logo ITeuro, a.s.
Petr Šperka

Petr Šperka

Obchodní ředitel společnosti ITeuro

LinkedIn

Dílčí systémy, především ERP, bývají často pro daný typ výrobní firmy nevhodné. Nepokrývají specifika ve standardu a musejí se mohutně modifikovat. Navíc má každá firma holdingu slepenec jiný a režie na udržení soustav v chodu je obrovská. Potřebujete spoustu lidí, kteří alespoň nějak rozumějí jednotlivým částem.

Neustále řeší problémy s přenosy dat přes datové můstky, musejí komunikovat s mnoha dodavateli. Pokud se odhodlají upgradovat některou část, musejí znovu řešit modifikace a můstky. Často se upgrady raději nedělají a nekvalitní řešení i rychle zastarává.

Infor CPQ zefektivňuje klíčové procesy tvorby obchodních nabídek a jejich zadávání do produkce. Řešení se skládá ze čtyř modulů a poskytuje tak vysokou míru variability. Umí zpracovávat obchodní nabídky a objednávky, podle zvolených parametrů připravovat 2D a 3D technickou výkresovou dokumentaci, předávat zakázky do výroby s vazbou na pokročilé plánování nebo komunikovat se zákazníky i dodavateli přes webový portál.

Všechny tyto procesy konfigurátor výrazně zjednodušuje a zrychluje. Navíc není vázán na konkrétní ERP a lze jej propojit s jakýmkoliv už používaným primárním informačním systémem.

Automatický sběr dat ze strojů, zbavení se co nejvíce papírů na dílně, větší využití terminálové techniky včetně mobilních zařízení, těsnější vazba výroby na řízení kvality, údržby a logistiku - to jsou požadavky, které slýcháme v podstatě denně. Tyto potřeby dobře známe od našich zákazníků a umíme je komplexně řešit vlastním produktem InduStream.

Během říjnového semináře názorně ukážeme možný nový přístup k typickým procesům, které výrobní podniky chtějí a potřebují modernizovat. Připravenu máme i případovou studii ze společnosti Kovolis Hedvikov - nejmodernější slévárny v Česku.

Při vývoji InduStreamu jsme se zaměřili na současné zákazníky. Produkt vznikl podle jejich potřeb. Věděli jsme ale, že tytéž požadavky mají i ostatní podniky a že jiná komplexní alternativa neexistuje, ačkoliv ji firmy chtějí. Nahrazení různých dílčích nástrojů jedním silnějším je pro podniky samozřejmě výhodné snadnější správou, nemluvě o lepší vazbě na primární systém. Platí to nejen při výměně ERP jako u společnosti BORCAD, ale i při snaze konsolidovat IT infrastrukturu.

Výhodou InduStreamu je robustnost a spojení funkcí, které výrobní firmy řešit musejí, přičemž se často jedná o jednoúčelové nástroje bez servisní podpory. Naproti tomu InduStream je trvale rozvíjen a doplňován o nové funkčnosti.