logo

Indra modernizuje řízení letišť v Keni

Technologická dodávka Indry umožní keňskému poskytovateli letové navigace (KAA) zlepšit úroveň jeho obchodních procesů. Nově implementovaný systém zpružní plánování operací na terminálech dvou nejvýznamnějších letišť v zemi.

Na letištích Jomo Kenyatta (Nairobi) a Moi (Mombasa) Indra uvede do provozu nový systém řídící obchodní procesy KAA a v následujících pěti letech bude zajišťovat údržbu těchto systémů.

Vedle toho provede integraci nového provozního systému (AODB nebo dle anglické zkratky provozní databáze letiště) a systému řízení zdrojů ERP založeného na řešení SAP. To vše společně s automatizací vysokého počtu procesů umožní podstatně zvýšit efektivitu KAA.

Součástí letištní operativy je řízení pohybu letadel, cestujících a zavazadel a informovanost o stavu terminálových zařízení a infrastruktury. Všechny tyto procesy vyžadují zpracovávat rozsáhlé objemy dat. Získané informace umožní vhodně plánovat lety a efektivně k nim přidělovat potřebné zdroje (nástupní mosty, vozidla, pozemní personál, přepážky apod.).

Nový provozní systém AODB bude neustále shromažďovat a v reálném čase aktualizovat všechna potřebná data k rozhodování odpovědných pracovníků KAA. Zlepší se tak úroveň služeb poskytovaných leteckým společnostem a cestujícím a optimalizuje využívání zdrojů.

Automatizací letištních procesů se současně zredukuje výskyt případných chyb v řízení. Takové zlepšení má zvláštní význam v zemi, kde cestovní ruch představuje jeden z hlavních zdrojů příjmů.

Nový systém ERP zastřeší veškeré obchodní procesy KAA. Integrace se systémy řízení na letištích v Nairobi a Mombase umožní automaticky přenášet provozní data do finančního modulu ERP, automaticky vystavovat faktury a realizovat platby. Součástí ERP je dále modul řízení lidských zdrojů, logistiky a nákupu a business intelligence. To vše umožní zlepšit efektivitu a snížit náklady KAA.

Modernizace letištních zařízení zažívá v současnosti expanzi. Udržovaný růst počtu letů vyžaduje po letištích připravenost jejich infrastruktur na obsluhu zvýšeného počtu cestujících. Indra svojí nabídkou řešení pokrývá v tomto segmentu všechny oblasti letištních činností: provozní řízení, infrastrukturu, bezpečnost, údržbu, životní prostředí, korporátní i obchodní činnosti.

Další články k tématům - ERP - infrastruktura - letadlo - ŘLP

Článek ze dne 30. října 2012 - úterý

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.