logo

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Český telekomunikační úřad v návaznosti na připomínky BEREC a Evropské komise znovu analyzoval relevantní trh č. 3 - velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám. Na základě zjištění připravil nový návrh analýzy s konkrétními návrhy dočasných opatření.

Úřad dospěl v souladu s BEREC a dalšími odbornými názory k závěru, že trh není v časovém horizontu až 2 let efektivně konkurenčním trhem. Působí na něm podniky s významnou tržní silou a v této době se neprojeví účinky povinností vyplývajících z proběhlé aukce kmitočtů 700 MHz.

Je proto třeba naléhavě jednat v zájmu ochrany hospodářské soutěže a ochrany zájmů uživatelů dle čl. 32 odst. 10 Kodexu a § 131 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích a zavést dočasná opatření, a to zejména taková, která zabrání vytlačování některých menších soutěžitelů z maloobchodního trhu.

"Český telekomunikační úřad je úřadem regulačním, proto jsem přesvědčena, že ceny, které jsou jedny z nejvyšších v Evropě, se musí pokusit regulací ovlivnit. Právo nám tu možnost dává. Rada nepovažovala za ospravedlnitelné nečinně přihlížet. Doufáme, že konkrétní navrhované regulační balíčky přispějí k snížení cen na maloobchodním trhu," říká Hana Továrková, předsedkyně Rady ČTÚ.

Ceny mobilních služeb v České republice jsou podle srovnání Evropské komise nejvyšší v celé Evropské unii. Podle analýzy společnosti Cable.co.uk pak platí zákazníci na hromadném trhu v České republice za mobilní datové služby až třetí nejvyšší ceny v rámci EU.

Konkrétně cena za 1 GB mobilních dat je v České republice o 200% vyšší než průměr EU a téměř šestinásobná oproti průměru ostatních zemí V4.

Jedná se o dlouhodobý trend poslední dekády, kdy ceny mobilních služeb, zejména pak ceny mobilních dat, patří dlouhodobě mezi nejdražší v Evropě.

Ceny za mobilní data nabízené třemi hlavními síťovými operátory na velkoobchodním trhu jsou téměř dvakrát vyšší než již velmi vysoké maloobchodní ceny.

To z maloobchodního trhu postupně vytlačuje konkurenci atraktivních nabídek mimo nabídek stávajících tří mobilních operátorů.

V roce 2021 T-Mobile vypověděl velkoobchodní smlouvy velké části menších virtuálních operátorů ve své síti. Na velkoobchodním trhu tedy existuje nejistota smluvních vztahů mezi třemi velkými síťovými operátory a virtuálními operátory.

Není vyloučeno, že se podobná situace může kdykoliv opakovat, mj. protože velkoobchodní smlouvy běžně obsahují právo síťových operátorů bez udání důvodů smlouvy v poměrně krátké tříměsíční době vypovědět.

Situace na mobilním trhu je tedy velmi vážná a nutně vyžaduje regulační zásah.

Úřad tedy na základě provedené analýzy navrhuje stanovit společnosti O2, T-Mobile i Vodafone jako podniky s významnou tržní silou, což Úřadu umožňuje nařídit jim dočasné dodržování stanovených povinností, v zájmu ochrany hospodářské soutěže a ochrany uživatelů.

Těmto operátorům Úřad navrhuje uložit povinnosti nabídnout ve všech svých stávajících smlouvách o přístupu k mobilním sítím dva regulační balíčky s předem definovaným obsahem mobilních služeb.

Regulace cen balíčků proběhne formou zákazu stlačování marží v kombinaci se stanovením maximální výše velkoobchodní ceny regulovaných balíčků.

Všichni tři mobilní síťoví operátoři budou povinni umožnit přístup za nediskriminačních podmínek k oběma balíčkům i u nově uzavíraných smluvních vztahů s virtuálními operátory.

Regulace bude časově omezená na 18 měsíců od účinnosti nápravných opatření.

Článek ze dne 17. března 2022 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Nabídka zaměstnání