logo Český telekomunikační úřad
Hana Továrková

Hana Továrková

Předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu

nic

Poskytovatelé služeb přístupu k internetu mají již skoro rok povinnost v rámci smluvních dokumentů uvádět konkrétní hodnoty rychlostí vašeho připojení - u internetu v pevném místě např. rychlost běžně dostupnou nebo minimální. Pokud takových rychlostí nedosahujete, což si můžete ověřit nástrojem NetTest, můžete službu reklamovat.

Domníváme se, že právě certifikované měření významně usnadní běžným uživatelům případnou reklamaci, protože odpadnou starosti s tím, jak výsledek uložit a mít tak pro poskytovatele služby potřebný doklad.

Na přijetí transpoziční novely zákona o elektronických komunikacích jsme společně s našimi partnery usilovně pracovali dlouhou dobu. Její schválení umožní rozvoj tak dynamického oboru, jako jsou elektronické komunikace.

Jsme proto velice rádi, že novela byla přijata, a věříme, že nejen spotřebitelé budou využívat svých nově získaných práv.

Podpora, které se původní verzi novely Zákona o elektronických komunikacích dostalo již dříve ve Sněmovně, pro mě znamená velkou naději, že i tentokrát budou poslanci hlasovat pro zájmy spotřebitelů. Snad se schválení dostane v poslední předvolební schůzi Sněmovny včas na program a novela tzv. nespadne pod stůl. To by pro český telekomunikační trh znamenalo obrovskou brzdu rozvoje, zejména v oblasti ochrany spotřebitele.

Na novelu ZEK čekáme jako úřad netrpělivě z mnoha důvodů. Mimo jiné by umožnila snazší přechod mezi poskytovateli internetu nebo koncepčnější a účinnější přístup k otázce, jak podpořit osoby s handicapem tak, aby pro ně byly služby stejně dostupné jako pro ostatní.

Za sebe mohu říct, že zájmy spotřebitele jsou pro mě prioritou.

Neschválení transpoziční novely zákona o elektronických komunikacích nás mrzí. Tato novela zcela v souladu s politikou EU mimo jiné významně zlepšovala ochranu soukromí spotřebitele a i jinak pozitivně upravovala podmínky pro trh elektronických komunikací, který je velmi dynamický a stávající právní úprava je v mnoha oblastech již zastaralá.

Věříme, že Poslanecká sněmovna svůj původní postoj i v krátkém zbývajícím čase do voleb potvrdí.

Věřím, že srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací přispěje k dalšímu zlepšení orientace spotřebitele na trhu.

Poskytovatelé služeb budou motivováni k rychlejší úpravě nabídek a tím i k rozvoji konkurenčního prostředí.

Výsledky aukční fáze a zájem o nabízené kmitočty ukazují, že jsme podmínky výběrového řízení nastavili správně pro dosažení jejich cílů. Pro prohloubení hospodářské soutěže je jistě dobrou zprávou, že svoji pozici posílí i vstoupí noví operátoři v pásmu 3400 - 3800 MHz.

Celková částka je 5,596 mld. Kč, což je vyšší částka, než bylo očekáváno.

Vážíme si především práce výkonných pracovníků v terénu, ať už zaměstnanců České pošty nebo techniků operátorů, kteří se i v nepříznivých podmínkách snaží zajistit svým zákazníkům v maximálním možném rozsahu a kvalitě dostupnost svých služeb.

Jsme průběžně informováni o situaci a obtížích, se kterými se podnikatelé na trhu musí vyrovnat, víme o přijímaných opatřeních a snažíme se jim v nich pomoci.

Spolupráce s Markem Ebertem byla vždy konstruktivní a odborník jeho zkušeností bude pro Radu nezpochybnitelným přínosem.

Ministerstvo v závěrech ze svého šetření učinilo konec zbytečným spekulacím a já se mohu plně věnovat práci na ČTÚ, především přípravě aukce, která, přinese levnější cenu mobilních služeb.

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad