logo DNS a.s.

Tomáš Prejda

Marketingový manažer společnosti DNS

Tomáš Prejda - DNS a.s.logo DNS a.s.LinkedIn

V DNS vidím příležitost využít předního postavení na trhu IT distribuce, zviditelnit přidanou hodnotu našich služeb pro naše výrobce a obchodní partnery, a být prospěšný IT komunitě.

Zároveň mě láká šíře a různorodost produktového portfolia a poskytovaných služeb včetně těch marketingových.

Stanislav Šmolík

Generální ředitel společnosti DNS

Stanislav Šmolík - DNS a.s.logo DNS a.s.LinkedIn

Podle statistického úřadu se pouze 5% firem povede dosáhnout 20 let existence. Nejenom že DNS už slouží ICT ekosystému o pět let více, ale současně je silnou a zdravou firmou připravenou na dalších minimálně 25 let.

Do dalších let jdeme s vizí, že tvoříme distribuci pro budoucnost a těšíme se na tuto cestu ve spolupráci s našimi vendory a partnery.

David Pankiv

Provozní ředitel společnosti DNS

David Pankiv - DNS a.s.logo DNS a.s.LinkedIn

ICT UNIE je významným subjektem v oboru informačních technologií. Jako Value Add Distributor mnoha z nejvýznamnějších dodavatelů a výrobců ICT se cítíme být povinováni, stát se součástí sdružení, které spoluvytváří koncepci ICT v ČR a tím i její budoucnost.

Disponujeme mnoha službami odborníků v různých oblastech a informacemi o strategických záměrech celosvětových výrobců, které mohou přispět do diskuse o cílových konceptech a řešeních, které mají vliv na fungování ICT v ČR.

Martin Kříž

Finanční ředitel CZ/SK společnosti DNS

Martin Kříž - DNS a.s.logo DNS a.s.LinkedIn

Již delší dobu jsme vnímali požadavky na přesné, komplexní a digitalizované informace o termínech dodání zboží, které s narůstajícími problémy v této oblasti získaly ještě větší důležitost v rámci budování úspěšných obchodních vztahů. Současně se snažíme svým zákazníkům vycházet vstříc i v oblasti financování jejich projektů. Vzhledem k tomu, že práce na dálku je stále běžnější a DNS není v tomto směru rozhodně výjimkou, museli jsme část své činnosti změnit tak, aby více vyhovovala externím i interním potřebám.

Nadále budeme pracovat na digitalizaci svých procesů, abychom vytvořili podmínky pro efektivní obsluhu zákaznických požadavků, a např. tak umožnili svým zákazníkům jednodušší realizaci objednávek prostřednictvím DNS Marketplace, při současném zachování vysoké úrovně poskytovaných služeb.

Pro obchodní partnery pořádáme také workshopy, kde je seznamujeme s novými technologiemi a možnostmi, které přispívají k naplnění potřeb jejich zákazníků.

Stanislav Šmolík

Generální ředitel společnosti DNS

Stanislav Šmolík - DNS a.s.logo DNS a.s.LinkedIn

Mým cílem je posílit pozici firmy v oblasti automatizace, digitálních procesů a dosáhnout vyšší úrovně přidané hodnoty pro naše vendory a partnery. Rád bych se svými kolegy přenastavil firmu tak, aby určovala trendy v komplexních řešeních ICT v dynamicky se měnícím světě okolo nás.

VAD distributor už není pouze prodejce produktů a logistických procesů, ale zároveň poskytovatel finančních služeb, marketingových nástrojů a služeb, zajišťujících komplexní projekty od architektury řešení, kompletaci subdodávek po rozvojové návrhy zohledňující nejmodernější trendy.

Stránka 1/9 Další >