logo ITeuro, a.s.

Rychlé, jednoduché a stabilní předávání výrobních dat do ERP pomocí aplikace InduStream

Společnost ITeuro uvádí na trh nový vlastní produkt InduStream, který lze snadno propojit s ERP pro výrobní firmy Infor SyteLine i dalšími řídicími systémy. Nabízí více než prosté zobrazování digitálních výkresů nebo export dat z výrobních terminálů.

"Naše společnost se rozvíjí a s produktem InduStream vstupuje do nové etapy své působnosti. Zatím jsme především implementovali kvalitní ERP systém třetí strany a k němu přidávali vlastní českou lokalizaci a menší nástavbové moduly. InduStream je naše první skutečně komplexní řešení, nezávislé a široce uplatnitelné. Reprezentuje firemní strategii na další období, kdy se chceme více zaměřovat na vlastní produkty a služby. Zázemí i špičkové odborníky k tomu máme," říká Slávka Klepková, ředitelka společnosti ITeuro.

InduStream těží z bohatých zkušeností ITeuro coby implementátora předního ERP pro výrobní firmy Infor SyteLine. Produkt obsahuje know-how a zkušenosti řady českých renomovaných výrobních podniků. Aplikace totiž byla a nadále bude vyvíjena v úzké spolupráci s mnoha klienty z různých odvětví.

Dnes je možné vybírat mezi mnoha nástroji třeba pro digitalizovanou výrobní dokumentaci nebo pro odvádění dat z výroby, zpravidla ale neplní více funkcí zároveň. A pokud ano, fungují samostatně bez přímého napojení na řídicí systém, nanejvýše z něj čtou některá data.

"Samotný koncept distribuce dokumentace elektronicky, sběr dat ze strojů, odvádění práce terminály, distribuce KPI a grafů z dat ERP, podobně jako nástroje business intelligence nebo pro document management - to není nic unikátního. Hlavními potřebami zákazníků jsou rychlost, jednoduchost, stabilita, ale hlavně kombinace všech těchto požadavků v jedné aplikaci napojené na ERP systém. Proto jsme začali tvořit vlastní řešení. Online propojení na systémy ERP nebo MES, vazba na plánování, dlouholetá práce s KPI a výkonnostními i kontrolními reporty. To vše a téměř dvě desetiletí našich zkušeností v oblasti systémů výhradně pro výrobní firmy, pro které máme jeden z největších tuzemských specializovaných týmů," říká Petr Boháč, produktový manažer ITeuro.

Pracovníci ve výrobě mají InduStream dostupný na terminálech s dotykovými displeji nebo na tabletech. V aplikaci odvádějí do řídicího systému časy zahájení a ukončení práce, prostoje, zhotovené kusy, skladové transakce a servisní operace. Zároveň se jim zde online zobrazuje aktuální plán práce pro dané pracoviště, výrobní dokumentace, výkresy, nástrojové nebo seřizovací listy. Kromě toho jsou přístupné různé reporty nebo definované intranetové či internetové stránky.

Lidský faktor ovšem vždy představuje riziko při distribuci aktuálních informací i tvorbě dat, čímž mohou vznikat zbytečné chyby. InduStream jim umí předcházet díky automatickému zobrazení správných informací a pořizování evidenčních dat přímo stroji. Ty zapisují k jednotlivým zakázkám počty kusů, případných zmetků i aktuální stav činnosti. Pomocí aplikace lze také jednoduše evidovat úkony údržby nebo hlásit poruchy. Libovolné údaje se přenášejí do nadřazeného systému, interface lze připravit v podstatě pro jakýkoliv systém typu ERP nebo MES, ale i dalších kategorií.

Do InduStreamu jsou plánovány i další funkce a agendy. Připravuje se například rozšíření "tool managementu", validace výrobních materiálů pomocí přepravních jednotek s 2D nebo RFID označením. Chystá se také napojení na systémy inteligentního skladování WMS s plánem distribuce materiálu, ale zejména pro mezioperační uložení a převozy.

Článek ITeuro, a.s. ze dne středa 3. května 2017

Další články od ITeuro, a.s.

Robert Fárek - nový ředitel společnosti ITeuro

ZETOR nasadí ERP systém Infor SyteLine pro řízení výroby, prodeje a servisu traktorů

Řízení výroby transformátorů s ERP Infor CSI

Zakázková výroba s podporou online konfigurátoru Infor CPQ

Jak na pokročilé řízení výroby a údržby

Jak na výběr informačního systému pro skupinu firem holdingu

Nevhodné řešení informačního systému snižuje zisky podniků i celých holdingů

CPQ konfigurátor zrychluje obchodní, výrobní i plánovací proces

ERP pro řízení diskrétní výroby

Digitalizace výroby a logistiky s podporou ERP Infor CloudSuite Industrial

Digitální podpora výroby

Vzdělávací platforma AdviAcademy pomáhá uživatelům ERP SyteLine

CPQ konfigurátor zakázek pomáhá růstu výroby a odbytu

ERP a specializovaná řešení Infor s dotací EU pro technologie Průmyslu 4.0

Jak na efektivní plánování a rozvrh výroby

InduStream v propojení s ERP Infor SyteLine podpoří výrobu kolejové techniky

ITeuro rozšiřije inovační potenciál IT Clusteru

AdviAcademy pro vzdělávání uživatelů podnikových aplikací

Nová verze Infor CloudSuite Industrial má první české zákazníky

InduStream na konferenci Digitalizace a Průmysl 4.0 v praxi

Rychlé, jednoduché a stabilní předávání výrobních dat do ERP pomocí aplikace InduStream

Digitální transformace ve výrobě vyžaduje kompatibilní ERP

Digitalizace a Průmysl 4.0 v praxi

ERP Infor SyteLine pomůže řídit výrobu dílů pro automobilový průmysl

ERP Infor SyteLine do nových poboček ATA - RACCOON

ERP CloudSuite Industrial zvyšuje produktivitu ve strojírenské výrobě

Upgrade SyteLine ve společnosti Alliance Laundry CE

Plánování výroby s informačním systémem SyteLine

Rozvíjet a zdokonalovat nebo vyměnit podnikový informační systém?

APS systém pro pokročilé plánování a rozvrhování

Infor ERP SyteLine s podporou štítků čárového kódu

IS Infor ERP SyteLine 7: datově propojeno s ekonomickým systémem APSO

Úspěšný upgrade IS Infor ERP SyteLine na verzi 7 ve společnosti GRUND

MS Dynamics CRM s integrovaným SyteLine ERP pro ISAN Radiátory