logo

Vývoj modelu inteligentního města je cílem projektu MĚSTO 2012

|||Společnost Indra stojí v čele konsorcia devíti podniků, vzniklého za účelem realizace inovativního projektu v oblasti dopravy, internetu budoucnosti, energetické účinnosti, udržitelnosti životního prostředí a vazby občana na jeho město.

Cílem projektu MĚSTO 2020 je vyvinout nový model inteligentního města, udržitelného po ekologické i ekonomické stránce. Jako východisko k nastavení veřejných služeb v souladu s potřebami uživatelů poslouží analýza skutečné poptávky občanů společně s komunikačními možnostmi nabízenými internetem a neustále rostoucí řadou přístrojů připojených k síti.

Projekt má rozpočet 16,3 miliony eur a řadí se mezi první projekty průmyslového výzkumu v rámci programu INNPRONTA, realizovaného Střediskem pro průmyslový technologický rozvoj (CDTI) španělského ministerstva hospodářství a konkurenceschopnosti.

MĚSTO 2020 staví na novém modelu smart cities, inteligentních měst využívajících nejnovější technologie z pozice multidisciplinárního přístupu.

Projekt se opírá o pět hlavních pilířů:

Projekt má stanoven rozpočet ve výši 16,3 milionů eur a představuje jednu z prvních výzkumných iniciativ v rámci programu CDTI "INNPRONTA". Indra, nadnárodní společnost v sektoru informačních technologií, lídr ve Španělsku a jedna z předních firem v Evropě, stojí v čele konsorcia tvořeného společnostmi Ferrovial Agromán, Atos, Fagor Electrónica a GFI Informática a malými a středními podniky Fractalia, Daedalus, Tekia a Isoco. Konsorcium doplňuje několik výzkumných skupin z Polytechnické univerzity v Madridu, Univerzity v Alcalá de Henares, Univerzity Carlose III., Univerzity v Zaragoze, Kantábrijské univerzity a Univerzity v La Coruñi, a rozšířily ho nadace Barcelona Digital a CI3 (Středisko inovací v inteligentních infrastrukturách).

Technologie ve službách občanů

Projekt smart cities, propojující různé oblasti a technologie, přináší jednu hlavní novinku: Nabízené služby budou vycházet z analýzy všudypřítomných a široce dostupných údajů o chování občana ve městě. Pro tento účel se využije bezpočet digitálních dat, která za sebou člověk při cestě městem zanechává.

Výsledky modelování jeho chování a získané informace o poptávce po dopravních službách, energii, v otázkách životního prostředí a komunikací poskytnou zpětnou vazbu pro technologie a služby vyvinuté v rámci projektu. Interaktivní a dostupné služby se jejich pomocí budou dolaďovat, aby odpovídaly skutečným potřebám.

MĚSTO 2020 počítá s návrhem architektury komunikací pro městské prostředí, založené na tzv. internetu budoucnosti anebo internetu věcí. Jeho podstata spočívá ve vybavení věcí technologiemi, které jim umožní, aby se vzájemně spojovaly a vyměňovaly si informace.

Nad touto architekturou se vybudují jednotlivé služby a vyřeší požadavky na trvalou komunikaci mezi občany, službami a dalšími prvky, spoluvytvářejícími město budoucnosti. Vzniklá síť městských inteligentních a personalizovaných služeb povede k vyššímu komfortu občanů.

Udržitelná mobilita, energetická účinnost a řízení životního prostředí

Protagonistou a adresátem výsledků projektu MĚSTO 2020 jsou občané. Jim budou dány k dispozici nové technologické nástroje, které jim umožní rozhodovat o energetické spotřebě v domácnosti, kanceláři a veřejných prostorách a poslouží jako motivace k využívání prostředků hromadné dopravy. To je ostatně jedna z velkých výzev, která ovlivní budoucnost měst. Výhody a přínosy aplikací pocítí také turisté a návštěvníci měst.

Projekt počítá s vývojem nových řešení založených na inteligentních dopravních systémech (ITS). Ta mají snížit na minimum znečisťující emise, bránit vzniku dopravních zácep a s nimi souvisejících přímých i nepřímých nákladů. Proto bude dána zelená službám integrované (intermodální) městské dopravy a podporovat se budou její nejekologičtější a udržitelné typy, např. elektrická vozidla nebo tzv. nemechanické prostředky.

MĚSTO 2020 bude věnovat pozornost modelování a monitoringu kontaminace životního prostředí, znečištění hlukem a světlem. Nově navržené nástroje umožní obyvatelům rozhodovat o své spotřebě a budou je motivovat, aby svým chováním přispěli k udržitelnému řízení vodních zdrojů a tuhých odpadů.

Další články k tématům - analýza - energie - infrastruktura - monitoring - výzkum

Článek ze dne 26. listopadu 2012 - pondělí

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.