logo

Technologie Indra se podílí na řízení letového provozu v Německu

Společnost Indra stojí v čele úspěšné implementace systému řízení letového provozu P1/Vaforit v hlavním německém řídícím středisku v Karlsruhe, které reguluje největší část tranzitního letového provozu nad Německem.

Veškerý německý horní vzdušný prostor se dosažením tohoto milníku začíná řídit pomocí technologie Indry. Významným kladem systému Vaforit je splnění sady kritérií pro řízení provozu na základě letové trajektorie 4D (3D + čas). Nový model poskytuje leteckým společnostem vyšší pružnost při výběru nejvhodnější trasy dle cíle letadel, zkracuje trvání letu a přispívá ke snížení spotřeby paliva i množství emisí CO2.

Indra se tak stává první evropskou společností, jíž se podařilo implementovat systém uvedeného typu, a získala tím několikaletý předstih před ostatními podniky v sektoru.

Náskok před konkurencí si Indra v této souvislosti vytvořila už v roce 2008. Tehdy úspěšně zakončila vývoj a implementaci systému zpracování letových plánů (FDPs-Flight Data Processing system). Systém s technologií pružného řízení letového provozu zavedla ve středisku v Maastrichtu, řízeném agenturou Eurocontrol. Řešení představuje klíčový prvek systému řízení postaveného na predikci letové trajektorie.

Po první úspěšné zakázce uskutečnila společnost nový krok a ujala se vedení průkopnického projektu, jehož předmětem je kompletní implementace systému řízení letového provozu na základě predikce trajektorie 4D. Příjemcem dodávky je navíc středisko, které řídí jeden z nejintenzivnějších letových provozů na evropském kontinentu (1,3 milionu letů za rok 2009).

Karlsruhe reguluje největší část tranzitního letového provozu nad Německem. Také ostatní německý vzdušný prostor se dnes řídí pomocí systémů Indry. Společnost zavedla svůj systém letových plánů nejen v řídících střediscích spodního vzdušného prostoru a přibližování, ale i v mezinárodním středisku řízení v Maastrichtu, v jehož kompetenci je řízení letového provozu na severovýchodě země.

Implementace P1/Vaforit zapadá do programu spolupráce iTEC (interoperability Through European Collaboration) vytvořeného mezi DFS, britským poskytovatelem služeb letové navigace NATS, španělským poskytovatelem AENA a Indrou v roli technologického partnera. Těžiště programu leží v dalším vývoji interoperabilních systémů řízení letového provozu a v dosažení efektivnějšího řízení letů mezi jednotlivými státy.

Současně má program přispět ke splnění cílů stanovených v projektu Jednotné evropské nebe. P1/Vaforit je první verzí systému iCAS (iTEC Center Automation System) - nové generace systémů řízení letového provozu založených na predikci trajektorie 4D německé DFS.

Systémy řízení na základě letové trajektorie představují jeden z pilířů projektu Jednotné evropské nebe. Řídícím střediskům letového provozu na evropském kontinentu budou poskytovat údaje o plánovaném 4D profilu každého letadla. Dispečeři budou s jejich pomocí schopni v dostatečném předstihu řešit potenciální konfliktní situace mezi letadly. Zvýší se přesnost plánování letových operací a tím i dodržování časů, na druhé straně dojde ke snížení počtu zrušených letů na letištích.

Svoji vyspělou technologii uplatňuje Indra také v dalších částech světa. Minulý rok získala ambiciózní zakázku v Ománu na obnovení systémů řízení letového provozu pomocí svého vyspělého řešení.

Vysoký stupeň automatizace

Vysoká pozornost byla při implementaci nového systému P1/Vaforit věnována uživatelskému rozhraní - dispečeři musí mít možnost maximálně využít všechny přínosy nové technologie. Nový projekt se stal příležitostí k přechodu na systém bez klasických letových proužků zavedením jejich elektronické podoby.

Systém umožňuje snadné získání potřebných informací o jednotlivých letech na obrazovce.

Další články k tématům - 3D - 4D - automatizace - letadlo - NATS - ŘLP

Článek ze dne 21. září 2012 - pátek

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.