logo Novicom, s.r.o.

Jindřich Šavel

Ředitel společnosti Novicom

Jindřich Šavel - Novicom, s.r.o.logo Novicom, s.r.o.LinkedIn

V Novicomu jsme nadšeni ze záměru společnosti FIDRIX a způsobu, jakým chce aktivně podporovat naše řešení na českém trhu. Jsme přesvědčeni, že specializovaná distribuce s přidanou hodnotou má význam a může Novicom posunout při prosazování svého unikátního řešení ADDNET - jediného integrovaného DDI/NAC nástroje na trhu.

Chceme zkusit vystoupit ze stínu mnoha značek, které mají ve svém portfoliu klasičtí distributoři, a nabídnout tak našim partnerům podporu a péči na úplně jiné úrovni.

Jindřich Šavel

Ředitel společnosti Novicom

Jindřich Šavel - Novicom, s.r.o.logo Novicom, s.r.o.LinkedIn

Novicom se od této chvíle bude na IT trhu opět prezentovat jakožto samostatný nezávislý výrobce síťových a bezpečnostních řešení. Pro naše stávající partnery i zákazníky to bude znamenat přímočařejší komunikaci, upevnění dosavadních vztahů a lepší perspektivu rozvíjení další spolupráce, včetně uvedení nových produktů a služeb na trh.

Naše rozloučení proběhlo v pozitivní atmosféře s tím, že předpokládáme pokračování spolupráce s několika společnostmi ze skupiny SUDOP v oblasti prodeje řešení Novicomu na úrovni Novicom partnerů.

Přejeme celé skupině SUDOP hodně úspěchů při realizaci své strategie a dosažení cíle patřit mezi top 5 skupin IT dodavatelů v České republice.

Jindřich Šavel

Ředitel společnosti Novicom

Jindřich Šavel - Novicom, s.r.o.logo Novicom, s.r.o.LinkedIn

Chceme zákazníkům nabídnout kvalitnější a rychlejší pomoc v oblasti počítačové bezpečnosti, nabízet aktuální praktická školení a vzdělávání nejen interních zaměstnanců, ale také svých zákazníků.

Ondřej Tichý

Security Consultant společnosti Novicom

Ondřej Tichý - Novicom, s.r.o.logo Novicom, s.r.o.

Novicom CCM je cloud služba podpory činností manažera kybernetické bezpečnosti, která zvládne 90 % práce se správou a aktualizací dokumentace systému řízení bezpečnosti informací za vás, a navíc za zlomek nákladů.

Primárním cílem využití této služby je splnění legislativního souladu činnosti organizace v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Vladimír Karas

Security Consultant společnosti Novicom

Vladimír Karas - Novicom, s.r.o.logo Novicom, s.r.o.LinkedIn

Účastníci se vzdělávají formou přednášek a seminářů, a dále řešením reálných pracovních úkolů, sdílením trendů, případových studií a předáváním osobních zkušeností z praxe. Kurzy jsou koncipované tak, aby se absolventi seznámili s teorií, a poté byli schopni získané znalosti promítnout do reálné praxe.

Nabídka kurzů reaguje na aktuální legislativní, metodické a technické povinnosti, a na potřeby a trendy na trhu.

Stránka 1/3 Další >