logo

PIKE ELECTRONIC na konferenci AITISM 09 v Indickém Ranchi

9.12. 2009 začal 2. ročník mezinárodní konference AITISM 09, která se skládá z odborných seminářů a prezentace firem zabývajících se dodávkami technologií a know-how do metalurgického průmyslu.

Konference AITISM 09 (Automatizace a informační technologie ve výrobě železa a oceli)se koná na půdě Výzkumného střediska železa a oceli v Indickém městě Ranchi. Konference trvá tři dny a své zástupce zde má i Česká republika, znalosti zde prezentují společnosti ITA spol. s r.o. a PIKE ELECTRONIC, spol. s r.o.

Zástupci českých společností budou na konferenci prezentovat své poznatky z oblasti metalurgických modelů pro 2. úroveň řízení a využití SOA technologií v ocelárnách a hutích. "Je nám ctí, že můžeme na odborné konferenci před odborníky z Asie prezentovat výsledky svých zkušeností, které sbíráme na projektech po celém světě již 20 let a kombinujeme je se znalostmi moderních směrů v oblasti IT, jakou bezesporu SOA je," uvedl pan Vladimír Zítko, ředitel divize procesní automatizace firmy PIKE ELECTRONIC.

PIKE ELECTRONIC, spol. s r.o. dodává již 18 let software pro průmyslovou automatizaci v ocelárenském průmyslu a realizuje zakázky po celém světě pro všechny typy oceláren a hutí. Jeho vizualizační řešení DotView se stalo standardem pro společnost SMS Siemag se kterou dlouhodobě spolupracuje. ITA spol. s r.o. se věnuje tvorbě algoritmů a programová řešení pro válcovací tratě.

"Účastí na této konferenci bychom rádi navázali kontakty s ocelárenskými koncerny v Indii, kde je velký potenciál pro rozvoj našich aktivit. V dnešní době je nezbytné přicházet k zákazníkům ne pouze jako subdodavatel, ale především jako dodavatel kompletního softwarového systému od řídících automatů po ERP systémy", dodal Josef Fischer, president společnosti PIKE ELECTRONIC.

Další články k tématům - AITISM - automatizace - ELECTRONIC - ITA - konference - PIKE - SOA - Vladimír Zítko - Josef Fischer

Článek ze dne 10. prosince 2009 - čtvrtek

Další články od PIKE ELECTRONIC, spol. s r.o.