logo Český telekomunikační úřad

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Český telekomunikační úřad v návaznosti na připomínky BEREC a Evropské komise znovu analyzoval relevantní trh č. 3 - velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám. Na základě zjištění připravil nový návrh analýzy s konkrétními návrhy dočasných opatření.

Úřad dospěl v souladu s BEREC a dalšími odbornými názory k závěru, že trh není v časovém horizontu až 2 let efektivně konkurenčním trhem. Působí na něm podniky s významnou tržní silou a v této době se neprojeví účinky povinností vyplývajících z proběhlé aukce kmitočtů 700 MHz.

Je proto třeba naléhavě jednat v zájmu ochrany hospodářské soutěže a ochrany zájmů uživatelů dle čl. 32 odst. 10 Kodexu a § 131 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích a zavést dočasná opatření, a to zejména taková, která zabrání vytlačování některých menších soutěžitelů z maloobchodního trhu.

"Český telekomunikační úřad je úřadem regulačním, proto jsem přesvědčena, že ceny, které jsou jedny z nejvyšších v Evropě, se musí pokusit regulací ovlivnit. Právo nám tu možnost dává. Rada nepovažovala za ospravedlnitelné nečinně přihlížet. Doufáme, že konkrétní navrhované regulační balíčky přispějí k snížení cen na maloobchodním trhu," říká Hana Továrková, předsedkyně Rady ČTÚ.

Ceny mobilních služeb v České republice jsou podle srovnání Evropské komise nejvyšší v celé Evropské unii. Podle analýzy společnosti Cable.co.uk pak platí zákazníci na hromadném trhu v České republice za mobilní datové služby až třetí nejvyšší ceny v rámci EU.

Konkrétně cena za 1 GB mobilních dat je v České republice o 200% vyšší než průměr EU a téměř šestinásobná oproti průměru ostatních zemí V4.

Jedná se o dlouhodobý trend poslední dekády, kdy ceny mobilních služeb, zejména pak ceny mobilních dat, patří dlouhodobě mezi nejdražší v Evropě.

Ceny za mobilní data nabízené třemi hlavními síťovými operátory na velkoobchodním trhu jsou téměř dvakrát vyšší než již velmi vysoké maloobchodní ceny.

To z maloobchodního trhu postupně vytlačuje konkurenci atraktivních nabídek mimo nabídek stávajících tří mobilních operátorů.

V roce 2021 T-Mobile vypověděl velkoobchodní smlouvy velké části menších virtuálních operátorů ve své síti. Na velkoobchodním trhu tedy existuje nejistota smluvních vztahů mezi třemi velkými síťovými operátory a virtuálními operátory.

Není vyloučeno, že se podobná situace může kdykoliv opakovat, mj. protože velkoobchodní smlouvy běžně obsahují právo síťových operátorů bez udání důvodů smlouvy v poměrně krátké tříměsíční době vypovědět.

Situace na mobilním trhu je tedy velmi vážná a nutně vyžaduje regulační zásah.

Úřad tedy na základě provedené analýzy navrhuje stanovit společnosti O2, T-Mobile i Vodafone jako podniky s významnou tržní silou, což Úřadu umožňuje nařídit jim dočasné dodržování stanovených povinností, v zájmu ochrany hospodářské soutěže a ochrany uživatelů.

Těmto operátorům Úřad navrhuje uložit povinnosti nabídnout ve všech svých stávajících smlouvách o přístupu k mobilním sítím dva regulační balíčky s předem definovaným obsahem mobilních služeb.

Regulace cen balíčků proběhne formou zákazu stlačování marží v kombinaci se stanovením maximální výše velkoobchodní ceny regulovaných balíčků.

Všichni tři mobilní síťoví operátoři budou povinni umožnit přístup za nediskriminačních podmínek k oběma balíčkům i u nově uzavíraných smluvních vztahů s virtuálními operátory.

Regulace bude časově omezená na 18 měsíců od účinnosti nápravných opatření.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne čtvrtek 17. března 2022

Další články od Český telekomunikační úřad

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Nabídka zaměstnání