logo DNS a.s.
Stanislav Šmolík

Stanislav Šmolík

Generální ředitel společnosti DNS

LinkedIn

S DATRONem sdílíme společnou vizi, ve které bychom rádi propojili know-how a týmy odborníků z obou společností. Díky tomu budeme schopni přinést našim klientům rozšířené služby na ještě vyšší úrovni a podporu i zázemí dvou ryze českých firem se zkušenostmi z IT a softwaru.

Hlavní dominantou společného podniku bude tvorba projektových celků v oblasti ICT a vývoje, a dodávky softwarových produktů a služeb. Cílíme přitom na tržby přesahující jednu miliardu korun.

Podle statistického úřadu se pouze 5% firem povede dosáhnout 20 let existence. Nejenom že DNS už slouží ICT ekosystému o pět let více, ale současně je silnou a zdravou firmou připravenou na dalších minimálně 25 let.

Do dalších let jdeme s vizí, že tvoříme distribuci pro budoucnost a těšíme se na tuto cestu ve spolupráci s našimi vendory a partnery.

Mým cílem je posílit pozici firmy v oblasti automatizace, digitálních procesů a dosáhnout vyšší úrovně přidané hodnoty pro naše vendory a partnery. Rád bych se svými kolegy přenastavil firmu tak, aby určovala trendy v komplexních řešeních ICT v dynamicky se měnícím světě okolo nás.

VAD distributor už není pouze prodejce produktů a logistických procesů, ale zároveň poskytovatel finančních služeb, marketingových nástrojů a služeb, zajišťujících komplexní projekty od architektury řešení, kompletaci subdodávek po rozvojové návrhy zohledňující nejmodernější trendy.