logo ITeuro, a.s.

Jiří Pavlík

Business System Consultant společnosti ITeuro

Jiří Pavlík - ITeuro, a.s.logo ITeuro, a.s.LinkedIn

Pro ITeuro šlo v případě Elpro-Energo Transformers o jedinečný projekt - jeho specifikem byl začátek od nuly. Všechny procesy bylo nutné kompletně formulovat, například se rozhodnout, co a od kterého momentu sledovat pomocí sériových čísel. Výhodou byla možnost využít best practices obsažených v ERP a vše odladit podle konkrétních potřeb plynoucích z technologického procesu.

Úspěšný nájezd ERP bude z naší strany podle potřeb výroby pokračovat podporou při optimalizaci plánování a rozvrhování. Dále se počítá i s využitím specializovaného modulu ERP pro interní údržbu a také s odváděním výroby přes aplikaci InduStream.

Jiří Pavlík

Business System Consultant společnosti ITeuro

Jiří Pavlík - ITeuro, a.s.logo ITeuro, a.s.LinkedIn

Pokud je potřeba řídit i oblast zákaznického servisu, instalace a oživení produktů, jejich revizi a prohlídky a podobně, vyplatí se pořídit modul údržby zahrnující i oblast zákaznického servisu.

Pokud je dodavatel schopen dodat aplikaci pro sběr dat z výroby a ze strojů zahrnující i transakce z oblasti údržby, která je integrována pro přenos dat mezi aplikací a ERP systémem, pak lze komplex nástrojů pro pokročilé řízení výroby a údržby nahradit jedním komplexním systémem. Výhodou je přímé sdílení a integrace dat a nižší celkové náklady na držení.

Robert Fárek

Ředitel realizace společnosti ITeuro

Robert Fárek - ITeuro, a.s.logo ITeuro, a.s.LinkedIn

V rámci skupiny jsou často používány snad veškeré možné a leckdy i nemožné systémy. Nové většinou přicházely s novým managementem nebo klíčovými uživateli. Po odchodu manažera ale systém ve společnosti zůstává. Později nikdo ani neví, proč se systém implementoval. Natož aby ho používal. Systémy tvoří nesourodou, špatně řízenou, nákladnou a nepřehlednou strukturu podobající se babylonské věži, kde všichni mluví jiným jazykem.

Příčinou mnohdy bývá počáteční špatná volba páteřního ERP systému. Možná odpovídá konkrétním potřebám v dané situaci, ale při nové potřebě řešit nový proces už nevyhovuje a pořídí se další software.

Petr Šperka

Obchodní ředitel společnosti ITeuro

Petr Šperka - ITeuro, a.s.logo ITeuro, a.s.LinkedIn

Dílčí systémy, především ERP, bývají často pro daný typ výrobní firmy nevhodné. Nepokrývají specifika ve standardu a musejí se mohutně modifikovat. Navíc má každá firma holdingu slepenec jiný a režie na udržení soustav v chodu je obrovská. Potřebujete spoustu lidí, kteří alespoň nějak rozumějí jednotlivým částem.

Neustále řeší problémy s přenosy dat přes datové můstky, musejí komunikovat s mnoha dodavateli. Pokud se odhodlají upgradovat některou část, musejí znovu řešit modifikace a můstky. Často se upgrady raději nedělají a nekvalitní řešení i rychle zastarává.

Petr Šperka

Obchodní ředitel společnosti ITeuro

Petr Šperka - ITeuro, a.s.logo ITeuro, a.s.LinkedIn

Infor CPQ zefektivňuje klíčové procesy tvorby obchodních nabídek a jejich zadávání do produkce. Řešení se skládá ze čtyř modulů a poskytuje tak vysokou míru variability. Umí zpracovávat obchodní nabídky a objednávky, podle zvolených parametrů připravovat 2D a 3D technickou výkresovou dokumentaci, předávat zakázky do výroby s vazbou na pokročilé plánování nebo komunikovat se zákazníky i dodavateli přes webový portál.

Všechny tyto procesy konfigurátor výrazně zjednodušuje a zrychluje. Navíc není vázán na konkrétní ERP a lze jej propojit s jakýmkoliv už používaným primárním informačním systémem.

Petr Šperka

Obchodní ředitel společnosti ITeuro

Petr Šperka - ITeuro, a.s.logo ITeuro, a.s.LinkedIn

Automatický sběr dat ze strojů, zbavení se co nejvíce papírů na dílně, větší využití terminálové techniky včetně mobilních zařízení, těsnější vazba výroby na řízení kvality, údržby a logistiku - to jsou požadavky, které slýcháme v podstatě denně. Tyto potřeby dobře známe od našich zákazníků a umíme je komplexně řešit vlastním produktem InduStream.

Během říjnového semináře názorně ukážeme možný nový přístup k typickým procesům, které výrobní podniky chtějí a potřebují modernizovat. Připravenu máme i případovou studii ze společnosti Kovolis Hedvikov - nejmodernější slévárny v Česku.

Roman Poledník

Senior konzultant společnosti ITeuro pro oblast výroby

Roman Poledník - ITeuro, a.s.logo ITeuro, a.s.LinkedIn

Česká výroba Brentwoodu je ve srovnání s jinými našimi zákazníky procesně poměrně jednoduchá a na všechny změny je ERP systém SyteLine připraven. Měli jsme pár podnětů i na další zlepšení a komunikovali je s americkou školitelkou, firma by opatření ale musela zavést globálně.

Jsme samozřejmě rádi, že můžeme konkrétně pomoci naším know-how i společnostem, u kterých jsme neprováděli implementaci softwaru.

Jiří Pavlík

Business System Consultant společnosti ITeuro

Jiří Pavlík - ITeuro, a.s.logo ITeuro, a.s.LinkedIn

Plánování a rozvrhování výroby je nedílně spjato s efektivním fungováním každého výrobního podniku. V praxi ovšem zjišťujeme, že každá firma vidí limity i možnosti této oblasti někde jinde.

Seminář by měl objasnit, co všechno lze dnes řešit pomocí softwaru a kdy řešení spočívá především ve změně vnitřních procesů podniku a správné práci s informacemi.

Petr Šperka

Obchodní ředitel společnosti ITeuro

Petr Šperka - ITeuro, a.s.logo ITeuro, a.s.LinkedIn

Při vývoji InduStreamu jsme se zaměřili na současné zákazníky. Produkt vznikl podle jejich potřeb. Věděli jsme ale, že tytéž požadavky mají i ostatní podniky a že jiná komplexní alternativa neexistuje, ačkoliv ji firmy chtějí. Nahrazení různých dílčích nástrojů jedním silnějším je pro podniky samozřejmě výhodné snadnější správou, nemluvě o lepší vazbě na primární systém. Platí to nejen při výměně ERP jako u společnosti BORCAD, ale i při snaze konsolidovat IT infrastrukturu.

Výhodou InduStreamu je robustnost a spojení funkcí, které výrobní firmy řešit musejí, přičemž se často jedná o jednoúčelové nástroje bez servisní podpory. Naproti tomu InduStream je trvale rozvíjen a doplňován o nové funkčnosti.

Robert Fárek

Ředitel realizace společnosti ITeuro

Robert Fárek - ITeuro, a.s.logo ITeuro, a.s.LinkedIn

IT Cluster vnímáme jako hybnou inovační sílu tohoto regionu v oboru IT. Jelikož jsme v ITeuro letos rozšířili nabídku produktů a služeb a výrazně posílili naše vývojové oddělení, je vstup do sdružení přirozený.

Chceme s ostatními členy spolupracovat, sdílet zkušenosti a přispět vlastními inovacemi. Například náš produkt InduStream inovační potenciál rozhodně má.

Slávka Klepková

Ředitelka společnosti ITeuro

Slávka Klepková - ITeuro, a.s.logo ITeuro, a.s.LinkedIn

Z našeho pohledu se konference Digitalizace a Průmysl 4.0 v praxi vydařila. Potěšila nás i zpětná vazba od účastníků, kteří potvrdili, že informace z praxe na obdobných setkáních chybí a u nás je získali.

Navíc máme řadu podnětů, které využijeme v našich řešeních i při dalších akcích, které budeme připravovat.

Slávka Klepková

Ředitelka společnosti ITeuro

Slávka Klepková - ITeuro, a.s.logo ITeuro, a.s.LinkedIn

Naše společnost se rozvíjí a s produktem InduStream vstupuje do nové etapy své působnosti. Zatím jsme především implementovali kvalitní ERP systém třetí strany a k němu přidávali vlastní českou lokalizaci a menší nástavbové moduly.

InduStream je naše první skutečně komplexní řešení, nezávislé a široce uplatnitelné. Reprezentuje firemní strategii na další období, kdy se chceme více zaměřovat na vlastní produkty a služby. Zázemí i špičkové odborníky k tomu máme.

Petr Boháč

Produktový manažer společnosti ITeuro

Petr Boháč - ITeuro, a.s.logo ITeuro, a.s.LinkedIn

Samotný koncept distribuce dokumentace elektronicky, sběr dat ze strojů, odvádění práce terminály, distribuce KPI a grafů z dat ERP, podobně jako nástroje business intelligence nebo pro document management - to není nic unikátního. Hlavními potřebami zákazníků jsou rychlost, jednoduchost, stabilita, ale hlavně kombinace všech těchto požadavků v jedné aplikaci napojené na ERP systém. Proto jsme začali tvořit vlastní řešení.

Online propojení na systémy ERP nebo MES, vazba na plánování, dlouholetá práce s KPI a výkonnostními i kontrolními reporty. To vše a téměř dvě desetiletí našich zkušeností v oblasti systémů výhradně pro výrobní firmy, pro které máme jeden z největších tuzemských specializovaných týmů.

Ireneusz Kubies

Channel Manager společnosti Infor Česká republika

Ireneusz Kubies - ITeuro, a.s.logo ITeuro, a.s.LinkedIn

Během procesu digitální transformace může řada českých výrobních společností zjistit, že jejich často více než 10 let staré ERP systémy nejsou kompatibilní s nejnovějšími digitálními technologiemi.

Aby zůstaly konkurenceschopné i v příštích letech, měly by provést audit svých podnikových aplikací a rozhodnout se o jejich výměně či upgradu.

Slávka Klepková

Ředitelka společnosti ITeuro

Slávka Klepková - ITeuro, a.s.logo ITeuro, a.s.LinkedIn

Zúčastnili jsme se několika konferencí podobného zaměření a všechny byly teoretické. My jsme se proto při přípravě programu soustředili na praxi. Zavádění moderních technologií a postupů do výrobních firem má nejen pozitiva, ale také znamená překonání řady překážek.

Je totiž nutné v podniku nejprve vytvořit potřebné podmínky. I o tyto zkušenosti se řečníci podělí.

Jiří Pavlík

Business System Consultant společnosti ITeuro

Jiří Pavlík - ITeuro, a.s.logo ITeuro, a.s.LinkedIn

Drtivá většina českých výrobních firem již má nějaký podnikový informační systém, což nám opakovaně potvrzují průzkumy Českého statistického úřadu. Je také jasné, že tak, jak se rozvíjí firmy samotné, jak se mění ekonomický a společenský rámec, ve kterém firmy podnikají.

Mění se i potřeby vedení firem a s tím i požadavky manažerů na podporu rozhodovacích procesů ze strany informačních systémů. Objevují se nové požadavky, potřeba nových funkcionalit, modulů apod.

Tomáš Píšek

Vedoucí marketingu společnosti ITeuro

Tomáš Píšek - ITeuro, a.s.logo ITeuro, a.s.LinkedIn

Mějte připravenou strategii na několik let dopředu. Již dnes přemýšlejte o budoucích potřebách ať již pořízení dalšího modulu nebo výměně dosluhujícího ERP.

Na výměnu či doplnění tak budete předem připraveni personálně i finančně. Náklady na stávající IS a budoucí investice budete lépe plánovat a kontrolovat.