logo DNS a.s.

David Pankiv

Provozní ředitel společnosti DNS

David Pankiv - DNS a.s.logo DNS a.s.LinkedIn

Z pohledu distributora a tradičního B2B modelu jde o neobvyklý krok. Nicméně v DNS již delší dobu vnímáme poptávku od našich partnerů po podobné službě. A proto jsme a velmi rádi, že KEY Trainings oslovila naše nabídka spolupráce. Jde o velmi etablovanou společnost ve vzdělávací branži s širokým spektrem nabídky vzdělávání a dlouhodobým know-how.

Samotná logistika se stala minoritním a mnohdy automatizovaným procesem distributora. Pro rozvíjení našich partnerů je logicky potřeba vzdělávání, a to ve velmi specifických oblastech.

A k tomu nám projekt Pumpedu.cz má dopomoct. Partnerům tak nabízíme další část skládačky pro úspěšné podnikání v ICT.

Stanislav Šmolík

Generální ředitel společnosti DNS

Stanislav Šmolík - DNS a.s.logo DNS a.s.LinkedIn

S DATRONem sdílíme společnou vizi, ve které bychom rádi propojili know-how a týmy odborníků z obou společností. Díky tomu budeme schopni přinést našim klientům rozšířené služby na ještě vyšší úrovni a podporu i zázemí dvou ryze českých firem se zkušenostmi z IT a softwaru.

Hlavní dominantou společného podniku bude tvorba projektových celků v oblasti ICT a vývoje, a dodávky softwarových produktů a služeb. Cílíme přitom na tržby přesahující jednu miliardu korun.

Tomáš Prejda

Marketingový manažer společnosti DNS

Tomáš Prejda - DNS a.s.logo DNS a.s.LinkedIn

V DNS vidím příležitost využít předního postavení na trhu IT distribuce, zviditelnit přidanou hodnotu našich služeb pro naše výrobce a obchodní partnery, a být prospěšný IT komunitě.

Zároveň mě láká šíře a různorodost produktového portfolia a poskytovaných služeb včetně těch marketingových.

Stanislav Šmolík

Generální ředitel společnosti DNS

Stanislav Šmolík - DNS a.s.logo DNS a.s.LinkedIn

Podle statistického úřadu se pouze 5% firem povede dosáhnout 20 let existence. Nejenom že DNS už slouží ICT ekosystému o pět let více, ale současně je silnou a zdravou firmou připravenou na dalších minimálně 25 let.

Do dalších let jdeme s vizí, že tvoříme distribuci pro budoucnost a těšíme se na tuto cestu ve spolupráci s našimi vendory a partnery.

David Pankiv

Provozní ředitel společnosti DNS

David Pankiv - DNS a.s.logo DNS a.s.LinkedIn

ICT UNIE je významným subjektem v oboru informačních technologií. Jako Value Add Distributor mnoha z nejvýznamnějších dodavatelů a výrobců ICT se cítíme být povinováni, stát se součástí sdružení, které spoluvytváří koncepci ICT v ČR a tím i její budoucnost.

Disponujeme mnoha službami odborníků v různých oblastech a informacemi o strategických záměrech celosvětových výrobců, které mohou přispět do diskuse o cílových konceptech a řešeních, které mají vliv na fungování ICT v ČR.

Stránka 1/10 Další >