logo PREMIER system, a.s.

Nové účetní a daňové doklady ERP PREMIER

Novela zákona o DPH, účinná od počátku roku, přinesla změny, které významně ovlivňují vedení účetnictví. Proto výrobce aktualizoval účetní a daňové doklady pro snadnou komunikaci s úřady.

Kromě nového institutu ručení za nezaplacenou daň, které zvedá ze židle živnostníky i zástupce velkých společností s širokou základnou odběratelů, dodavatelů a spolupracujících subjektů, zaktualizovala novela zákona o DPH i podobu výkazů a formulářů.

Zejména těch, které se týkají daňového přiznání a zrovnoprávnila elektronickou a listinou podobu daňových dokladů. Promítnout se musely tyto změny, podle vyjádření společnosti PREMIER system.

V případě ERP PREMIER došlo mimo jiné k aktualizaci služby Centrum ePodání, jejímž prostřednictvím uživatel komunikuje se státní správou stisknutím jediného tlačítka. Není tak potřeba složitého připojování přes datovou schránku či jiné formy komunikace.

Nová legislativa liberalizuje do určitě míry podobu daňových dokladů, resp. zrovnoprávňuje elektronickou a listinnou podobu, mění jejich náležitosti a lhůty pro vystavení, definuje věrohodnost původu, neporušenost obsahu a jejich čitelnost.

Změny ve formálních náležitostech

Konkrétně se změny na dokladech dotkly účtování výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů zanesených v Peněžním deníku, povinných textů na fakturách, povinných dokladů při vystavení faktury do zahraničí a zejména vydání nových tiskopisů a změnách v daňových přiznáních. Nové sazby nebo zálohy musely být zapracovány v nových verzích ekonomických programů a elektronických tiskopisech, se kterými pracují.

"Podnikatel má možnost vyplnit daňové přiznání i ručně a požadované změny si sám dopočítat, ale s pomocí aktuálního ekonomického softwaru, který nové sazby obsahuje, je vyplňování formulářů daňových přiznání mnohem snazší a výhodnější", upozorňuje Jiří Sonek, obchodní ředitel PREMIER system.

Nápomoc rozmachu elektronické fakturaci

Elektronická komunikace je dnes každodenní realitou téměř všech podnikatelů, od živnostníků až po nadnárodní společnosti. Ačkoliv si drtivá většina společností nedokáže představit vedení účetnictví bez použití počítače a účetního softwaru, elektronická komunikace s úřady, která by umožnila úplně vypustit listinnou podobu účetních a daňových dokladů, je svým způsobem novinkou.

Nová úprava má za úkol pomoci rozšiřování elektronické fakturaci, a proto daňovým subjektům umožňuje, aby věrohodnost původu, neporušenost obsahu a čitelnost zabezpečily i jinak než uznávaným elektronickým podpisem či elektronickou výměnou informací.

Doklad je použitelný i bez elektronického podpisu, pokud je věrohodnost prokázána takzvanou spolehlivou auditní stopou. To znamená propojením vzájemně souvisejících dokladů. Úprava tak nepřímo potvrzuje, že je doklad platný, pokud se obsahově shoduje u dodavatele i odběratele a není nutné se tedy formalitami tolik zabývat.

Porušenost neznamená doplnění poznámek

Novela odpovídá na otázku neporušenosti daňového dokladu, u které docházelo v minulosti k častým nedorozuměním. Neporušeností se rozumí skutečnost, že obsah daňového dokladu požadovaný podle zákona o DPH nebyl změněn. Doklad je porušený tehdy, pokud dojde k změně podstatných náležitostí například těch, týkajících se označení odběratele uvedením chybného DIČ. Pokud je však na něm doplněno něco, co podstatnou náležitostí není, je v pořádku.

Komunikace s úřady bez ztráty nervů jedním kliknutím

Všechny formuláře je možné v Premieru podat elektronickým způsobem prostřednictvím aplikace Centrum - ePodání. Stiskem jediného tlačítka může uživatel současně jednat se zdravotními pojišťovnami, Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnými finančními úřady, ačkoliv každý z úřadů vyžaduje vlastní rozhraní.

Modul Centrum ePodání sdružuje téměř všechny možnosti pro odesílání daňových výkazů, ale i mzdové agendy a hlášení na příslušné úřady. Komunikační modul služby využívá individuálních rozhraní jednotlivých úřadů, do nich zasílá hlášení podepsané elektronickým podpisem zástupce dané společnosti.

Další články k tématům - ERP - zákon - legislativa - fakturace - Jiří Sonek

Článek PREMIER system, a.s. ze dne 24. dubna 2013 - středa

Další články od PREMIER system, a.s.