logo

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Úspěšným účastníkům po doplacení části ceny, která převýšila jimi složenou záruku, vydal ČTÚ 18. 1. 2021 rozhodnutí o udělení přídělů rádiových kmitočtů. Celková dosažená cena za všechny aukční bloky dosáhla 5,596 mld. Kč.

Výběrové řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz, realizované formou aukce, vyhrály společnosti CentroNet, a.s., Nordic Telecom 5G a.s., O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.

Výběrové řízení za účelem přidělení rádiových kmitočtů pro sítě 5G vyhlásil ČTÚ po opakované veřejné konzultaci návrhu podmínek dne 7. 8. 2020.

Po zhodnocení žádostí z hlediska podmínek stanovených v kapitole 9 Vyhlášení výběrového řízení ČTÚ konstatoval, že žádosti všech žadatelů splnily stanovené podmínky.

Elektronická aukce byla zahájena 10. 11. 2020, kdy po ověření funkčnosti EAS (Elektronický aukční systém Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových) ČTÚ přistoupil k zahájení prvního aukčního kola

Aukce pokračovala v pracovních dnech až do 13. 11. 2020, kdy skončila ve 20. aukčním kole vyrovnáním nabídky s poptávkou v souladu s aukčním řádem.

Přihlášku podaly společnosti:

Vítězi se staly společnosti:

Protože ve stanovené lhůtě ČTÚ neobdržel dohodu všech vítězů aukce o rozdělení abstraktních aukčních bloků a obdržel pouze dohodu O2 Czech Republic a.s. s T-Mobile Czech Republic a.s. o umístění v sousedních blocích v pásmu 700 MHz, byly abstraktní aukční bloky přiřazeny k jednotlivým konkrétním úsekům rádiových kmitočtů postupem podle aukčního řádu losem.

15. 12. 2020 provedl ČTÚ za účasti notáře, členů výběrové komise a zástupců žadatelů Nordic Telecom 5G a.s., O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s. losování.

V pásmu 700 MHz vylosovala jako první společnost Vodafone Czech Republic a.s. blok rádiových kmitočtů 723 - 733 a 778 - 788 MHz.

Z dohody o umístění v sousedních blocích v pásmu 700 MHz uzavřené mezi O2 Czech Republic a.s. a T-Mobile Czech Republic a.s. pak vyplynulo, že společnost T-Mobile Czech Republic a.s. získá blok rádiových kmitočtů 713 - 723 a 768 - 778 MHz a O2 Czech Republic a.s. blok 703 - 713 a 758 - 768 MHz.

V pásmu 3400 - 3600 MHz proběhlo losování o bloky, jejichž přiřazení ke konkrétním kmitočtům nebylo pevně určeno aukčním řádem.

Jako první losovala společnost Vodafone Czech Republic a.s., která si vylosovala blok 3560 - 3580 MHz.

Jako druhý si vylosovala společnost O2 Czech Republic a.s. blok 3540 - 3560 MHz.

Zbývající blok 3580 - 3600 MHz tak byl přiřazen společnosti Nordic Telecom 5G a.s.

Po provedeném přiřazení kmitočtů ČTÚ vydal neúspěšným účastníkům aukce rozhodnutí o zamítnutí jejich žádostí a v návaznosti na nabytí právní moci těchto rozhodnutí jim pak Úřad vrátil složenou finanční záruku.

Přehled přidělených bloků kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz:

Článek ze dne 26. ledna 2021 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Nabídka zaměstnání