logo KPCS CZ, s.r.o.

Vratislav Břenek

Chief Sales Officer společnosti KPCS CZ

Vratislav Břenek - KPCS CZ, s.r.o.logo KPCS CZ, s.r.o.LinkedIn

Jsem nadšen, že se můžu stát součástí KPCS CZ, která má pověst jednoho z předních hráčů v oboru. Společně s týmem se budeme dál zaměřovat na rozvoj inovací a zvětšování našeho podílu na trhu, ať už jde o stávající nebo nové obchodní příležitosti.

Naše cíle zahrnují posílení partnerství s klienty, zvýšení konkurenceschopnosti našich produktů a služeb a dosažení dlouhodobé udržitelnosti.

Viktor Nademlýnský

Provozní ředitel společnosti KPCS CZ

Viktor Nademlýnský - KPCS CZ, s.r.o.logo KPCS CZ, s.r.o.LinkedIn

Vedení druhých tak, aby bylo dosaženo cílů, porozumění myšlenkám a potřebám, schopnost vysvětlovat pojmy, ať už technické nebo jiné, mi vždy připadalo jako samozřejmost. Toužil jsem stát se manažerem v IT, studoval jsem, sbíral zkušenosti a postupně jsem se připravoval na další budoucí manažerskou příležitost, která právě teď přišla.

Měl jsem to štěstí, že jsem měl při své práci možnost poznat celou firmu KPCS CZ tzv. do posledního šroubku a také všechny zaměstnance. Budu tu pro ně, naslouchat jim a společně s nimi v souladu se strategií společnosti hledat a navrhovat nová řešení a služby, které budou dále posouvat naši společnost a budou u našich zákazníků propojovat byznys a IT.

Viktor Nademlýnský

Ředitel úseku Service Delivery společnosti KPCS CZ

Viktor Nademlýnský - KPCS CZ, s.r.o.logo KPCS CZ, s.r.o.LinkedIn

V rámci takzvaného onbordingu do mého oddělení každému představím naši firmu, její historii, kulturu, procesy napříč společností, systémy a služby. Je důležité, aby každý věděl, jak věci děláme a proč. Pro mě je zásadní, aby nový kolega dostal koncept a pochopil a věděl právě proč. Při tom začíná pracovat v týmu, který se mu věnuje a ukazuje mu, co a jak chodí v praxi.

Postupně pak dostává na starost určité služby, činnosti a zákazníky. S jejich stále rostoucím počtem bude rozhodně potřeba rozšiřovat náš tým, a to na všech pozicích.

Miroslav Knotek

Spoluzakladatel a spoluvlastník společnosti KPCS CZ

Miroslav Knotek - KPCS CZ, s.r.o.logo KPCS CZ, s.r.o.LinkedIn

Získaného ocenění si nesmírně vážíme. Je důkazem, že náš tým disponuje obrovskými zkušenostmi a nejvyššími odbornými znalostmi. Bere v úvahu také to, že k zákazníkům přistupujeme vždy s ohledem na jejich potřeby, navrhujeme pro ně řešení, která jim pomáhají růst, a také to, že nám nejsou lhostejné dopady našeho podnikání, což je pro nás důležité stejně jako obchodní výsledky.

Opakovaně získané ocenění je pro nás potvrzením, že cesta, kterou jdeme k naplnění našich strategických záměrů, je jednoznačně správná. Samozřejmě je to pro nás také závazek do budoucna. Rád bych poděkoval zaměstnancům, zákazníkům a partnerům, bez kterých bychom tohoto obrovského úspěchu nemohli dosáhnout.

Ondřej Výšek

Chief Visionary & Sales Officer společnosti KPCS CZ

Ondřej Výšek - KPCS CZ, s.r.o.logo KPCS CZ, s.r.o.LinkedIn

Zákazník je pro nás vždy na prvním místě, což je součástí strategie a hodnot naší společnosti.

Díky skvělému týmu zaměstnanců, s vášní pro technologie a s lidským přístupem dokážeme firmám pomáhat transformovat jejich podnikání, naplňovat plánované cíle, a podílet se tak na jejich úspěších.

Stránka 1/2 Další >