logo Dial Telecom a.s.

Rozvoj WAN sitě NET4GAS zajistí Dial Telecom

Dial Telecom uspěl ve výběrovém řízení na správu IT sítě WAN společnosti NET4GAS, s.r.o. Zakázka v délce trvání 5 let dosahuje hodnoty více než 80 milionů korun a obsahuje zejména správu existující síťové infrastruktury energetické společnosti.

Součástí pětileté spolupráce bude však také participace na probíhajících i plánovaných projektech pro rozvoj sítí WAN/LAN. V rámci zakázky zabezpečí Dial Telecom chod více než 160 lokalit společnosti NET4GAS v 11 krajích České republiky - celkem s 350 aktivními síťovými zařízeními a s 1 600 km tras dálkových a areálových optických a metalických kabelů.

Dodávané řešení správy WAN je ojedinělé zejména v nárocích na vysokou bezpečnost a dostupnost služeb, která se promítá do konečné úrovně smlouvy SLA mezi oběma subjekty. Požadavky na přísné zabezpečení vychází z odpovědnosti NET4GAS za energetickou bezpečnost ČR a bezproblémovou vnitrostátní i mezinárodní přepravu a dodávky zemního plynu s přesahem do celého středoevropského regionu.

Jiří Kutílek, manažer oddělení maloobchodu společnosti Dial Telecom, o dodané technologii zabezpečení sítě říká: "Řešení bezpečnosti sítě pro NET4GAS je samozřejmě víceúrovňové a vychází z potřeb a identifikovaných rizik. Toto zabezpečení je jak fyzické, z hlediska umístění klíčové infrastruktury, tak i logické z hlediska topologie sítě."

Zároveň jsou realizována také opatření týkající se redundance klíčových komponent, řízení IT i non-IT přístupů, IT bezpečnosti a proaktivních dohledů.

Svou roli při splnění kvalifikačních kritérií sehrála i 13letá zkušenost Dial Telecomu s poskytováním datových služeb českým i zahraničním partnerům a předchozí úspěšná spolupráce se společností NET4GAS.

NET4GAS je dceřiná firma energetického giganta RWE, je držitelem licence pro přepravu plynu v České republice a do značné míry odpovídá za energetickou bezpečnost státu.

Zdeněk Haloda, IT Manager společnosti NET4GAS, k tomu dodává: "Dial Telecom spolupracuje se skupinou RWE již řadu let. V této veřejné zakázce opět prokázal schopnost flexibility, výborné zákaznické orientace a nabídl nejlepší poměr mezi cenou a designem požadované služby. Tím Dial Telecom obhájil své místo mezi IT partnery, o které se může NET4GAS v nové strategii řízení společnosti opřít."

Spuštění služeb pro NET4GAS je plánováno na začátek května 2013.

Další články k tématům - energetika - infrastruktura - LAN - SLA - WAN - Jiří Kutílek - Zdeněk Haloda

Článek Dial Telecom a.s. ze dne 22. března 2013 - pátek

Další články od Dial Telecom a.s.