logo IT4Innovations

Vít Vondrák

Ředitel Národního superpočítačového centra IT4Innovations

Vít Vondrák - IT4Innovationslogo IT4InnovationsLinkedIn

Poptávka českých vědců po výpočetních zdrojích převyšuje naši momentální dostupnou kapacitu zhruba o 100%. Dodaný superpočítač navýší naše kapacity a pomůže nám tento problém řešit.

Čeští vědci současně dostanou k dispozici stroj s nejmodernějšími technologiemi, což jim umožní si tyto technologie osvojit a držet tak krok se světem.

Lubomír Říha

Vedoucí týmu vývojářů IT4Innovations

Lubomír Říha - IT4Innovationslogo IT4InnovationsLinkedIn

ESPRESO vyvíjíme za pomoci českého nejvýkonnějšího superpočítače Salomon, ale Titan je mnohem výkonnější a má několikanásobně více výpočetních uzlů. Ověřili jsme si, že náš software je schopen vyřešit rovnice se 124 miliardami neznámých na více než 17500 výpočetních uzlech (tj. na více než 280000 výpočetních jádrech) v řádech několika minut.

Je tedy připraven i na další generace superpočítačů, které budou ještě výkonnější.

Tomáš Karásek

Hlavní řešitel projektu SESAME Net za IT4Innovations

Tomáš Karásek - IT4Innovationslogo IT4InnovationsLinkedIn

Pro malé a střední podniky je důležité držet krok s nepřetržitým technologickým vývojem, a tím si zajistit konkurenceschopnost na trhu. HPC (High Performance Computing) a dostupnost superpočítačů, jsou stále potřebnější pro lepší přizpůsobení se poptávce, zejména s ohledem na inovace a rychlé zavádění nových výrobků a služeb.

Pro malé a střední podniky je však často obtížné získat přístup i k těm nejzákladnějším znalostem a prostředkům HPC.

Martin Palkovič

Ředitel Národního superpočítačového centra IT4Innovations

Martin Palkovič - IT4Innovationslogo IT4InnovationsLinkedIn

Malý cluster a velký cluster budou svými jmény kromě ostravských šachet prezentovat i rodinu Rothschildů - syn Anselm a otec Salomon. Jméno jsme volili v dostatečném předstihu, aby mohla proběhnout jeho konfigurace do systémů superpočítače.

Martin Palkovič

Ředitel Národního superpočítačového centra IT4Innovations

Martin Palkovič - IT4Innovationslogo IT4InnovationsLinkedIn

První superpočítač dostal velice symbolicky jméno po první ostravské šachtě - Anselm. Také v případě Velkého clusteru chceme, aby jméno vyjadřovalo vztah k Moravskoslezskému kraji, kde sídlí naše centrum. Jméno by mělo být dobře vyslovitelné v českém i v anglickém jazyce a mělo by být složeno ze čtyř až osmi písmen.

Návrh, který bude splňovat předcházející podmínky, je ideálním kandidátem na výhru. O jméně superpočítače rozhodne pětičlenná komise složená ze zástupců Národního superpočítačového centra IT4Innovations a společnosti SGI. Jméno bude široké veřejnosti odtajněno během slavnostního křtu.

Stránka 1/2 Další >