logo

Indra modernizuje obchodní platformu v SEDAS

Společnost Indra završila první fázi implementace systému podnikového řízení pro turecký elektroenergetický distribuční podnik Sakarya Elektrik Dagitim A.S. (SEDAS). Svými řešeními procesů řízení konsoliduje Indra svoje postavení jako technologický partner velkých korporací a utilit na celém světě.

Předmětem projektu v hodnotě 3,5 milionů USD je modernizace systémové platformy, zajišťující podporu veškerých obchodních procesů SEDAS, jedné z hlavních elektroenergetických distribučních společností v Turecku.

Vedle smlouvy o projektu podepsaly Indra a SEDAS před nedávnem další dohodu, na jejímž základě převezme Indra údržbu systémů na počáteční období pěti let. SEDAS byla privatizována 11.2. 2009. Za poslední tři roky zmodernizovala své řízení a chod celé firmy: nová zákaznická střediska, efektivnější a kompletnější služby se projevily vyšší spokojeností zákazníků. Vedle toho společnost zahájila kmenový plán IT projektů s 5 a 10letým realizačním horizontem.

Součástí projektu je implementace nového ERP nad platformou SAP, který umožní integrované řízení veškerých dat z oblasti finančního řízení, logistiky a lidských zdrojů SEDAS včetně řízení mezd. Integrace a modernizace těchto procesů povede k zásadním úsporám v provozních časech a ke zlepšení produktivity. SEDAS tím získá solidní systémovou infrastrukturu a schopnost zvýšit svoji kapacitu - nutný předpoklad dobré konkurenční pozice na elektroenergetickém trhu.

Platforma Indry je současně připravena na úpravy, jejichž přijetí se v dohledné době v Turecku očekává v souvislosti s regulatorními změnami elektroenergetického trhu, a na zavedení nových kritérií, jež si vyžádá přechod k liberalizovanému trhu s energií, který má koncovému zákazníkovi umožnit volbu dodavatele.

Systémem Indry získá společnost SEDAS jednotný a vysoce efektivní model řízení. Ten přispěje k vyšší kontrole obchodní činnosti a většímu pokroku v procesech za současné optimalizace zdrojů a snižování nákladů. To vše se ve výsledku projeví ve vyšší kvalitě služeb. Do projektu implementace se zapojili odborníci Indry z České republiky, Bulharska, Rumunska a Španělska.

Údržbu systémů zajistí lokální tým tureckých profesionálů, který se právě sestavuje a který bude připraven kdykoli řešit potřeby v provozní fázi systémů SEDAS. Dohoda posiluje vazbu mezi Indrou a elektrárenskou skupinou ČEZ (vlastníkem 50 % SEDAS), s níž realizuje projekty spolupráce a implementace systémů v dalších podnicích skupiny v zemích jako Rumunsko, Bulharsko anebo Česká republika.

SEDAS je utilitní podnik zajišťující distribuci a dodávku elektrické energie v tureckých provinciích Sakarya, Kocaeli, Bolu a Düzce. Tyto čtyři provincie čítají 45 okresů a 66 lokalit. Přímo anebo nepřímo zaměstnává SEDAS přes 2 tisíce pracovníků a své služby poskytuje více než třem milionům obyvatel.

Nová smlouva upevňuje pozici Indry jako technologického partnera velkých korporací a utilit na celém světě a představuje další krok na tureckém trhu, kde již společnost v minulosti získala významné projekty v sektorech dopravy a transportu a bezpečnosti a obrany. V současnosti Indra pracuje na rozvinutí dohledové sítě pro celý vzdušný prostor Turecka s cílem posílit řízení letové dopravy v zemi. Pro turecké ministerstvo obrany vyvinula mobilní laboratoř připravenou analyzovat chemické, biologické, radiologické a jaderné hrozby (CBRN).

Technologická řešení vyvinutá Indrou pro sektor utilit a energetiku byla dodnes implementována ve více než 140 elektroenergetických, plynárenských a vodárenských podnicích a více než 30 zemích. Prostřednictvím systémů vyvinutých Indrou je dnes celosvětově řízeno přes 100 milionů zákazníků.

Další články k tématům - analýza - ČEZ - ERP - infrastruktura - platforma - výzkum

Článek ze dne 12. listopadu 2012 - pondělí

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.