logo ITeuro, a.s.

Petr Boháč

Ředitel společnosti ITeuro

Petr Boháč - ITeuro, a.s.logo ITeuro, a.s.LinkedIn

V ZETOR TRACTORS jsme se zúčastnili nejkomplexnějšího výběrového řízení v naší historii. Potvrdilo se v něm, že Infor drží svými produkty a zejména koncepcí end-to-end řešení s širokou paletou nástrojů vedoucí pozici na trhu softwaru pro výrobní firmy. Jeden systém pro podnik velikosti ZETOR TRACTORS nemůže pokrýt vše, vždy bude potřeba např. integrace na CAD, propojení se stroji, popřípadě další softwarové nástroje.

Nespornou výhodou je nejen pestrá nabídka špičkových komponent řešení Infor, ale i integrační platforma Infor OS, která umožní propojit informace ze všech míst do jednoho celku a která byla součástí zadání.

Infor takovou platformu nabízí a rozvíjí již více než 10 let, díky čemuž má náskok před většinou jiných dodavatelů.

Jiří Pavlík

Business System Consultant společnosti ITeuro

Jiří Pavlík - ITeuro, a.s.logo ITeuro, a.s.LinkedIn

Pro ITeuro šlo v případě Elpro-Energo Transformers o jedinečný projekt - jeho specifikem byl začátek od nuly. Všechny procesy bylo nutné kompletně formulovat, například se rozhodnout, co a od kterého momentu sledovat pomocí sériových čísel. Výhodou byla možnost využít best practices obsažených v ERP a vše odladit podle konkrétních potřeb plynoucích z technologického procesu.

Úspěšný nájezd ERP bude z naší strany podle potřeb výroby pokračovat podporou při optimalizaci plánování a rozvrhování. Dále se počítá i s využitím specializovaného modulu ERP pro interní údržbu a také s odváděním výroby přes aplikaci InduStream.

Jiří Pavlík

Business System Consultant společnosti ITeuro

Jiří Pavlík - ITeuro, a.s.logo ITeuro, a.s.LinkedIn

Pokud je potřeba řídit i oblast zákaznického servisu, instalace a oživení produktů, jejich revizi a prohlídky a podobně, vyplatí se pořídit modul údržby zahrnující i oblast zákaznického servisu.

Pokud je dodavatel schopen dodat aplikaci pro sběr dat z výroby a ze strojů zahrnující i transakce z oblasti údržby, která je integrována pro přenos dat mezi aplikací a ERP systémem, pak lze komplex nástrojů pro pokročilé řízení výroby a údržby nahradit jedním komplexním systémem. Výhodou je přímé sdílení a integrace dat a nižší celkové náklady na držení.

Robert Fárek

Ředitel realizace společnosti ITeuro

Robert Fárek - ITeuro, a.s.logo ITeuro, a.s.LinkedIn

V rámci skupiny jsou často používány snad veškeré možné a leckdy i nemožné systémy. Nové většinou přicházely s novým managementem nebo klíčovými uživateli. Po odchodu manažera ale systém ve společnosti zůstává. Později nikdo ani neví, proč se systém implementoval. Natož aby ho používal. Systémy tvoří nesourodou, špatně řízenou, nákladnou a nepřehlednou strukturu podobající se babylonské věži, kde všichni mluví jiným jazykem.

Příčinou mnohdy bývá počáteční špatná volba páteřního ERP systému. Možná odpovídá konkrétním potřebám v dané situaci, ale při nové potřebě řešit nový proces už nevyhovuje a pořídí se další software.

Petr Šperka

Obchodní ředitel společnosti ITeuro

Petr Šperka - ITeuro, a.s.logo ITeuro, a.s.LinkedIn

Dílčí systémy, především ERP, bývají často pro daný typ výrobní firmy nevhodné. Nepokrývají specifika ve standardu a musejí se mohutně modifikovat. Navíc má každá firma holdingu slepenec jiný a režie na udržení soustav v chodu je obrovská. Potřebujete spoustu lidí, kteří alespoň nějak rozumějí jednotlivým částem.

Neustále řeší problémy s přenosy dat přes datové můstky, musejí komunikovat s mnoha dodavateli. Pokud se odhodlají upgradovat některou část, musejí znovu řešit modifikace a můstky. Často se upgrady raději nedělají a nekvalitní řešení i rychle zastarává.

Stránka 1/4 Další >