logo

Radarový systém Indra pro řízení letového provozu v Chile

Generální ředitelství civilního letectví v Chile (DGAC) udělilo Indře zakázku na nový radarový systém, určený pro oblast Concepción. Posláním systému je zlepšit dohled nad vzdušným prostorem regionu. K uvedení do provozu dojde ještě v letošním roce.

Společnost Indra předá generálnímu ředitelství civilního letectví sekundární radar v S modu, nejvyspělejší technologii detekce a identifikace letadel. Už přes třicet let zajišťuje Indra dodávky systémů řízení letového provozu (ATM) na celém světě. Na svém kontě má přes 1200 implementací ve více než 95 zemích.

Systém se dotazuje letadel, jež mu jako odezvu zasílají sérii letových a identifikačních dat. Všechny informace budou přenášeny do řídícího střediska v Santiagu. Letoví dispečeři tak získají dokonalejší a přesnější přehled o pohybu letadel ve vzdušném prostoru nad svým regionem.

Řešení je výsledkem vývoje společnosti Indra a ve výběrovém řízení zvítězilo po té, co úspěšně prošlo náročným technickým testováním a ekonomickým hodnocením DGACC. Nabídky do soutěže předložily nejvýznamnější světové firmy zabývající se systémy tohoto druhu. Řešení Indry obdrželo nejvyšší hodnocení.

Indra - lídr v systémech ATM

V loňském roce uzavřela Indra v Brazílii smlouvu na dodávku dvou transportovatelných sekundárních radarů v modu S. V Peru rozvíjí síť systémů monopulzních sekundárních přehledových radarů v modu S (MSSR modus S), pokrývající prakticky veškerý vzdušný prostor státu. Rovněž nové řídící středisko letového prostoru v peruánské Limě využívá systémy automatizovaného řízení letového prostoru dodané Indrou.

Na druhé straně udržuje firma dlouholetou spolupráci se Středoamerickou korporací letových navigačních služeb (COCESNA). Systémy, které zde implementovala, dnes řídí celý horní vzdušný prostor v Kostarice, Salvadoru, Guatemale, Hondurasu, Nicaragui a Belize.

Všechny uvedené země používají ve svých řídících střediscích a na letištích technologii společnosti Indra. Společnost realizovala dlouhou řadu projektů zaměřených na modernizaci infrastruktur řízení letového provozu v Panamě, Ekvádoru, Kolumbii, Bolivii, Argentině, Uruguaji a Paraguaji.

Další články k tématům - ATM - infrastruktura - letadlo - navigace - radar - ŘLP

Článek ze dne 10. října 2012 - středa

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.