logo

Úspěšný upgrade IS Infor ERP SyteLine na verzi 7 ve společnosti GRUND

V rámci úspěšné implementace upgrade došlo ke sloučení tří samostatných databází představující jednotlivé lokality firmy GRUND. Sloučením došlo ke zjednodušení logistických procesů, ke zjednodušení a zpřesnění plánování a řízení výroby a k celkově snazší administraci systému.

Podle předchozí verze byly převzaty všechny podstatné úpravy systému umožňující např. zpracování EDI zakázek, dodacích listů a faktur, konfigurace kusovníku a balení dle jednotlivých zákazníků, tisk štítků ze zakázky, apod.

Funkcionalita APS tzn. pokročilé plánování a rozvrhování výroby ve verzi Infor ERP SyteLine 7 umožňuje firmě GRUND snazší a přehlednější rozdělení výrobních kapacit na konkrétní výrobní zdroje. Následně tak lze jednotlivé druhy výroby snadněji a přesněji řídit a plánovat, především v zaměření se na efektivní využití úzkých míst. Infor ERP SyteLine 7 pomocí rozšířených analytických pohledů přináší rovněž rychlejší a včasné dohledání příčin zpoždění jednotlivých zakázek.

Nové technologicky vyspělejší řešení umožňuje efektivnější zpracování dat, čímž dochází ke zrychlení každodenní práce uživatelů informačního systému. Díky jednotné platformě Microsoft mohou uživatelé jednoduchým způsobem exportovat/importovat data do/z MS Excel. Součástí Infor ERP SyteLine 7 je standardní nástroj pro tvorbu uživatelských sestav Crystal Report, který umožňuje flexibilně přizpůsobit výstupy měnícím se požadavkům uživatelů i legislativě.

Součástí projektu byla také implementace nového řešení pro řízení vztahu se zákazníky. Firma GRUND zde vsadila na novinku z produktového portfolia firmy ITeuro a od září již řídí vztahy se zákazníky pomocí MS Dynamics CRM. Při implementaci MS Dynamics CRM byl kladen důraz na snadnou evidenci a práci se záznamem zákazníka, archivaci komunikace se zákazníkem, bezproblémovou spolupráci modulu a organizéru MS Outlook.

Do systému jsou dávkově zadávána data obchodních zástupců pořizovaná jednoduše v MS Excelu. Díky snadnosti provádění změn v modulu MS Dynamics CRM byly dle požadavku zákazníka upraveny formuláře a pohledy, včetně vytvoření nových. Nyní, kdy je systém již v rutinním provozu, si zákazník úpravy provádí sám, včetně tvorby tzv. pracovních postupů, tj. automatizovaných činností jako je například změna nebo založení nového záznamu.

Firma GRUND a.s. je významný evropský výrobce koupelnových předložek a doplňků a v současné době zaměstnává více než 150 pracovníků. Své výrobky exportuje do více než 40 zemí celého světa.

Další články k tématům - APS - CRM - Dynamics - EDI - ERP - GRUND - IS - SyteLine - upgrade - výroba

Článek ze dne 26. října 2010 - úterý

Další články od ITeuro, a.s.

Nabídka zaměstnání