logo VMware INC

Rick McElroy

Hlavní kyberbezpečnostní stratég společnosti VMware

Rick McElroy - VMware INClogo VMware INCLinkedIn

Náš výzkum ukazuje, že bezpečnost potřebuje posun ve vnímání priorit. Bezpečnostní tým by neměl být vnímán jako někdo, kdo se zjevuje, jenom když je potřeba zalátat díry a napravit škody po napadení, nebo někdo, kdo překáží v cestě inovacím. Namísto toho by bezpečnost měla být nedílnou součástí procesů, technologií a práce uživatelů.

Bezpečnost musí být týmová záležitost, která funguje společně s IT a vývojem a zajišťuje ochranu ve všech cloudech, všech aplikacích a veškeré digitální infrastruktuře. Musíme rozvíjet kulturu, kde mají všechny týmy společné zájmy a cíle nebo metriky a hovoří jedním jazykem.

Pro podnik je nesmírně přínosné, podílí-li se IT, bezpečnost a vývoj na rozhodování, designu a realizaci.

Kaniz Mahdi

Viceprezidentka pro pokročilé technologie společnosti VMware

Kaniz Mahdi - VMware INClogo VMware INCLinkedIn

Dnešní internet je příliš statický, příliš roztříštěný a příliš nepředvídatelný, aby v něm bylo možné nasazovat aplikace citlivé na latenci, například imerzivní hry.

Namísto toho potřebujeme síť, která dokáže virtualizovat a libovolně spojovat prostředky v různých cloudech a na různých místech podle okamžitě požadované latence a stability přenosu dat.

Ivan Svoboda

Poradce pro kybernetickou bezpečnost společnosti ANECT

Ivan Svoboda - VMware INClogo VMware INCLinkedIn

Naprostá většina aspektů, které jsou ve studii uváděny, jsou platné i v našem regionu střední Evropy, potažmo i přímo v České republice. Potvrzujeme nárůst celkového množství útoků a také počet jednotlivých útočných variant. Obrana proti těmto útokům je stále složitější. V ČR jsou velmi populární útoky kombinující phishingové e-maily, zašifrování dat pomocí ransomware s následným požadavkem na výkupné.

Hlavní koronavirové faktory - jako home office, zrychlený přesun do cloudu a rychlé zavádění digitalizace - jsou významnými aspekty, které napomáhají především útočníkům. V podstatě se dá říct, že my sami otevíráme útočníkům dveře, a to buď zanecháváním technických zranitelností v IT systémech a aplikacích, nedostatečnou či nesprávnou konfigurací nebo nedostatečným tréninkem zaměstnanců k obezřetnosti.

Purnima Padmanabhan

Viceprezident a GŘ divize cloudové správy společnosti VMware

Purnima Padmanabhan - VMware INClogo VMware INCLinkedIn

V dnešním nejistém světě podniky hledají možnosti, jak zvýšit agilitu a efektivitu, aby si zachovaly konkurenceschopnost a dosáhly rychlejšího obchodního růstu. Stále více podniků ve svých strategiích agility počítá s cloudovými řešeními.

vRealize Cloud Management jim pomáhá provozovat aplikace kdekoli při zachování konzistentnosti provozu a jednotné správy ve všech prostředích.

Pat Gelsinger

Výkonný ředitel společnosti VMware

Pat Gelsinger - VMware INClogo VMware INCLinkedIn

Pozorujeme prudký rozmach využití okrajů sítě k různým účelům. V důsledku toho se stane každá lidská zkušenost digitální. Probíhající pandemie tyto trendy pouze urychlila. Využití těchto příležitostí vyžaduje silné partnerství osvědčených technických lídrů.

Spolupráce mezi společnostmi Lumen a VMware přestavuje přesně takové spojení, jaké je zapotřebí k transformaci podnikových procesů a zákaznické zkušenosti.

Kristine Dahl Steidel

Viceprezidentka pro koncová řešení společnosti VMware v regionu EMEA

Kristine Dahl Steidel - VMware INClogo VMware INCLinkedIn

Náročná situace v uplynulých šesti měsících donutila podniky se rychle adaptovat na nové způsoby výkonu práce, kde práce neznamená kancelář. Budoucnost práce nastala v podobě distribuované pracovní síly a přinesla hmatatelné výhody, od zvýšení produktivity a posílení morálky zaměstnanců přes kvalitnější spolupráci po lepší náborové možnosti. A po položení digitálních základů podniky potřebují zavést správnou kulturu a manažerský přístup odpovídající novému způsobu práce.

Řešení pro digitální pracovní prostředí, která umožňují rozptýleným pracovníkům spolupráci a komunikaci, zajišťují viditelnost a podporují produktivitu, již pomohly tisícům podniků a milionům zaměstnanců - a společnost VMware dále pokračuje v inovacích.

Yanbing Li

Viceprezidentka a generální ředitelka divize Storage and Availability společnosti VMware

Yanbing Li - VMware INClogo VMware INCLinkedIn

Pro zákazníky společnosti VMware znamená HCI více než pouhou konvergenci výpočetních a úložných kapacit ve virtualizovaném prostředí.

Pro naše zákazníky je vSAN cesta k ucelené softwarově definované datacentrové infrastruktuře VMware Cloud Foundation pro provoz všech typů cloudu i okraje sítě.

Joe Baguley

Technický ředitel společnosti VMware v regionu EMEA

Joe Baguley - VMware INClogo VMware INCLinkedIn

Byznys plán v digitálním světě musí být přizpůsobitelný vývoji podmínek na trhu a konkurenci - lpění na něm za každou cenu obvykle nekončí dobře. Dosahování solidních obchodních výsledků vyžaduje inovativní myšlení a schopnost nové myšlenky uvádět do praxe, často velmi rychle. To lze pouze v kultuře podporující inovace, kde lidé vědí, jak svými nápady přispívat a jak je realizovat.

A nástrojem k tomu je technologická platforma, pomocí níž lze vyvíjet, spravovat a provozovat aplikace v libovolném cloudu a na libovolném zařízení, a která umožní experimentování, zvýší akceschopnost a zrychlí implementaci.

Mark Lohmeyer

Viceprezident a generální ředitel divize cloudových platforem společnosti VMware

Mark Lohmeyer - VMware INClogo VMware INCLinkedIn

Od zavedení služby VMware Cloud na AWS před pouhým půlrokem jsme zaznamenali enormní zájem našich globálních zákazníků a nadnárodních podniků. Dneškem počíná naše globální expanze, kdy budeme poskytovat bezkonkurenční služby hybridního cloudu ve všech hlavních regionech světa. Týmy VMware a AWS pracují na inovacích úžasným tempem a během šesti měsíců vydávají již třetí rozsáhlou aktualizaci s mnoha novými užitečnými funkcemi a možnostmi využití.

Službu VMware Cloud na AWS začínají využívat zákazníci prakticky ze všech odvětví, protože jim poskytuje škálovatelný hybridní cloud s konzistentním provozem, který splňuje nejvyšší nároky na podnikové využití.

Blake Brannon

Viceprezident VMware odpovědný za produktový marketing zaměřený na koncové uživatele

Blake Brannon - VMware INClogo VMware INCLinkedIn

Naše spolupráce se společností Adaptiva přinese uživatelům systému VMware AirWatch Unified Endpoint Management zrychlení distribuce softwaru a úsporu nákladů, jaké stěží na trhu naleznou konkurenci.

Předpokládám, že postupem času by mohla spolupráce vyústit v další možnosti, které zákazníkům pomohou optimalizovat aktualizace systému a zabezpečení a poskytování obsahu.

Blake Brannon

Viceprezident VMware odpovědný za produktový marketing zaměřený na koncové uživatele

Blake Brannon - VMware INClogo VMware INCLinkedIn

Mobilita zásadně mění způsoby práce a v mnoha podnicích se mobilní koncové body stávají primárními výpočetními zařízeními. Zároveň se tyto podniky potýkají s neřízeným růstem počtu zařízení a aplikací. Pravdou je, že správa mobilních zařízení může být časově náročný a složitý proces.

AirWatch Express umožňuje podnikům podporovat neustále rostoucí počet mobilních zařízení mezi zaměstnanci, aniž by k tomu potřebovaly odborné technické znalosti nebo další IT pracovníky.

Vladimír Střálka

Country manager společnosti VMware pro ČR a SK

Vladimír Střálka - VMware INClogo VMware INC

Zatímco výsledky našeho průzkumu v regionu EMEA poukazují na to, že firmy musí čelit narůstajícímu riziku kybernetických útoků, v České republice je situace velice rozdílná a vážného kybernetického útoku během příštích 90 dnů se obává pouze 5% dotazovaných. Se vzrůstající digitalizací a zvyšujícím se počtem kybernetických útoků je ochrana firemní infrastruktury stále náročnější. V takovém prostředí už tradiční nástroje a metody nemusí být dostačující.

Chtějí-li dosáhnout úspěchu v éře mobility a cloudu, musí se české firmy nové situaci přizpůsobit. Softwarově definovaný přístup umožňuje integrovat bezpečnost v rámci celé infrastruktury a zajistit organizacím flexibilitu, kterou potřebují k tomu, aby zabezpečily svá data a uspěly v oblasti digitálního podnikání.

Vladimír Střálka

Country manager společnosti VMware pro ČR a SK

Vladimír Střálka - VMware INClogo VMware INC

Úspěšná digitální transformace v dnešním světě firem je ovlivňována kulturou, lidmi a schopnostmi. Firmy dobře pochopily, že masivní investice do digitálních talentů mohou firmě pomoci s rychlejšími inovacemi a proaktivním přístupem k zákazníkům, obojí přitom od základu ovlivňuje celý podnik.

Naším cílem je pomoci firmám lépe porozumět tomu, čeho mohou v éře digitálních technologií dosáhnout, aniž by musely dělat kompromisy v oblasti bezpečnosti a provozu. Pouze tehdy budou moci plně využít potenciálu svých zaměstnanců ze všech věkových kategorií.

Pat Gelsinger

Výkonný ředitel společnosti VMware

Pat Gelsinger - VMware INClogo VMware INCLinkedIn

Rozšíření VMware vCloud Air ve střední Evropě je dalším mezníkem v globálním budování našich služeb hybridního cloudu, který přináší našim zákazníkům výhody díky rychlému a snadnému přístupu do veřejného cloudu. Zároveň jim snižuje provozní náklady a zajišťuje soulad s lokálními pravidly na bezpečnost dat.

Nové středisko služeb VMware ve Frankfurtu umožňuje IT týmům, developerům a podnikům plně využít výhod prvotřídních služeb veřejného cloudu, které jsou plně v souladu s lokálními požadavky na datovou suverenitu.

Bask Iyer

IT ředitel společnosti VMware

Bask Iyer - VMware INClogo VMware INCLinkedIn

Jsem velmi rád, že budu moci řídit IT ve společnosti VMware a stanu se součástí týmu, který pomáhá řešit potřeby více než půl milionu zákazníků po celém světě. A nemohu se dočkat, až budu mít příležitost využívat jedinečnou sadu produktů VMware jako centrální součást vlastního IT řešení společnosti.

Murali Sitaram

Generální ředitel pro partnerství a aliance společnosti Google

Murali Sitaram - VMware INClogo VMware INCLinkedIn

Zákazníci z řad velkých firem budou moci kombinovat svá cloudová prostředí VMware s bezpečným, škálovatelným a cenově výhodným veřejným cloudem od společnosti Google, který funguje na stejné infrastruktuře, díky které může Google poskytovat miliardy výsledků vyhledávání v řádu tisícin sekundy.

Bill Fathers

Výkonný viceprezident a generální manažer Cloud Services Business Unit společnosti VMware

Bill Fathers - VMware INClogo VMware INCLinkedIn

Jsme rádi, že můžeme rozšířit naši spolupráci se společností Google a nabídnout zákazníkům možnost využít bohatého portfolia služeb Google, a zároveň provozovat své kritické aplikace na platformě vCloud Air.

Bill Fathers

Výkonný viceprezident a generální manažer Cloud Services Business Unit společnosti VMware

Bill Fathers - VMware INClogo VMware INCLinkedIn

Všichni zákazníci VMware počítají do budoucna s veřejným cloudem jako se samozřejmostí, protože jim umožňuje rychlejší posun vpřed a mnohem lepší zhodnocení jejich IT infrastruktury. VMware vCloud Air přináší našim zákazníkům tyto výhody pro nové i existující aplikace.

Vylepšení, která jsme dnes představili, odrážejí zájem našich zákazníků o veřejný cloud, který je kompatibilní s existujícím prostředím vSphere.