logo

IS Infor ERP SyteLine 7: datově propojeno s ekonomickým systémem APSO

V systému Infor ERP SyteLine 7 byla doplněna funkce přenosu dat do ekonomického systému APSO. Společná databáze ExtFin nyní zajišťuje kompaktibilitu přenosu dat pro APSO, který pracuje s databázi Progressa a ERP Infor ERP SyteLine 7, jenž používá databázi MS SQL.

Mezi systémy se převádějí některé číselníky, které jsou společné pro Infor ERP SyteLine 7 i APSO. Data ze systému Infor ERP SyteLine 7 jsou převáděny do tzv. mezivrstvy tj. databáze ExtFin a následně jsou přenášeny do ekonomického systému APSO.

Převod dat z řešení Infor ERP SyteLine 7 je převáděn do ExtFin pomocí standardních akcí. V systému APSO se načítají a odesílají data do mezivrstvy pomocí jediné aktivity, která zabezpečuje oboustranný přenos dat. Pokud by nastala chyba v přenosu, uživatel má k dispozici hlášení o přenosu, čímž může data opravit a provést přenos opakovaně.

Nasazením modulu ExtFin získává uživatel možnost využívat stávající ekonomický systém, přičemž se po seznámení s funkčností a ovládáním řešení Infor ERP SyteLine může rozhodnout pro budoucí přechod na plnou verzi Infor ERP SyteLine 7 včetně ekonomických modulů. V současné době zajišťuje firma ITeuro interface pomocí modulu ExtFin se třemi ekonomickými informačními systémy.

Ekonomický systém APSO je integrovaný modulární IS, který je celý vytvořen v jednotném prostředí databáze Progress. Systém APSO představuje kvalitativní změnu toku informací. Především v evidenčních částech je důsledně uplatňovaný interaktivní způsob práce, který umožňuje okamžité vkládání dat v místě jejich vzniku, plnou verifikaci dat a tím pravdivost, aktuálnost a bezprostřední dostupnost všech potřebných informací k efektivnímu řízení firmy.

Další články k tématům - APSO - ERP - ExtFin - IS - SQL - SyteLine

Článek ze dne 26. října 2010 - úterý

Další články od ITeuro, a.s.

Nabídka zaměstnání