logo IT4Innovations
Martin Palkovič

Martin Palkovič

Ředitel Národního superpočítačového centra IT4Innovations

LinkedIn

Malý cluster a velký cluster budou svými jmény kromě ostravských šachet prezentovat i rodinu Rothschildů - syn Anselm a otec Salomon. Jméno jsme volili v dostatečném předstihu, aby mohla proběhnout jeho konfigurace do systémů superpočítače.

První superpočítač dostal velice symbolicky jméno po první ostravské šachtě - Anselm. Také v případě Velkého clusteru chceme, aby jméno vyjadřovalo vztah k Moravskoslezskému kraji, kde sídlí naše centrum. Jméno by mělo být dobře vyslovitelné v českém i v anglickém jazyce a mělo by být složeno ze čtyř až osmi písmen.

Návrh, který bude splňovat předcházející podmínky, je ideálním kandidátem na výhru. O jméně superpočítače rozhodne pětičlenná komise složená ze zástupců Národního superpočítačového centra IT4Innovations a společnosti SGI. Jméno bude široké veřejnosti odtajněno během slavnostního křtu.

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations je už v současné době významným partnerem jak vědecké komunitě, tak průmyslovým partnerům v České republice. Díky novému systému budeme schopni provádět přesnější výpočty, jakož i realizovat mnohem větší množství výpočtů. Na jméno Velkého clusteru bude, tak jako v případě superpočítače Anselm, vypsána veřejná soutěž.

Věříme, že se veřejnost do soutěže opět zapojí. Stejně jako při hledání jména pro první superpočítač máme připraveny atraktivní ceny. O soutěži budeme informovat na našich internetových stránkách i Facebooku.

Jsem velmi potěšen, že se naše centrum v krátké době své existence zařadilo mezi světovou špičku a je využíváno i pro tento druh vysoce specializované spolupráce jako i důvěrou společnosti Intel, že své nové procesory testovala i u nás.