logo

MS Dynamics CRM s integrovaným SyteLine ERP pro ISAN Radiátory

Ostravská společnost ITeuro a.s. implementovala nástroje CRM MS Dynamics s jeho integrací do podnikového IS SyteLine ERP u ISAN Radiátory - největšího výrobce koupelnových trubkových radiátorů v ČR. Nové CRM řešení tak mimo jiné zlepší procesy při evidenci zákazníků a produktů, záznamu komunikace mezi zákazníky a obchodníky a zjednoduší i tvorbu nabídek.

ISAN Radiátory, největší výrobce koupelnových trubkových radiátorů v České republice, bude využívat nástroj MS Dynamics CRM. Evidence zákazníků, záznamy komunikace mezi zákazníky a obchodníky, evidence produktů, jednoduchá tvorba nabídek, integrace s podnikovým systémem Infor ERP SyteLine - to jsou hlavní důvody pořízení softwarového nástroje CRM.

"S firmou ITeuro, se kterou spolupracujeme od r. 2006, jsme se dohodli na prohloubení naší spolupráce implementací aplikace MS Dynamics CRM v našem podniku. Využití tohoto nástroje bude znamenat vylepšení interních procesů, centralizaci dat a postupů na obchodním a marketingovém oddělení. V současné době se analyzují postupy, které bude nutné s tímto nástrojem propojit a sjednotit. MS Dynamics CRM bude v naší firmě přínosem a optimálním řešením do budoucna", říká Michaela Zmítková, vedoucí exportního oddělení ISAN Radiátory.

Hlavní kroky implementace proběhly v srpnu a v září, kdy byly dokončeny analýzy a vrcholí příprava na školení, simulace a přizpůsobení aplikace uživatelům zákazníka. Dnes již samozřejmou části implementace je spojení dvou specializovaných produktů ve svých oblastech v nástroj, který přináší výsledky pro firmu jako celek.

"Nabídky uložené v MS Dynamics CRM se v případě potvrzení přenášejí do informačního systému Infor ERP SyteLine do podoby zakázky, kde se s nimi dále pracuje v rámci stávajícího IS. Samozřejmostí je synchronizace číselníku produktů, zakázek, reklamačního řízení a dalších záležitostí tak, aby změna probíhala vždy z jednoho místa a zdroj dat byl totožný", komentuje Tomáš Píšek, konzultant implementace MS Dynamics CRM v ITeuro.

Silnou stránkou tohoto projektu, která je zřejmá od počátku spolupráce obou firem, je intenzivní nasazení všech uživatelů s cílem mít informovaného a spokojeného koncového zákazníka produktů firmy ISAN Radiátory.

Článek ze dne 8. října 2010 - pátek

Další články od ITeuro, a.s.

Nabídka zaměstnání