logo CertiCon a.s.
Vladimír Mařík

Vladimír Mařík

Předseda představenstva společnosti CertiCon

LinkedIn

Jsme velmi potěšeni, že se naší společnosti dlouhodobě daří získávat prestižní ocenění nejen na domácí, ale také zahraniční scéně. Za získáním titulu národního šampiona a ocenění Ruban d´Honneur ve věhlasné soutěži European Business Awards stojí usilovná práce celého týmu a vypovídá o tom, že kvalita našich inženýrů je skutečně na vysoké úrovni.

Neméně významné je pro nás také ocenění CZECH Stability Award. Excelentní hodnocení podtrhuje velmi dobrou ekonomickou situaci a dlouhodobou stabilitu společnosti.

Většina projektů CertiConu realizovaných v poslední době již standardy Průmyslu 4.0 plně splňuje a to samé platí i o projektech ve fázi vývoje. Naše poradenství může přinést žadatelům o dotace spoustu potřebných rad a informací. Průmysl 4.0 je pro české podniky opravdu mimořádně velkou šancí, aby zmodernizovaly své výrobní provozy. Podání kvalitně zpracované dotační žádosti a její následné schválení může firmě přinést výrazný technologický náskok, ze kterého může žít dlouhé roky.

Česká ekonomika je výrazně svázána s německou, a proto je naše orientace na principy Průmyslu 4.0 nezbytná. Český průmysl musí být více napojen na výzkumná centra robotiky a automatizace. Čtvrtá průmyslová revoluce totiž vyžaduje rychlý přenos výsledků z univerzit do praxe.