logo Novicom, s.r.o.

Jindřich Šavel

Ředitel společnosti Novicom

Jindřich Šavel - Novicom, s.r.o.logo Novicom, s.r.o.LinkedIn

Chceme zákazníkům nabídnout kvalitnější a rychlejší pomoc v oblasti počítačové bezpečnosti, nabízet aktuální praktická školení a vzdělávání nejen interních zaměstnanců, ale také svých zákazníků.

Ondřej Tichý

Security Consultant společnosti Novicom

Ondřej Tichý - Novicom, s.r.o.logo Novicom, s.r.o.

Novicom CCM je cloud služba podpory činností manažera kybernetické bezpečnosti, která zvládne 90 % práce se správou a aktualizací dokumentace systému řízení bezpečnosti informací za vás, a navíc za zlomek nákladů.

Primárním cílem využití této služby je splnění legislativního souladu činnosti organizace v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Vladimír Karas

Security Consultant společnosti Novicom

Vladimír Karas - Novicom, s.r.o.logo Novicom, s.r.o.LinkedIn

Účastníci se vzdělávají formou přednášek a seminářů, a dále řešením reálných pracovních úkolů, sdílením trendů, případových studií a předáváním osobních zkušeností z praxe. Kurzy jsou koncipované tak, aby se absolventi seznámili s teorií, a poté byli schopni získané znalosti promítnout do reálné praxe.

Nabídka kurzů reaguje na aktuální legislativní, metodické a technické povinnosti, a na potřeby a trendy na trhu.

Jindřich Šavel

Ředitel společnosti Novicom

Jindřich Šavel - Novicom, s.r.o.logo Novicom, s.r.o.LinkedIn

Našim zákazníkům nabízíme sofistikovanou ochranu síťových systémů, která patří k nejmodernějším na IT trhu. Jsme proto přesvědčeni, že vstupem do platformy SITCO se zařazujeme mezi další inovátory trhu a díky vzájemné spolupráci a sdílení know-how dokážeme našim zákazníkům poskytovat ještě modernější produkty.

Jindřich Šavel

Ředitel společnosti Novicom

Jindřich Šavel - Novicom, s.r.o.logo Novicom, s.r.o.LinkedIn

Jsme velmi rádi, že můžeme rozšířit naši spolupráci se společností ectacom i mimo polský trh. Přístup společnosti Novicom vychází vstříc nadcházejícímu trendu sdíleného zabezpečení ve formě aktivních služeb SOCu, na které se snažíme naše zákazníky připravit.

Pevně věřím, že kombinace unikátních produktů Novicomu s proaktivním a vysoce profesionálním přístupem společnosti ectacom umožní partnerům realizovat úspěšné projekty v oblasti zabezpečení sítě a kybernetické bezpečnosti.

Stránka 1/3 Další >