logo INDRA Czech Republic s.r.o.

Technologie Indra se podílí na řízení letového provozu v Německu

Společnost Indra stojí v čele úspěšné implementace systému řízení letového provozu P1/Vaforit v hlavním německém řídícím středisku v Karlsruhe, které reguluje největší část tranzitního letového provozu nad Německem.

Veškerý německý horní vzdušný prostor se dosažením tohoto milníku začíná řídit pomocí technologie Indry. Významným kladem systému Vaforit je splnění sady kritérií pro řízení provozu na základě letové trajektorie 4D (3D + čas). Nový model poskytuje leteckým společnostem vyšší pružnost při výběru nejvhodnější trasy dle cíle letadel, zkracuje trvání letu a přispívá ke snížení spotřeby paliva i množství emisí CO2.

Indra se tak stává první evropskou společností, jíž se podařilo implementovat systém uvedeného typu, a získala tím několikaletý předstih před ostatními podniky v sektoru.

Náskok před konkurencí si Indra v této souvislosti vytvořila už v roce 2008. Tehdy úspěšně zakončila vývoj a implementaci systému zpracování letových plánů (FDPs-Flight Data Processing system). Systém s technologií pružného řízení letového provozu zavedla ve středisku v Maastrichtu, řízeném agenturou Eurocontrol. Řešení představuje klíčový prvek systému řízení postaveného na predikci letové trajektorie.

Po první úspěšné zakázce uskutečnila společnost nový krok a ujala se vedení průkopnického projektu, jehož předmětem je kompletní implementace systému řízení letového provozu na základě predikce trajektorie 4D. Příjemcem dodávky je navíc středisko, které řídí jeden z nejintenzivnějších letových provozů na evropském kontinentu (1,3 milionu letů za rok 2009).

Karlsruhe reguluje největší část tranzitního letového provozu nad Německem. Také ostatní německý vzdušný prostor se dnes řídí pomocí systémů Indry. Společnost zavedla svůj systém letových plánů nejen v řídících střediscích spodního vzdušného prostoru a přibližování, ale i v mezinárodním středisku řízení v Maastrichtu, v jehož kompetenci je řízení letového provozu na severovýchodě země.

Implementace P1/Vaforit zapadá do programu spolupráce iTEC (interoperability Through European Collaboration) vytvořeného mezi DFS, britským poskytovatelem služeb letové navigace NATS, španělským poskytovatelem AENA a Indrou v roli technologického partnera. Těžiště programu leží v dalším vývoji interoperabilních systémů řízení letového provozu a v dosažení efektivnějšího řízení letů mezi jednotlivými státy.

Současně má program přispět ke splnění cílů stanovených v projektu Jednotné evropské nebe. P1/Vaforit je první verzí systému iCAS (iTEC Center Automation System) - nové generace systémů řízení letového provozu založených na predikci trajektorie 4D německé DFS.

Systémy řízení na základě letové trajektorie představují jeden z pilířů projektu Jednotné evropské nebe. Řídícím střediskům letového provozu na evropském kontinentu budou poskytovat údaje o plánovaném 4D profilu každého letadla. Dispečeři budou s jejich pomocí schopni v dostatečném předstihu řešit potenciální konfliktní situace mezi letadly. Zvýší se přesnost plánování letových operací a tím i dodržování časů, na druhé straně dojde ke snížení počtu zrušených letů na letištích.

Svoji vyspělou technologii uplatňuje Indra také v dalších částech světa. Minulý rok získala ambiciózní zakázku v Ománu na obnovení systémů řízení letového provozu pomocí svého vyspělého řešení.

Vysoký stupeň automatizace

Vysoká pozornost byla při implementaci nového systému P1/Vaforit věnována uživatelskému rozhraní - dispečeři musí mít možnost maximálně využít všechny přínosy nové technologie. Nový projekt se stal příležitostí k přechodu na systém bez klasických letových proužků zavedením jejich elektronické podoby.

Systém umožňuje snadné získání potřebných informací o jednotlivých letech na obrazovce.

Další články k tématům - 3D - 4D - automatizace - letadlo - NATS - ŘLP

Článek INDRA Czech Republic s.r.o. ze dne pátek 21. září 2012

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.

Indra a univerzita ve Valladoidu spolupracují v oblasti I+D+i

SEILAF - simulační centrum boje proti požárům

Interaktivní služby telefonické podpory v cloudu

Obchodní procesy Ence - Energía y Celulosa bude řídit ERP SAP od Indra

Moje vzpomínky - aplikace pro postižené Alzheimerem

Indra integruje na Evropské univerzitě řešení pro elektronický podpis

iCar - podpůrná integrální řešení elektromobility

Technologická řešení Indra pro železniční sektor na veletrhu BCN Rail

CloudCERT - cloud platforma ke zlepšení bezpečnosti

Evropský systém námořního dozoru Perseus

Síť radarů Indra kontroluje letový provoz v Ekvádoru

Bezkabelový artroskopický systém WAD

Pilotní programy projektu I+D+i na poli smart cities CIUDAD 2020

Modernizace systému řízení letového provozu ukrajinského Simferopolu

Inovace systémů řízení letového provozu pro mezinárodní letiště Eldorado v Bogotě

HeadMouse a VirtualKeyboard dosahují 400000 stažení v 95 zemích

Biotermické systémy Indra pro vydávání víz

Simulátor Indra pro letové dispečery s nejvyšší akreditací NATO

Indra zavede systém řízení letového provozu v Rumunsku

Satelitní komunikační systémy Indra pro německé námořnictvo

Projekt CELTIC vyvíjí integrální řešení business inteligence

Indra ve službách leteckého sektoru

Indra se účastní projektu Evacuate

Cloudové řešení Indra pro řízení kvality životního prostřední

Indra je členem konsorcia patronů doktorantských studií ve Smart cities na univerzitě v Gironě

Airline eCommerce - integrální platforma služeb pro letecké linky

Televize budoucnosti zapojuje diváka do obsahu

Solární sledovač ICST-70 zlepšuje výkon fotovoltaických panelů

Indra modernizuje navigační systémy Airservices Australia

Řešení Elcano pro navigaci osob s postižením v interiérech budov

Hermes řídí efektivně městskou dopravu

Indra tvůrcem návrhu urbánní platformy Atenea k řízení inteligentních měst

Efektivní řízení měst budoucnosti

Panamský průplav pod dohledem technologií Indra

Indra se podílí na vývoji inteligentních identifikačních dokladů

Technologie Indra se podílí na řízení provozu a mýtného dálnic v Indii

Digitální zdravotní obrazová dokumentace v projektu Ykonos

Australské vzdušné síly budou v zahraničních misích používat zařízení Indry

IT pro železniční sektor

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Kalkatě

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Baku

Strategický plán implementace inteligentních sítí v Peru

IT služby Indra pro brazilské bankovnictví

Inteligentní sítě nabídnou domácnostem služby s přidanou hodnotou

Inteligentní technologie Indra pro řízení městského provozu

Dopravní systém SAE zvýší bezpečnost a kvalitu dopravních služeb města Savannah

Řešení kybernetické bezpečnosti Indra

Detektor radioaktivity León pro letiště a přístavy

Simulátory a výcvikové systémy Indra

Bezpečnost na fotbalových stadionech pod dohledem informačního systému