logo Český telekomunikační úřad

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Úspěšným účastníkům po doplacení části ceny, která převýšila jimi složenou záruku, vydal ČTÚ 18. 1. 2021 rozhodnutí o udělení přídělů rádiových kmitočtů. Celková dosažená cena za všechny aukční bloky dosáhla 5,596 mld. Kč.

Výběrové řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz, realizované formou aukce, vyhrály společnosti CentroNet, a.s., Nordic Telecom 5G a.s., O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.

Výběrové řízení za účelem přidělení rádiových kmitočtů pro sítě 5G vyhlásil ČTÚ po opakované veřejné konzultaci návrhu podmínek dne 7. 8. 2020.

Po zhodnocení žádostí z hlediska podmínek stanovených v kapitole 9 Vyhlášení výběrového řízení ČTÚ konstatoval, že žádosti všech žadatelů splnily stanovené podmínky.

Elektronická aukce byla zahájena 10. 11. 2020, kdy po ověření funkčnosti EAS (Elektronický aukční systém Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových) ČTÚ přistoupil k zahájení prvního aukčního kola

Aukce pokračovala v pracovních dnech až do 13. 11. 2020, kdy skončila ve 20. aukčním kole vyrovnáním nabídky s poptávkou v souladu s aukčním řádem.

Přihlášku podaly společnosti:

Vítězi se staly společnosti:

Protože ve stanovené lhůtě ČTÚ neobdržel dohodu všech vítězů aukce o rozdělení abstraktních aukčních bloků a obdržel pouze dohodu O2 Czech Republic a.s. s T-Mobile Czech Republic a.s. o umístění v sousedních blocích v pásmu 700 MHz, byly abstraktní aukční bloky přiřazeny k jednotlivým konkrétním úsekům rádiových kmitočtů postupem podle aukčního řádu losem.

15. 12. 2020 provedl ČTÚ za účasti notáře, členů výběrové komise a zástupců žadatelů Nordic Telecom 5G a.s., O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s. losování.

V pásmu 700 MHz vylosovala jako první společnost Vodafone Czech Republic a.s. blok rádiových kmitočtů 723 - 733 a 778 - 788 MHz.

Z dohody o umístění v sousedních blocích v pásmu 700 MHz uzavřené mezi O2 Czech Republic a.s. a T-Mobile Czech Republic a.s. pak vyplynulo, že společnost T-Mobile Czech Republic a.s. získá blok rádiových kmitočtů 713 - 723 a 768 - 778 MHz a O2 Czech Republic a.s. blok 703 - 713 a 758 - 768 MHz.

V pásmu 3400 - 3600 MHz proběhlo losování o bloky, jejichž přiřazení ke konkrétním kmitočtům nebylo pevně určeno aukčním řádem.

Jako první losovala společnost Vodafone Czech Republic a.s., která si vylosovala blok 3560 - 3580 MHz.

Jako druhý si vylosovala společnost O2 Czech Republic a.s. blok 3540 - 3560 MHz.

Zbývající blok 3580 - 3600 MHz tak byl přiřazen společnosti Nordic Telecom 5G a.s.

Po provedeném přiřazení kmitočtů ČTÚ vydal neúspěšným účastníkům aukce rozhodnutí o zamítnutí jejich žádostí a v návaznosti na nabytí právní moci těchto rozhodnutí jim pak Úřad vrátil složenou finanční záruku.

Přehled přidělených bloků kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz:

Článek Český telekomunikační úřad ze dne úterý 26. ledna 2021

Další články od Český telekomunikační úřad

Jednostranná změna tarifu ze strany operátora musí být oznámena jasně a srozumitelně

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Nabídka zaměstnání