logo Easy Software s.r.o.

Analýza produktové návratnosti investic s využitím BI

Easy Business Intelligence poskytuje snadnou analýzu geografické a produktové návratnosti investic - náklady, příjmy, výdaje na reklamu, údaje o prodeji apod. Tato funkce je užitečná pro každou společnost, která prodává více produktů nebo služeb na jednom nebo více trzích.

Uživatel tak získává reálný vhled do svých obchodních aktivit - to vše díky vizuálním panelům s globálními filtry a vícerozměrnými pohledy. Díky modulům trendů může navíc snadno porovnat své současné obchodní údaje s jinými časovými obdobími.

Pod označením BI (Business Intelligence) si lze představit prakticky jakýkoli nástroj, který dokáže transformovat stávající data do praktických znalostí (inteligence) souvisejících s obchodem. Nebo dokonce jen výsledek takového procesu - samotnou znalost.

Dobrá strategická a taktická obchodní rozhodnutí organizace by přirozeně měla být těmito znalostmi vždy podložena. Předtím je však třeba najít všechny informace mající nějakou obchodní hodnotu.

A právě proto jsme do Easy Project přidali funkci BI - abychom našim zákazníkům pomohli najít odpovědi mající obchodní hodnotu. Co to přesně znamená?

S funkcí Easy Projet BI budete vždy v obraze:

Jak funguje funkce Easy Project BI

Funkce Easy Project BI zpřístupňuje a analyzuje vaše stávající datové sady uložené v Easy Projectu + umožňuje načíst data uložená mimo Easy Project, například ze služby Google Ads.

Usnadňuje získání obchodních informací v reálném čase pomocí Easy Project Business Dashboards, kde můžete v jediném informačním panelu propojit své osobní náklady, ostatní náklady, příjmy, CRM, náklady na Google Ads kampaň a další důležité obchodní informace.

Analytická zjištění jsou prezentována ve formě reportů, shrnutí, dashboardů, grafů a diagramů, takže vám poskytují podrobný vhled do stavu vašich obchodních aktivit.

Mezi výsledné obchodní informace se řadí:

Easy Business Intelligence poskytuje snadnou analýzu geografické a produktové návratnosti investic - řekne vám, které segmenty mají nejvyšší ziskovost: návratnost investic = výnosy / náklady (kampaně Google Ads, mzdy, ostatní náklady).

Další články k tématům - analýza - CRM - dashboard - Google - investice - náklady - obchod - trendy - úcetnictví - webinář - zdarma

Článek Easy Software s.r.o. ze dne 6. září 2019 - pátek

Další články od Easy Software s.r.o.