projektu I+D+i na poli smart cities CIUDAD 2020

Modernizace systému řízení letového provozu ukrajinského Simferopolu

Inovace systémů řízení letového provozu pro mezinárodní letiště Eldorado v Bogotě

HeadMouse a VirtualKeyboard dosahují 400000 stažení v 95 zemích

Biotermické systémy Indra pro vydávání víz

Simulátor Indra pro letové dispečery s nejvyšší akreditací NATO

Indra zavede systém řízení letového provozu v Rumunsku

Satelitní komunikační systémy Indra pro německé námořnictvo

Projekt CELTIC vyvíjí integrální řešení business inteligence

Indra ve službách leteckého sektoru

Indra se účastní projektu Evacuate

Cloudové řešení Indra pro řízení kvality životního prostřední

Indra je členem konsorcia patronů doktorantských studií ve Smart cities na univerzitě v Gironě

Airline eCommerce - integrální platforma služeb pro letecké linky

Televize budoucnosti zapojuje diváka do obsahu

Solární sledovač ICST-70 zlepšuje výkon fotovoltaických panelů

Indra modernizuje navigační systémy Airservices Australia

Řešení Elcano pro navigaci osob s postižením v interiérech budov

Hermes řídí efektivně městskou dopravu

Indra tvůrcem návrhu urbánní platformy Atenea k řízení inteligentních měst

Efektivní řízení měst budoucnosti

Panamský průplav pod dohledem technologií Indra

Indra se podílí na vývoji inteligentních identifikačních dokladů

Technologie Indra se podílí na řízení provozu a mýtného dálnic v Indii

Digitální zdravotní obrazová dokumentace v projektu Ykonos

Australské vzdušné síly budou v zahraničních misích používat zařízení Indry

IT pro železniční sektor

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Kalkatě

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Baku

Strategický plán implementace inteligentních sítí v Peru

IT služby Indra pro brazilské bankovnictví

Inteligentní sítě nabídnou domácnostem služby s přidanou hodnotou

Inteligentní technologie Indra pro řízení městského provozu

Dopravní systém SAE zvýší bezpečnost a kvalitu dopravních služeb města Savannah

Řešení kybernetické bezpečnosti Indra

Detektor radioaktivity León pro letiště a přístavy

Simulátory a výcvikové systémy Indra

Bezpečnost na fotbalových stadionech pod dohledem informačního systému