logo KPCS CZ, s.r.o.
Viktor Nademlýnský

Viktor Nademlýnský

Provozní ředitel společnosti KPCS CZ

LinkedIn

Vedení druhých tak, aby bylo dosaženo cílů, porozumění myšlenkám a potřebám, schopnost vysvětlovat pojmy, ať už technické nebo jiné, mi vždy připadalo jako samozřejmost. Toužil jsem stát se manažerem v IT, studoval jsem, sbíral zkušenosti a postupně jsem se připravoval na další budoucí manažerskou příležitost, která právě teď přišla.

Měl jsem to štěstí, že jsem měl při své práci možnost poznat celou firmu KPCS CZ tzv. do posledního šroubku a také všechny zaměstnance. Budu tu pro ně, naslouchat jim a společně s nimi v souladu se strategií společnosti hledat a navrhovat nová řešení a služby, které budou dále posouvat naši společnost a budou u našich zákazníků propojovat byznys a IT.

V rámci takzvaného onbordingu do mého oddělení každému představím naši firmu, její historii, kulturu, procesy napříč společností, systémy a služby. Je důležité, aby každý věděl, jak věci děláme a proč. Pro mě je zásadní, aby nový kolega dostal koncept a pochopil a věděl právě proč. Při tom začíná pracovat v týmu, který se mu věnuje a ukazuje mu, co a jak chodí v praxi.

Postupně pak dostává na starost určité služby, činnosti a zákazníky. S jejich stále rostoucím počtem bude rozhodně potřeba rozšiřovat náš tým, a to na všech pozicích.