logo Sdružení pro internetový rozvoj

Kateřina Hrubešová

Výkonná ředitelka SPIR

Kateřina Hrubešová - Sdružení pro internetový rozvojlogo Sdružení pro internetový rozvojLinkedIn

V posledním půl roce dostáváme od našich členů, ale i od řady dalších společností digitální branže žádosti o informace a konkrétní návod, jak postupovat, aby firmy byly v souladu s GDPR. Protože se této problematice věnujeme několik let, rozhodli jsme se vytvořit online průvodce, který pokrývá nejčastější oblasti nakládání s osobními údaji pokud možno jednoduše a srozumitelně.

Jedná se o první verzi, kterou budeme průběžně upravovat, podle toho, jak bude EU, potažmo národní regulátor, vydávat vodítka a komentáře k jednotlivým tématům.

Ján Simkanič

Předseda výkonné rady SPIR

Ján Simkanič - Sdružení pro internetový rozvojlogo Sdružení pro internetový rozvojLinkedIn

SPIR sdílí obavy operátorů spočívající v tom, že zapojí-li se prvky pod správou Vojenského zpravodajství (VOZ), vznikne tzv. single point of failure, tedy jedno místo, kvůli jehož chybě bude možné napadnout všechny dotčené sítě najednou. Jediná chyba v zabezpečení či nastavení systému tak může umožnit útočníkovi zaútočit na celou zemi. Navíc prvky pod cizí správou v síti operátora mohou narušit funkčnost a stabilitu sítě.

Vznikne-li mimořádná událost vlivem zařízení instalovaného VOZ, bude operátor nucen o této skutečnosti pomlčet, ale nebude zbaven odpovědnosti vůči uživatelům své sítě. Hrozí mu tak sankce za nedodržení kvality služby v důsledku zařízení VOZ.

Ján Simkanič

Předseda výkonné rady SPIR

Ján Simkanič - Sdružení pro internetový rozvojlogo Sdružení pro internetový rozvojLinkedIn

Bohužel se nejedná o první nepravdivé informace na toto téma z úst ministerstva - další podobná zavádějící tvrzení se týkala účinnosti blokace, příkladů ze zahraničí, právních aspektů technických řešení apod. U tak závažného kroku, jako je bezprecedentní zavedení cenzury internetu považujeme vytrvalou ignoraci hlasů odborné veřejnosti a metodu vědomých lží za zcela nepřípustné.

Jsme přesvědčeni, že veřejnost by měla vědět, za jakých okolností dochází k prosazení takto rizikového a zneužitelného nástroje.

Ondřej Filip

Výkonný ředitel sdružení CZ.NIC

Ondřej Filip - Sdružení pro internetový rozvojlogo Sdružení pro internetový rozvojLinkedIn

Systém, který umožňuje, aby o blokování vybraných stránek rozhodoval úředník Ministerstva financí České republiky, nemá v Evropě obdoby. Pokud to dovolíme, vydáme se na cestu směrem k nedemokratickým režimům, které se snaží kontrolovat a ovládat Internet. Navržené opatření umožňující blokování webových stránek zároveň nebude funkční.

Obejít ho mohou jak provozovatelé hazardních serverů, kterým stát dává 15 dnů, aby přesunuli obsah na jinou adresu, tak uživatelé, kteří mohou využít celé řady jednoduchých možností, včetně oblíbených aplikací v mobilních telefonech nebo použití takzvané virtuální privátní sítě (VPN).

Operátoři pak místo toho, aby v souladu s plány vlády i Evropské komise investovali do rozvoje broadbandu a jeho rozšíření i ve venkovských oblastech, budou muset použít prostředky k tomu, aby se podrobili této regulaci.

Jaromír Novák

Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

Jaromír Novák - Sdružení pro internetový rozvojlogo Sdružení pro internetový rozvojLinkedIn

Navrhovaný způsob regulace nedokáže zamezit přístup účastníků k předmětným stránkám, a tudíž nesplní deklarovaný cíl. Navíc náklady na blokování se mohou ve svých důsledcích promítnout do cen účtovaných spotřebitelům za poskytnuté služby.

Je třeba také zmínit, že blokaci by se zcela vyhnuly aplikace pro mobilní zařízení, které nevyužívají webový prohlížeč.

Ján Simkanič

Předseda výkonné rady SPIR

Ján Simkanič - Sdružení pro internetový rozvojlogo Sdružení pro internetový rozvojLinkedIn

Státní správa dlouhodobě selhává v rozvoji eGovernementu a Česká republika se tak pravidelně umisťuje na konci různých žebříčků v rámci Evropy. Místo aby kladla důraz tímto směrem, současná vláda prosazuje opatření, která naopak rozvoji digitální ekonomiky a internetové svobodě zásadně škodí.

Opomíjení digitální sféry se podepisuje na konkurenceschopnosti České republiky v rámci Evropské unie. V případě, že zákon o hazardu bude přijat, chceme tlačit na to, aby se dostal k posouzení před Ústavní soud.

Ján Simkanič

Předseda výkonné rady SPIR

Ján Simkanič - Sdružení pro internetový rozvojlogo Sdružení pro internetový rozvojLinkedIn

Jsme přesvědčeni, že ministerstvo financí poskytuje poslancům neúplné a zavádějící informace ohledně fungování blokace internetu v jiných zemích EU, proto nás překvapuje, že poslanci o těchto faktech nechtějí nic slyšet. Zejména u sociální demokracie je překvapivé, že stále podporuje záměr svěřit právě ministerstvu svého hlavního politického konkurenta takřka neomezenou pravomoc cenzurovat internet.

Dlouhodobě usilujeme o komunikaci s poslaneckými kluby ohledně blokace, ale zejména ze strany ANO a ČSSD se setkáváme se zjevným nezájmem. Jsou rozhodnuti prosadit moc ministerstva financí nad internetem za každou cenu.

Ján Simkanič

Předseda výkonné rady SPIR

Ján Simkanič - Sdružení pro internetový rozvojlogo Sdružení pro internetový rozvojLinkedIn

Dáte do rukou ministerstva financí absolutní moc rozhodovat o osudu internetových stránek? Jednoznačně a bez jakýchkoliv pochyb. Jste si opravdu jisti, že tato moc nebude zneužita? Chcete vytvořit precedens, který umožní, aby se napříště do svobody internetového prostředí zasahovalo pod další a další záminkou? Co tou záminkou bude příště? Pedofilie, pornografie, terorismus, ty správné názory nebo Pravda?

Chcete z České republiky udělat Čínu, která plně kontroluje internet? Chcete z České republiky udělat Turecko blokující zahraniční sociální sítě jako Facebook nebo Twitter? Chcete, aby o tom shodou okolností rozhodoval člověk, který sám říká, že kupuje média, aby psala pravdu?

Ján Simkanič

Předseda výkonné rady SPIR

Ján Simkanič - Sdružení pro internetový rozvojlogo Sdružení pro internetový rozvojLinkedIn

Boj proti nelegálnímu hazardu je nezbytný, ale nemůže ospravedlnit bezprecedentní ohrožení internetového prostředí. Stejných cílů lze dosáhnout jinými efektivními prostředky, proto uzurpace této pravomoci v rukou jednoho úřadu vzbuzuje vážné pochybnosti o skutečných cílech tohoto opatření.

V případě nutnosti jsme připraveni bránit svobodu internetu až u Ústavního soudu.

Ján Simkanič

Předseda výkonné rady SPIR

Ján Simkanič - Sdružení pro internetovou reklamulogo Sdružení pro internetovou reklamuLinkedIn

Pokud bychom měli určit nějaký trend, pak kromě obecného růstu obratu v ceníkových cenách lze jistě hovořit o prohlubující se pestrosti obchodních modelů a formátů inzertních ploch a s tím spojené diverzifikaci investic.