logo IT4Innovations

IT4Innovations

IT4Innovations je unikátní projekt, jehož cílem je vybudovat národní centrum excelentního výzkumu v oblasti informačních technologií. Toto nově vybudované centrum umožní posílit koncentraci celé řady vědních oborů vztahujících se k informačním technologiím a dosáhnout jejich rozvoje. Součástí projektu bude mj. pořízení velmi výkonného superpočítače, který by měl být uveden do provozu okolo roku 2014, přičemž by se měl v té době zařadit mezi 100 nejvýkonnějších superpočítačů na světě.

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations bude stát na ploše 2180 m2 v areálu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO), která je garantem projektu. Celková plocha několika pater naplněných IT systémy bude zhruba 6500 m2. Vznikne tak zázemí pro vědu, výzkum a mnoho oborových aplikací matematických modelů, jaké dosud nemá v tuzemsku obdoby. Nově vznikající budova bude dokončena na jaře 2014.

Projekt společně připravuje pět subjektů:

Aktuální články od IT4Innovations