logo Český telekomunikační úřad

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

ČTÚ úspěšně dokončil aukční fázi podávání nabídek na jednotlivé aukční bloky nabízené v kmitočtových pásmech pro budoucí sítě 5. generace. Dražené kmitočty si rozdělilo 5 subjektů - v aukci byly úspěšně přiděleny všechny nabídnuté bloky.

"Výsledky aukční fáze a zájem o nabízené kmitočty ukazují, že jsme podmínky výběrového řízení nastavili správně pro dosažení jejich cílů. Pro prohloubení hospodářské soutěže je jistě dobrou zprávou, že svoji pozici posílí i vstoupí noví operátoři v pásmu 3400 - 3800 MHz. Celková částka je 5,596 mld. Kč, což je vyšší částka, než bylo očekáváno," říká Hana Továrková, předsedkyně Rady ČTÚ.

Vydražené kmitočty jsou důležité pro další technologickou inovaci na českém mobilním trhu, především pak rozvoj budoucích sítí 5. generace.

Výsledky aukce kmitočtů:

Ačkoliv se všechny subjekty účastnily aukce aktivně, dva subjekty nakonec úspěšní nebyly - společnost PODA a.s. a Sev.en Innovations a.s.

Vyjádření MPO k aukci kmitočtů

Aukce kmitočtů pro chytré mobilní sítě 5G v pásmu 700 MHz, kterou v pátek 13. 11. 2020 uzavřel Český telekomunikační úřad (ČTÚ), proběhla podle ministerstva průmyslu a obchodu úspěšně.

"Vnímáme to s ministrem Havlíčkem jednoznačně tak, že se zvýší konkurence a tím i tlak na snížení cen," píše náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko v příloze Česká inovace na webu Českénoviny.cz.

Výhodou této aukce je, že na rozdíl od minulosti nesázela vše jen na nepravděpodobnou variantu příchodu velkého 4. operátora, ale přinesla i další nástroje, jak na snižování cen tlačit.

Na základě zadání vlády ČTÚ připravil aukci, která přináší unikátní řešení prostřednictvím cenově orientovaného národního roamingu i pro menší hráče na trhu.

Ve zkratce to znamená, že poprvé v historii bude moci ČTÚ stanovit ceny pro využití sítě dalších operátorů na základě výkazu reálných nákladů operátorů. Doposud musel ČTÚ vycházet z cen, které operátoři vykazují na trhu.

Díky tomu umožní těmto menším hráčům možnost působit v celé síti, a to za nízké ceny, které vytvoří velmi silnou konkurenci současným hráčům.

Takoví hráči na mobilním trhu budou nyní tři:

Registrujeme i stížnosti všech tří velkých hráčů, které míří do značné míry právě na cenově orientovaný národní roaming. I jejich stížnosti však právě ukazují, že právě toto je to opatření, které míří právě na zvýšení konkurence.

Nicméně ČTÚ všechny žaloby operátorů na předběžné opatření u soudu vyhrál, tedy i to ukazuje, že tato cesta je vhodná.

Na druhé straně právě současní tři velcí hráči vysoutěžili pásmo 700 MHz a mají nyní možnost ukázat, že na ní budou rozvíjet digitální infrastrukturu v České republice, jak avizovali.

Ukazuje se tedy, že nové nastavení aukce oproti té původní verzi z roku 2019 je výrazně přínosnější pro občany i pro ekonomiku. V minulých deseti letech nepřinesl ČTÚ řešení, které by reálně snížilo ceny dat na úroveň srovnatelnou s vyspělými evropskými zeměmi.

Příležitosti pro příchod 4. operátora se propásly už dříve. A očekávání ČTÚ v roce 2019, že se takovýto operátor náhle objeví, byla už tehdy v kontrastu s konzultacemi zástupců ministerstva a vlády s potenciálními investory, kteří rázně odmítali, že by tato příležitost pro ně byla jakkoli investičně zajímavá.

Původní návrh aukce z roku 2019 tedy jen opakoval model z minulosti a zabetonoval by současnou situaci možná na dalších 10 let. Vláda tedy musela zatáhnout za záchrannou brzdu a vyzvat ČTÚ, ať připraví takový model aukce, který bude podporovat vyšší míru konkurence na různých úrovních infrastruktury.

Díky novému modelu cenově orientovaného národního roamingu i pro menší hráče na trhu, dochází nyní k výrazné změně.

Díky možnosti národního roamingu pro operátory, kteří vysoutěžili kmitočty v pásmech 3,4 - 3,8 GHz, bude vytvořen reálný tlak na další snížení cen mobilních tarifů. O tom jsme s ministrem Havlíčkem přesvědčeni.

Také díky přizpůsobení části pásma 3,4 GHz pro potřeby průmyslu tato aukce zareagovala na opodstatněné potřeby české ekonomiky, které napomohou její modernizaci a digitalizaci. I díky tomu je tato aukce inovativní a dobře reaguje na českou strategii rozvoje 5G sítí.

Jsme tedy rádi, že se ČTÚ podařilo splnit cíl aukce už v letošním roce. A to i přes koronavirovou krizi a s více než očekávaným výnosem pro státní rozpočet.

Výnos ale není to hlavní - hlavní je, že tato aukce přinesla rázná opatření, která zesílí tlak na ceny mobilních tarifů a posuneme se i zde na úroveň nejvyspělejších zemí.

Kontakt - Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu

Další články k tématům - 5G - aukce kmitočtů - Průmysl 4.0 - Hana Továrková

Článek Český telekomunikační úřad ze dne pátek 13. listopadu 2020

Další články od Český telekomunikační úřad

Pětičlená Rada ČTÚ je opět kompletní

Jednostranná změna tarifu ze strany operátora musí být oznámena jasně a srozumitelně

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Nabídka zaměstnání