logo

Jak na pokročilé řízení výroby a údržby

Pokud přemýšlíte o celkové výměně IT nástrojů a definovali jste potřebu APS i nástroje pro řízení údržby, pak je vhodné zvážit pořízení takového ERP systému, který zahrnuje plně integrovanou funkčnost pokročilého plánování a rozvrhování a má k dispozici také integrovaný modul interní údržby.

"Pokud je potřeba řídit i oblast zákaznického servisu, instalace a oživení produktů, jejich revizi a prohlídky a podobně, vyplatí se pořídit modul údržby zahrnující i oblast zákaznického servisu. Pokud je dodavatel schopen dodat aplikaci pro sběr dat z výroby a ze strojů zahrnující i transakce z oblasti údržby, která je integrována pro přenos dat mezi aplikací a ERP systémem, pak lze komplex nástrojů pro pokročilé řízení výroby a údržby nahradit jedním komplexním systémem. Výhodou je přímé sdílení a integrace dat a nižší celkové náklady na držení," říká Jiří Pavlík, Business System Consultant společnosti ITeuro.

Nedílnou součástí efektivního řízení výroby je také efektivní řízení údržby. Péči o technologické a strojní vybavení firmy samozřejmě nelze opomíjet ani podceňovat. Zapomenutá pravidelná kontrola, přehlédnuté opotřebení důležité součástky nebo pomalá reakce se mohou tvrdě vymstít velkými ztrátami výrobních kapacit.

Na potřeby údržby bychom proto měli myslet už ve fázi výběru softwarových nástrojů pro výrobu, respektive při koncipování souboru nástrojů celého IT řešení.

Komplexní ERP systém jako základ informační struktury

Výhodné je, pokud systém vznikl a je dále vyvíjen primárně pro potřeby výrobních firem. Nebo aspoň obsahuje výrobní moduly dostatečně respektující potřeby výroby, zpracované na základě znalostí potřeb a zkušeností z této oblasti.

Dále je velmi důležité, aby ERP systém nebyl pouze evidenční, ale byl skutečně informační. Musí rychle a dostupnou formou orientovat uživatele na řešení kritických problémů podle priority závažnosti a poskytovat relevantní, souhrnné, zpracované informace pro správné rozhodnutí při řízení výroby.

K tomu slouží souhrnné pracovní plochy, domovské stránky, přehledy podle jednotlivých rolí a funkcí v procesu řízení, kde jsou uvedeny základní souhrnné informace - varování, úkoly, KPI a vše je také propojeno na zdrojová data k daným výstupům.

APS - pokročilé plánování a rozvrhování

APS (Advanced Planning and Scheduling) nástroj má řadu pozitivních efektů na výrobní a řídicí procesy. Lepším plánováním průběhu zakázky výrobou dosáhneme zkrácení průběžné doby, vyššího kapacitního vytížení, identifikace a informací pro řešení úzkých míst. Tyto a další efekty pak celkově vedou ke zvýšení spolehlivosti dodávek a vyššímu kreditu firmy na trhu.

U opakované výroby nám funkčnost plánování poskytne okamžitou informaci o reálnosti požadovaného termínu a příčinách jeho případného nedodržení. Dává nám tak čas k řešení příčin zpoždění i ke komunikaci se zákazníkem o možném řešení - např. dodáním částečného množství produktu, dostupného k požadovanému termínu. I toto může být výstupem funkce CTP (Capable to Promise).

Rozvrhování, které obvykle pracuje s výsledky plánování, slouží k jemnějšímu dílenskému řízení výroby. Podle vybraných parametrů řadí operace na jednotlivých pracovištích. To je oblast, kam je nutné přenést maximum know-how, které mají dílenští manažeři - mistři, plánovači, parťáci.

Od těch pochází většina požadavků na parametry řazení operací na pracovištích a pravidla výběru z fronty práce. Systém pak zajistí propojení požadavků jednotlivých pracovišť na různých operacích a optimálně seřadí průběh zakázky celou výrobou. Aby to fungovalo a neslo zmíněné přínosy, stojí to hodně práce a úsilí.

Nejde pouze o často skloňovanou čistotu dat, to je nutný základ. Je nezbytné nastavit a postupně, podle našich záměrů a aktuálních potřeb, ladit řadu plánovacích parametrů, udržovat vhodný a realitě co nejvíce odpovídající model zdrojů, nastavovat vhodná pravidla pro rozvrhování na jednotlivých pracovištích.

Softwarový modul interní údržby

Úsilí vynaložíte, výrobu máte naplánovanou, operace na pracovištích rozvrženy a seřazeny v optimálním pořadí a pak třeba dojde k poruše klíčového strojního zařízení, nebo se včas nedokončí plánovaná oprava či údržba stroje - důsledky jsou jasné.

A i když s tím nelze dopředu kalkulovat, s výjimkou plánovaných oprav a preventivních prohlídek, je nutné mít včasné a přesné informace nejen pro nové rozvržení operací, ale zejména pro řešení servisního zásahu. Zde se tedy objevuje potřeba řídit údržbu SW modulem interní údržby.

Sběr výrobních dat

Aplikace sbšru dat ve výrobě by měla obsahovat funkčnost pro oznámení vzniku incidentu a třeba přes workflow tuto informaci ihned rozeslat. Současně by aplikace měla být využitelná i pro měření doby reakce, za jak dlouho je zpráva akceptována střediskem údržby, za jak dlouho je zahájena oprava, jak dlouho oprava trvala a další požadovaná data.

Pomocí aplikace pracovník údržby zároveň odvádí i svou práci na servisní zakázce, lze zde vykázat vydaný materiál, eventuálně ihned na místě doplnit poznámky k příčinám vzniku poruchy nebo náměty na preventivní opatření.

Zadaná data jsou přenesena do modulu údržby. Modul obsahuje charakteristiku všech servisovaných jednotek - strojů a zařízení, jejich servisní historii. Pracovník údržby si může informace zobrazit a lépe se připravit na vlastní zásah předem. Pokročilé řízení údržby však musí zahrnovat i oblast preventivní a prediktivní údržby.

Nesmí chybět možnost naplánovat dopředu preventivní prohlídky i potřebné, ale ne momentálně nutné opravy nebo výměny agregátů stroje. Modul by měl být propojen jak s ERP systémem, tak s plánováním. APS pak respektuje plánovanou odstávku zařízení i při plánování a rozvrhování výroby.

Nákup dostane požadavek na objednání materiálu pro opravu a výroba dodá potřebné náhradní díly, pokud si je firma vyrábí sama. To vše bez nutnosti přepisování z jednoho systému do druhého. Jedno zadání do modulu údržby generuje veškeré potřebné informace pro příslušné lidi a procesy.

Množství dat, jež jsou v tomto modulu shromažďována, i znalostní databáze, kterou obvykle moduly údržby obsahují, jsou pak snadno dostupné a slouží pro přijímání opatření ke zvýšení spolehlivosti strojů a zařízení.

Sběr dat ze strojů

Pro účely prediktivní údržby i pro vlastní preventivní údržbu je také vhodné sledovat technologické parametry a stav strojů a jejich částí pomocí automatického sběru dat ze strojů. Na základě získaných dat lze včas rozhodnout o výměně nebo opravě ještě před výskytem poruchy, a tak minimalizovat negativní dopady na výrobu.

Ať už jsme potřeby těchto nástrojů identifikovali při výběru nového ERP, nebo je potřebujeme řešit jako doplňky ke stávající IT infrastruktuře výroby, zahrnuje tento komplex nástrojů pro pokročilé řízení výroby a údržby již výše zmiňované softwarové součástí.

Komplex je možné budovat postupně. Ke stávajícímu ERP v určité fázi vývoje potřeb řízení výroby připojíme modul pokročilého plánování APS. K urychlení přenosu aktuálních dat pro plánování nasadíme aplikaci pro sběr dat z provozu.

Software a napojení pro automatický sběr dat ze strojů pořídíme současně s „výrobními terminály“ nebo až třeba ve vazbě na software pro údržbu.

V tomto případě je velkou výhodou, pokud jsou všechny komponenty dostupné od jednoho dodavatele, ideálně od dodavatele ERP.

Další články k tématům - APS - automatizace - CTP - databáze - ERP - KPI - plánování - servis - stroje - údržba - výroba - workflow - Jiří Pavlík

Článek ze dne 21. června 2019 - pátek

Další články od ITeuro, a.s.

Robert Fárek - nový ředitel společnosti ITeuro

ZETOR nasadí ERP systém Infor SyteLine pro řízení výroby, prodeje a servisu traktorů

Řízení výroby transformátorů s ERP Infor CSI

Zakázková výroba s podporou online konfigurátoru Infor CPQ

Jak na pokročilé řízení výroby a údržby

Jak na výběr informačního systému pro skupinu firem holdingu

Nevhodné řešení informačního systému snižuje zisky podniků i celých holdingů

CPQ konfigurátor zrychluje obchodní, výrobní i plánovací proces

ERP pro řízení diskrétní výroby

Digitalizace výroby a logistiky s podporou ERP Infor CloudSuite Industrial

Digitální podpora výroby

Vzdělávací platforma AdviAcademy pomáhá uživatelům ERP SyteLine

CPQ konfigurátor zakázek pomáhá růstu výroby a odbytu

ERP a specializovaná řešení Infor s dotací EU pro technologie Průmyslu 4.0

Jak na efektivní plánování a rozvrh výroby

InduStream v propojení s ERP Infor SyteLine podpoří výrobu kolejové techniky

ITeuro rozšiřije inovační potenciál IT Clusteru

AdviAcademy pro vzdělávání uživatelů podnikových aplikací

Nová verze Infor CloudSuite Industrial má první české zákazníky

InduStream na konferenci Digitalizace a Průmysl 4.0 v praxi

Rychlé, jednoduché a stabilní předávání výrobních dat do ERP pomocí aplikace InduStream

Digitální transformace ve výrobě vyžaduje kompatibilní ERP

Digitalizace a Průmysl 4.0 v praxi

ERP Infor SyteLine pomůže řídit výrobu dílů pro automobilový průmysl

ERP Infor SyteLine do nových poboček ATA - RACCOON

ERP CloudSuite Industrial zvyšuje produktivitu ve strojírenské výrobě

Upgrade SyteLine ve společnosti Alliance Laundry CE

Plánování výroby s informačním systémem SyteLine

Rozvíjet a zdokonalovat nebo vyměnit podnikový informační systém?

APS systém pro pokročilé plánování a rozvrhování

Infor ERP SyteLine s podporou štítků čárového kódu

IS Infor ERP SyteLine 7: datově propojeno s ekonomickým systémem APSO

Úspěšný upgrade IS Infor ERP SyteLine na verzi 7 ve společnosti GRUND

MS Dynamics CRM s integrovaným SyteLine ERP pro ISAN Radiátory