logo DNS a.s.
Pavel Klimuškin

Pavel Klimuškin

Výkonný ředitel společnosti DNS

LinkedIn

Osamostanění divize HItachi je důležitým krokem pro DNS, neboť potenciál českého trhu vyžaduje zvýšenou podporu.

Rozhodnutí pracovat pro DNS bylo podmíněno několika faktory. Prvním je, že oblast ICT je dynamický obor plný zajímavých lidí a projektů.

Druhým faktorem byla možnost využít zkušenosti, které jsem získal v oblasti distribuce, práce pro světového výrobce i koncového zákazníka. A v neposlední řadě mne oslovila velmi příjemná firemní kultura.