logo Trend Micro

Brian Gorenc

Ředitel společnosti Trned Micro pro výzkum zranitelností

Brian Gorenc - Trend Micrologo Trend MicroLinkedIn

Spolu s tím, jak se v rámci Průmyslu 4.0 a digitální transformace světy IT a OT stále více sbližují, se objevují bezpečnostní nedostatky, které lze zneužít k sabotáži klíčových výrobních procesů a ke krádežím duševního vlastnictví.

Doufáme, že rozšíření naší dlouhodobé soutěže Pwn2Own zvýší povědomí o důležitosti ochrany průmyslových řešení a poskytne dodavatelům i zákazníkům praktické informace o tom, jak stav bezpečnosti v této oblasti vylepšit.

Steve Quane

Výkonný viceprezident společnosti Trend Micro

Steve Quane - Trend Micrologo Trend MicroLinkedIn

Spektrum hrozeb je stále širší a jejich počet neklesá. Nedostatek potřebných znalostí a dovedností v oblasti bezpečnosti tak představuje takřka neřešitelný problém. Proto přicházíme s výraznou pomocí pro bezpečnostní týmy. Firmy se nemohou při zajišťování bezpečnosti spoléhat pouze na ochranu koncových bodů.

Starší systémy pro detekci a reakci na útoky na koncové body EDR ignorují určité klíčové vektory hrozeb, jako je například zneužití elektronické pošty. Proto nyní využíváme pro co nejúspěšnější a nejrychlejší odhalení incidentu mnohem více zdrojů.

Steve Quane

Výkonný viceprezident společnosti Trend Micro

Steve Quane - Trend Micrologo Trend MicroLinkedIn

Historie vývoje softwaru ukazuje, že za nejvýznamnějšími a nejlepšími vylepšeními tohoto procesu nikdy nestojí nejcennější proměnné. Ty představují lidé, kteří jsou uzavření v tradičních způsobech myšlení a kulturním kontextu.

Organizace věnují zavádění principů DevOps veškeré úsilí, nicméně nesmí přitom zapomenout na problematiku bezpečnosti.

Pavlína Volková

Regional Account Manager společnosti Trend Micro

Pavlína Volková - Trend Micrologo Trend MicroLinkedIn

Bez ohledu na to, v jaké etapě zavádění DevOps se organizace nachází, může využít nástroje, které rozšiřují vývojový proces o tolik potřebnou bezpečnost, automatizují zabezpečení v rámci nasazování nových verzí, snižují rizika a usnadňují dodržování předpisů.

Pavlína Volková

Regional Account Manager společnosti Trend Micro

Pavlína Volková - Trend Micrologo Trend MicroLinkedIn

Množství hrozeb i jejich sofistikovanost kontinuálně roste, stejně jako složitost IT infrastruktury a počet koncových bodů, které je třeba chránit. Pro udržení potřebné úrovně bezpečnosti firmy mnohem častěji používají externí zdroje pro správu bezpečnosti. To jim zajistí potřebnou, a především kontinuální odbornost ke konkrétním bezpečnostním produktům. Poptávka po outsourcingu roste dokonce až na úroveň sdíleného dohledového centra (SOC), které zajišťuje bezpečnost chráněné podnikové informační architektury jako ucelenou službu.

Konkrétním příkladem může být služba Trend Micro Managed Detection and Response, která nabízí tým odborníků sledujících a vyhodnocujících příchozí hrozby v režimu 24/7.

Kevin Simzer

Provozní ředitel společnosti Trend Micro

Kevin Simzer - Trend Micrologo Trend MicroLinkedIn

S cílem zvýšit svoji flexibilitu i produktivitu se organizace stále více přiklání k využívání cloudových e-mailových služeb. Nicméně zpráva Cloud App Security ukazuje, že kybernetičtí zločinci neustále přichází s novými taktikami, které umožňují obejít vestavěnou ochranu e-mailových služeb.

Platí to pro všechny hlavní typy hrozeb, od phishingových aktivit, které mají za cíl získat přístupové údaje přes zneužívání neobvyklých typů souborů až po útoky prostřednictvím firemních e-mailů.

Raimund Genes

Technický ředitel společnosti Trend Micro

Raimund Genes - Trend Micrologo Trend MicroLinkedIn

Během následujícího roku se průmysl s počítačovou bezpečností zaměří na nové oblasti, a to v návaznosti na vývoj v roce 2016, který kybernetickým zločincům přinesl široké spektrum nových možností pro úspěšné útoky.

Předpokládáme také, že směrnice Evropské unie General Data Protection Regulation (GDPR) povede k rozsáhlým změnám v oblasti správy dat napříč organizacemi z celého světa a že budeme svědky nových způsobů útoků vůči firmám, rozšíření ransomwaru na více druhů zařízení i kybernetické propagandy ovlivňující veřejné mínění.

Václav Petrželka

Regionální Account Manager Trend Micro pro Českou republiku a Slovensko

Václav Petrželka - Trend Micrologo Trend MicroLinkedIn

Je pro nás poctou, že si Trend Micro vybralo právě Českou republiku a Prahu jako místo, kde bude sídlit regionální vývojové centrum. Pro české a slovenské zákazníky a partnery to znamená lepší a rychlejší podporu a implementaci vhodného řešení.

V pražské pobočce v současné době pracuje přibližně 20 vývojářů a členů obchodního týmu, do budoucna se zde počítá až s 50 zaměstnanci.