logo

Inteligentní dopravní systém Indra bude řídit dopravu na mexických dálnicích

Společnost Indra zavede svou inteligentní technologii řízení dopravy a mýtného v Mexiku a posiluje tak dále své vedoucí postavení na mexickém trhu transportu a dopravy.

Firma Ideal - hlavní koncesionář mexických silničních komunikací a společnost Indra uzavřeli smlouvu na implementaci technologií Indra na třech mexických dálničních úsecích tvořících tzv. "Uzel Jižní Pacifik". Cena kontraktu dosahuje 17 milionů eur.

Projekt zahrnuje implementaci inteligentních dopravních systémů (ITS), mýtného a elektronického výběru mýtného na dálnici spojující města Tepic a Guadalajara (druhé nejvýznamnější město Mexika), a na obchvatech obou měst.

Inteligentní technologie Indry pro kontrolu dopravy umožní efektivně, pružně a centrálně monitorovat a řídit všechny tři dálniční úseky. Usnadní prediktivní řízení provozu a programování poptávky v reálném čase. Informace ze všech subsystémů každé dálnice budou integrovány v jediném řídícím centru.

Patří k nim systémy detekce a rozpoznávání vozidel, panely s proměnnými symboly a informacemi pro řidiče v reálném čase, uzavřený televizní okruh (CCTV), systém sběru dopravních dat, meteorologické stanice, telefonie SOS, systémy detekce dopravních přestupků a komunikační systémy.

Inteligentní dopravní systémy (ITS) budou trvale sledovat dopravní toky na dálnicích, automaticky řešit události a alarmy. Smyslem je zajistit rychlejší a účinnější službu, v reálném čase poskytovat řidičům informace o stavu provozu a dojezdových časech, předkládat řidičům rady a meteorologické informace. To vše vedle dalších přínosů povede ke zvýšení bezpečnosti na cestách.

Indra zde dále implementuje svoji technologii mýtného a elektronického mýtného. Manuálním výběrem, automatickým výběrem a dálkovým odečtem mýtného vybaví 17 mýtných stanic a 149 jízdních pruhů.

Dálkový odečet mýtného probíhá pomocí elektronických přístrojů TAG instalovaných ve vozidlech uživatelů. Řidiči nemusí ani zastavit, ani zpomalovat jízdu. Stejně jako informace z ostatních subsystémů, také data ze subsystémů mýtného, subsystémů návěstidel, rozpoznávání vozidel, fakturace, komunikací, back-officu a systémů péče o zákazníky se budou shromažďovat v řídícím středisku.

Plánuje se, že ke zprovoznění mýtného na 186 km dlouhém dálničním úseku Guadalajara - Tepic dojde koncem roku 2012. Systémy mýtného na obchvatech měst Guadalajara (111 km) a Tepic (30 km) by měly být k dispozici přibližně o rok později.

ITS - maximální efektivita, kvalita a bezpečnost

Zlepšením dopravního toku a informovanosti řidičů, snížením počtu nehod a optimalizovaným využíváním zdrojů nasazených na jejich řešení umožní technologie Indry zajistit pro uživatele všech tří dálnic vyšší bezpečnost, kvalitnější obsluhu a efektivnější provoz.

Nadnárodní IT společnost uplatnila dosud svoji technologii v inteligentním vybavení dopravních infrastruktur více než 45 zemí světa. Řadí se mezi přední firmy v oblasti vývoje a implementace integrálních řešení pro řízení a kontrolu dopravy, v oblasti řídicích systémů pro dopravní tunely a v segmentu systémů mýtného.

Portfolio jejích projektů v tomto sektoru zahrnuje četné a významné reference ve Spojených státech amerických, Chile, Brazílii, Španělsku, Portugalsku, Irsku, Černé Hoře anebo v Číně.

Indra je lídrem v sektoru dopravy a transportu v Mexiku

Za poslední roky zaznamenala Indra na trhu dopravy a transportu v Mexiku výrazný rozmach. Téměř 90 % investic do nově koncesovaných silničních infrastruktur zde využívá její vlastní technologie.

Projekt dálnice Guadalajara - Tepic a silniční obchvaty obou měst posilují její solidní přítomnost na mexickém trhu. V minulosti zde firma implementovala nejmodernější systém dálkového odečtu mýtného v celé Latinské Americe a svoje inteligentní dopravní systémy (ITS) na dálniční nadjezdové infrastruktuře "Viaducto Elevado Bicentenario" v hlavním městě Mexika, systém mýtného a ITS na severním obchvatu hlavního města "Libramiento Arco Norte" a obchvatu "Circuito Exterior Mexiquense".

K jejím dalším projektům patří např. vybavení parkovacích zón nového terminálu letiště Toluca nejvyspělejšími bezpečnostními a řídícími technologiemi a implementace ticketingového a bezpečnostního systému na příměstské železnici Ferrocarril Suburbano de México D.F.

Další články k tématům - CCTV - infrastruktura - monitoring - telefonie - televize - výzkum

Článek ze dne 10. prosince 2012 - pondělí

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.

Indra a univerzita ve Valladoidu spolupracují v oblasti I+D+i

SEILAF - simulační centrum boje proti požárům

Interaktivní služby telefonické podpory v cloudu

Obchodní procesy Ence - Energía y Celulosa bude řídit ERP SAP od Indra

Moje vzpomínky - aplikace pro postižené Alzheimerem

Indra integruje na Evropské univerzitě řešení pro elektronický podpis

iCar - podpůrná integrální řešení elektromobility

Technologická řešení Indra pro železniční sektor na veletrhu BCN Rail

CloudCERT - cloud platforma ke zlepšení bezpečnosti

Evropský systém námořního dozoru Perseus

Síť radarů Indra kontroluje letový provoz v Ekvádoru

Bezkabelový artroskopický systém WAD

Pilotní programy projektu I+D+i na poli smart cities CIUDAD 2020

Modernizace systému řízení letového provozu ukrajinského Simferopolu

Inovace systémů řízení letového provozu pro mezinárodní letiště Eldorado v Bogotě

HeadMouse a VirtualKeyboard dosahují 400000 stažení v 95 zemích

Biotermické systémy Indra pro vydávání víz

Simulátor Indra pro letové dispečery s nejvyšší akreditací NATO

Indra zavede systém řízení letového provozu v Rumunsku

Satelitní komunikační systémy Indra pro německé námořnictvo

Projekt CELTIC vyvíjí integrální řešení business inteligence

Indra ve službách leteckého sektoru

Indra se účastní projektu Evacuate

Cloudové řešení Indra pro řízení kvality životního prostřední

Indra je členem konsorcia patronů doktorantských studií ve Smart cities na univerzitě v Gironě

Airline eCommerce - integrální platforma služeb pro letecké linky

Televize budoucnosti zapojuje diváka do obsahu

Solární sledovač ICST-70 zlepšuje výkon fotovoltaických panelů

Indra modernizuje navigační systémy Airservices Australia

Řešení Elcano pro navigaci osob s postižením v interiérech budov

Hermes řídí efektivně městskou dopravu

Indra tvůrcem návrhu urbánní platformy Atenea k řízení inteligentních měst

Efektivní řízení měst budoucnosti

Panamský průplav pod dohledem technologií Indra

Indra se podílí na vývoji inteligentních identifikačních dokladů

Technologie Indra se podílí na řízení provozu a mýtného dálnic v Indii

Digitální zdravotní obrazová dokumentace v projektu Ykonos

Australské vzdušné síly budou v zahraničních misích používat zařízení Indry

IT pro železniční sektor

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Kalkatě

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Baku

Strategický plán implementace inteligentních sítí v Peru

IT služby Indra pro brazilské bankovnictví

Inteligentní sítě nabídnou domácnostem služby s přidanou hodnotou

Inteligentní technologie Indra pro řízení městského provozu

Dopravní systém SAE zvýší bezpečnost a kvalitu dopravních služeb města Savannah

Řešení kybernetické bezpečnosti Indra

Detektor radioaktivity León pro letiště a přístavy

Simulátory a výcvikové systémy Indra

Bezpečnost na fotbalových stadionech pod dohledem informačního systému