logo

Vývoj modelu inteligentního města je cílem projektu MĚSTO 2012

|||Společnost Indra stojí v čele konsorcia devíti podniků, vzniklého za účelem realizace inovativního projektu v oblasti dopravy, internetu budoucnosti, energetické účinnosti, udržitelnosti životního prostředí a vazby občana na jeho město.

Cílem projektu MĚSTO 2020 je vyvinout nový model inteligentního města, udržitelného po ekologické i ekonomické stránce. Jako východisko k nastavení veřejných služeb v souladu s potřebami uživatelů poslouží analýza skutečné poptávky občanů společně s komunikačními možnostmi nabízenými internetem a neustále rostoucí řadou přístrojů připojených k síti.

Projekt má rozpočet 16,3 miliony eur a řadí se mezi první projekty průmyslového výzkumu v rámci programu INNPRONTA, realizovaného Střediskem pro průmyslový technologický rozvoj (CDTI) španělského ministerstva hospodářství a konkurenceschopnosti.

MĚSTO 2020 staví na novém modelu smart cities, inteligentních měst využívajících nejnovější technologie z pozice multidisciplinárního přístupu.

Projekt se opírá o pět hlavních pilířů:

Projekt má stanoven rozpočet ve výši 16,3 milionů eur a představuje jednu z prvních výzkumných iniciativ v rámci programu CDTI "INNPRONTA". Indra, nadnárodní společnost v sektoru informačních technologií, lídr ve Španělsku a jedna z předních firem v Evropě, stojí v čele konsorcia tvořeného společnostmi Ferrovial Agromán, Atos, Fagor Electrónica a GFI Informática a malými a středními podniky Fractalia, Daedalus, Tekia a Isoco. Konsorcium doplňuje několik výzkumných skupin z Polytechnické univerzity v Madridu, Univerzity v Alcalá de Henares, Univerzity Carlose III., Univerzity v Zaragoze, Kantábrijské univerzity a Univerzity v La Coruñi, a rozšířily ho nadace Barcelona Digital a CI3 (Středisko inovací v inteligentních infrastrukturách).

Technologie ve službách občanů

Projekt smart cities, propojující různé oblasti a technologie, přináší jednu hlavní novinku: Nabízené služby budou vycházet z analýzy všudypřítomných a široce dostupných údajů o chování občana ve městě. Pro tento účel se využije bezpočet digitálních dat, která za sebou člověk při cestě městem zanechává.

Výsledky modelování jeho chování a získané informace o poptávce po dopravních službách, energii, v otázkách životního prostředí a komunikací poskytnou zpětnou vazbu pro technologie a služby vyvinuté v rámci projektu. Interaktivní a dostupné služby se jejich pomocí budou dolaďovat, aby odpovídaly skutečným potřebám.

MĚSTO 2020 počítá s návrhem architektury komunikací pro městské prostředí, založené na tzv. internetu budoucnosti anebo internetu věcí. Jeho podstata spočívá ve vybavení věcí technologiemi, které jim umožní, aby se vzájemně spojovaly a vyměňovaly si informace.

Nad touto architekturou se vybudují jednotlivé služby a vyřeší požadavky na trvalou komunikaci mezi občany, službami a dalšími prvky, spoluvytvářejícími město budoucnosti. Vzniklá síť městských inteligentních a personalizovaných služeb povede k vyššímu komfortu občanů.

Udržitelná mobilita, energetická účinnost a řízení životního prostředí

Protagonistou a adresátem výsledků projektu MĚSTO 2020 jsou občané. Jim budou dány k dispozici nové technologické nástroje, které jim umožní rozhodovat o energetické spotřebě v domácnosti, kanceláři a veřejných prostorách a poslouží jako motivace k využívání prostředků hromadné dopravy. To je ostatně jedna z velkých výzev, která ovlivní budoucnost měst. Výhody a přínosy aplikací pocítí také turisté a návštěvníci měst.

Projekt počítá s vývojem nových řešení založených na inteligentních dopravních systémech (ITS). Ta mají snížit na minimum znečisťující emise, bránit vzniku dopravních zácep a s nimi souvisejících přímých i nepřímých nákladů. Proto bude dána zelená službám integrované (intermodální) městské dopravy a podporovat se budou její nejekologičtější a udržitelné typy, např. elektrická vozidla nebo tzv. nemechanické prostředky.

MĚSTO 2020 bude věnovat pozornost modelování a monitoringu kontaminace životního prostředí, znečištění hlukem a světlem. Nově navržené nástroje umožní obyvatelům rozhodovat o své spotřebě a budou je motivovat, aby svým chováním přispěli k udržitelnému řízení vodních zdrojů a tuhých odpadů.

Další články k tématům - analýza - energie - infrastruktura - monitoring - výzkum

Článek ze dne 26. listopadu 2012 - pondělí

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.

Indra a univerzita ve Valladoidu spolupracují v oblasti I+D+i

SEILAF - simulační centrum boje proti požárům

Interaktivní služby telefonické podpory v cloudu

Obchodní procesy Ence - Energía y Celulosa bude řídit ERP SAP od Indra

Moje vzpomínky - aplikace pro postižené Alzheimerem

Indra integruje na Evropské univerzitě řešení pro elektronický podpis

iCar - podpůrná integrální řešení elektromobility

Technologická řešení Indra pro železniční sektor na veletrhu BCN Rail

CloudCERT - cloud platforma ke zlepšení bezpečnosti

Evropský systém námořního dozoru Perseus

Síť radarů Indra kontroluje letový provoz v Ekvádoru

Bezkabelový artroskopický systém WAD

Pilotní programy projektu I+D+i na poli smart cities CIUDAD 2020

Modernizace systému řízení letového provozu ukrajinského Simferopolu

Inovace systémů řízení letového provozu pro mezinárodní letiště Eldorado v Bogotě

HeadMouse a VirtualKeyboard dosahují 400000 stažení v 95 zemích

Biotermické systémy Indra pro vydávání víz

Simulátor Indra pro letové dispečery s nejvyšší akreditací NATO

Indra zavede systém řízení letového provozu v Rumunsku

Satelitní komunikační systémy Indra pro německé námořnictvo

Projekt CELTIC vyvíjí integrální řešení business inteligence

Indra ve službách leteckého sektoru

Indra se účastní projektu Evacuate

Cloudové řešení Indra pro řízení kvality životního prostřední

Indra je členem konsorcia patronů doktorantských studií ve Smart cities na univerzitě v Gironě

Airline eCommerce - integrální platforma služeb pro letecké linky

Televize budoucnosti zapojuje diváka do obsahu

Solární sledovač ICST-70 zlepšuje výkon fotovoltaických panelů

Indra modernizuje navigační systémy Airservices Australia

Řešení Elcano pro navigaci osob s postižením v interiérech budov

Hermes řídí efektivně městskou dopravu

Indra tvůrcem návrhu urbánní platformy Atenea k řízení inteligentních měst

Efektivní řízení měst budoucnosti

Panamský průplav pod dohledem technologií Indra

Indra se podílí na vývoji inteligentních identifikačních dokladů

Technologie Indra se podílí na řízení provozu a mýtného dálnic v Indii

Digitální zdravotní obrazová dokumentace v projektu Ykonos

Australské vzdušné síly budou v zahraničních misích používat zařízení Indry

IT pro železniční sektor

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Kalkatě

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Baku

Strategický plán implementace inteligentních sítí v Peru

IT služby Indra pro brazilské bankovnictví

Inteligentní sítě nabídnou domácnostem služby s přidanou hodnotou

Inteligentní technologie Indra pro řízení městského provozu

Dopravní systém SAE zvýší bezpečnost a kvalitu dopravních služeb města Savannah

Řešení kybernetické bezpečnosti Indra

Detektor radioaktivity León pro letiště a přístavy

Simulátory a výcvikové systémy Indra

Bezpečnost na fotbalových stadionech pod dohledem informačního systému